• Tłumacz języka migowego

Aktualne wydanie

Spokojniej w statystykach

Spokojniej w statystykach

Spokojniej w statystykach

Pierwsze miesiące nowego roku wiążą się z podsumowaniem roku ubiegłego i tendencją porównywania go do lat poprzednich. Czy 2023 r. okazał się rekordowy, czy doszło do większej liczby zdarzeń, a w działania zostało zaangażowanych więcej sił i środków? Przyjrzyjmy się różnym aspektom działań PSP w tym okresie.

Klucz do skutecznego ratowania

Klucz do skutecznego ratowania

Klucz do skutecznego ratowania

Kierując działaniami ratowniczo-gaśniczymi, stajemy przed koniecznością podejmowania natychmiastowych decyzji. Ocena sytuacji, analiza zmiennych czy zdolność reakcji to podstawowe elementy wpływające na pomyślne zakończenie działań. Aby skutecznie wykorzystać nasz potencjał, musimy czerpać z doświadczeń, tak aby budowały one nasz profesjonalizm. Służy temu świadomość sytuacyjna.

Strażaczki na świecie

Strażaczki na świecie

Strażaczki na świecie

W 1818 r. czarnoskóra niewolnica Molly Williams wstąpiła do ochotniczej jednostki gaśniczej i została tym samym uznana za pierwszą strażaczkę w Stanach Zjednoczonych – często przedstawia się ją wręcz jako pierwszą strażaczkę na świecie. Jest to jednak nadużycie, biorąc pod uwagę, że np. w Japonii również kobiety chroniły społeczności przed pożarami już w XIX wieku, a najpewniej i wcześniej [1].

Słowo wstępne 3/2024

Słowo wstępne 3/2024

Nadszedł długo wyczekiwany chyba przez nas wszystkich czas. Za oknami czuć już powiew wiosennego ciepła, przyroda budzi się do życia po długiej zimie. Marzec to miesiąc, w którym rozpoczyna się zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa wiosna.  Pod naszą szerokością geograficzną planeta zaczyna się zielenić, krajobrazy nabierają barw. Niebawem, bo już w kwietniu, będziemy obchodzili Światowy Dzień Ziemi. Dzień ten już

do góry