• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2023

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2023

W OGNIU PYTAŃ

nr 1/2023

 • Anna Łańduch, Idziemy do przodu - rozmowa z komendantem  głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem; str. 12

nr 2/2023

 • Anna Sobótka, Bez stereotypów - rozmowa  z dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Barbarą Abramowską; str. 10

nr 4/2023

 • Marta Giziewicz, Aby się wypalić, trzeba najpierw zapłonąć - W Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) przeprowadzone zostały badania aktywnych zawodowo strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych pod kątem wypalenia zawodowego. Uczestniczyła w nich nasza rozmówczyni, prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, kierująca I Kliniką Neurologiczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

nr 7/2023

 • Anna Sobótka, Przetrwać i zwyciężyć - O obliczach mobbingu, także w takich formacjach, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, w rozmowie z prawnikiem, ekspertem w zakresie systemowych i prawnych narzędzi przeciwdziałania mobbingowi Marcinem Rakiem; str. 12

nr 9/2023

 • Lech Lewandowski, Aby zdążyć na czas – Rozmowa z Tomaszem Mieczysławem Niedzielskim, profesorem nauk o Ziemi z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego o możliwościach systemu SARUAV w kontekście działań poszukiwawczo-ratowniczych; str. 20-21.

nr 10/2023

 • Anna Sobótka, Wielka szansa rozwoju – Rozmowa z zastępcą komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem o ambitnych przedsięwzięciach i obiecujących inwestycjach w budynki, pojazdy, umundurowanie PSP; str. 10 -11.

nr 11/2023

 • Anna Ładuch, Cierpliwość popłaca – Rozmowa z gen. Brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP o długoterminowych inwestycjach; str. 10 – 13.

nr 12/2023

 • Marta Giziewicz, Pozytywny ładunek elektromobilny - O elektromobilności, szansach na przyszłość i współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych rozmawiamy z Maciejem Mazurem, dyrektorem zarządzającym PSPA, prezydentem AVERE; str. 14

 

TEMAT NUMERU

nr 1/2023

BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ

 • Paweł Rochala, Prewencja pożarowa w II RPO początkach polskiej ochrony przeciwpożarowej, “Przegladu Pożarniczego” oraz przekształceniu Stowarzyszenia Św. Floriana w Związek Floriański i jego działalności; str. 16.
 • Paweł Karol Gąsiorczyk, Ochrona przeciwpożarowa w GG - O działaniu i strukturze straży pożarnej na terenie Generalnego Gubernatorstwa; st. 19.
 • Roman Kaźmierczak, Zwalczanie zagrożeń 1950-1991 - O początkach państwowych fachowych organów ochrony przeciwpożarowej w latach 1950-1991; str 22.
 • Dariusz Ratajczak, Prawo a zapobieganie pożarom - Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, obowiązująca od początku 1992 r., przewidywała, że spośród pięciu podstawowych zadań tej formacji działalności prewencyjnej dotyczyło jedynie wymienione na trzecim miejscu „rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń”. Jak ta kwestia się zmieniała i jak wygląda dziś?; str. 26
 • Paweł Janik, Dwie dekady w SEVESO - Z dniem 1 października 2001 r. w naszym kraju weszły w życie wymagania dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywy SEVESO II). Od tego momentu formalnie rozpoczęła się era spraw SEVESO w Polsce i w Państwowej Straży Pożarnej; str. 30

 • Ariadna Koniuch, Prewentysta wczoraj, dziś i jutro - O zmianach w zakresie zadań kontrolno-rozpoznawczych przez 30 lat istnienia PSP; str. 34

 • Ernest Ziębaczewski - Cele i wyzwania legislacyjne - O celach, strategiach i planach zespołu Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP; str. 38;

nr 2/2023

BEZPIECZEŃSTWO NA CELOWNIKU

 • Łukasz Nowak, Roman Wyszka, Paweł Praus, Wystrzałowa nieostrożność - Pierwsza formatka wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu 16 listopada 2022 r. o godz. 18.19. Płonął budynek hotelowo-rekreacyjny w Chrząstowicach. Dyżurni niezwłocznie zadysponowali cztery średnie i trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz podnośnik hydrauliczny SCHD 42; str. 14
 • Paweł Romek, Saperskim okiem - Działania saperów i profilaktyka w kontekście pożarów na strzelnicach; str. 18
 • Ariadna Koniuch, Przepisy na strzelnicach - O legislacji dotyczącej strzelnic, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej; str. 22.
 • Paweł Wolny, Chroń broń - Obserwacje powiązania występowania pożarów z zagęszczeniem osób uprawnionych do posiadania broni palnej oraz poradnik zapobiegania pożarom wywołanym aktywnościami  strzeleckimi w terenie; str. 23
 • Aleksandra Radlak, Pusan. Sekundy śmierci - 14 listopada 2009 r. na krytej strzelnicy w portowym mieście Pusan w Korei Południowej doszło do pożaru, w którym zginęło piętnaście osób – pięcioro Koreańczyków i dziesięcioro japońskich turystów, a jedna osoba została poważnie ranna; str. 26.

 nr 3/2024

7,8 W SKALI DRAMATU

 • Aleksandra Radlak, Katastrofa w Turcji i Syrii - 6 lutego 2023 r. południową i centralną Turcję, a także północną i zachodnią Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Powodem tak silnych wstrząsów było 100 km pęknięcie pomiędzy płytami tektonicznymi Anatolii i Arabii. Zginęło ponad 50 tys. osób, a 122,5 tys. zostało rannych; str. 14
 • Anna Sobóka, Najwyższe standardy ratowania - Rozmowa z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem o akcjach poszukiwawczo-ratowniczych polskiej grupy HUSAR; str. 17.
 • Marta Giziewicz, 12 powodów do dumy - Rozmowa z bryg. Grzegorzem Borowcem  o akcjach poszukiwawczo-ratowniczych polskiej grupy HUSAR; str. 18
 • Anna Łańduch, W trybie zadaniowym - O akcji z perspektywy działania w strefie trzęsienia ziemi opowiada st. bryg. Sławomir Wojta, dowódca Zespołu Operacyjnego Bravo; str. 22
 • Anna Sobóka, Niezawodny ratowniczy nos - O trudach akcji na gruzach w Besni, współpracy z czworonożnym partnerem, najważniejszych cechach, które przesądzają o niezawodności psiego wsparcia podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych w rozmowie z asp. Michałem Szalcem ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Gdańsk”, przewodnikiem owczarka niemieckiego Havany, międzynarodowym sędzią kynologicznym; str. 26
 • Lech Lewandowski, Wyścig po życie - Na akcję poszukiwawczo-ratowniczą w Turcji pojechało 75 strażaków i jedna strażaczka. Rozmawiamy z mł. bryg. lek. med. Grażyną Krause - specjalistką medycyny ratunkowej, pełniącą rolę dolnośląskiego koordynatora ratownictwa medycznego w KW PSP we Wrocławiu, a zarazem uczestniczką tego wyjazdu; str. 28
 • Aleksander Mirowski, Mitologia USAR - Niniejszy artykuł ma rzucić nieco światła na grupę specjalistyczną będącą częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i biorącą – już kolejny raz udział w działaniach ratowniczych poza granicami kraju; str. 30.

nr 4/2023

ALARMOWE PROBLEMY

 • Michał Pietrzak, Michał Chmiel, Fałszywe alarmy z SSP - o występowaniu oraz metodach zapobiegania fałszywym alarmom; str. 16
 • Jakub Okólski, Monitoring pożarowy –zmora metropolii - o systemach monitoringu pożarowego i fałszywych alarmach w dużych miastach; str. 20nr 5/2023

nr 5/2023

STRAŻAK Z GRODU KRAKA

 • Anna Sobótka, Wyzwania niezwykłego miasta - Jak zadbać o bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców? To zadanie należy m.in. do strażaków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. O specyfice ich działań w tak szczególnym miejscu na mapie Polski i Europy mówi komendant miejski PSP st. bryg. Paweł Knapik; str. 20
 • Anna Kuś, 150 lat z Krakowem - Historia systemu obrony przeciwpożarowej Krakowa; str. 24
 • Marta Giziewicz, Władcy czasu - Historia hejnału i hejnalistów krakowskich; str. 29
do góry