• Tłumacz języka migowego

Temat numeru

Czas na RatoPasy

Czas na RatoPasy

Czas na RatoPasy

Pasy bezpieczeństwa ratują życie – to przekonanie wdrukowało się już w świadomość większości kierowców i pasażerów samochodów. Okazuje się jednak, że w pewnych okolicznościach ci, którzy zawsze dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, rezygnują z zapinania pasów. Postępują tak strażacy, jadąc do akcji czy z niej wracając. Odpowiedzią na ten niebezpieczny nawyk jest akcja RatoPasy.

Rota asekuracyjna - śląski punkt widzenia (cz. 1)

Rota asekuracyjna - śląski punkt widzenia (cz. 1)

Rota asekuracyjna - śląski punkt widzenia (cz. 1)

Strażacy walczą z żywiołem, ratują poszkodowanych – zdarza się jednak że ten, kto ratuje, sam potrzebuje pomocy. Rozwiązaniem, które stanowi odpowiedź na taką ewentualność, są roty asekuracyjne. Jak wygląda ich szkolenie, jak działają? Warto odpowiedzieć na te pytania w kontekście programu realizowanego w jednostkach PSP województwa śląskiego.

Naukowe skrzydła Akademii

Naukowe skrzydła Akademii

Naukowe skrzydła Akademii

Przeglądając zakładkę strony Akademii Pożarniczej dotyczącą jej władz, natrafiamy na jedną osobę, która nie jest funkcjonariuszem PSP. Dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, pełni funkcję prorektora ds. nauki. Jaka była jej droga zawodowa i naukowa, która doprowadziła ją do uczelni mundurowej? Jak postrzega swoje miejsce i misję w APoż? Jaką drogę rozwoju dla niej widzi? O tym przekonamy się po lekturze

Wielkopolskie praktyki

Wielkopolskie praktyki

Wielkopolskie praktyki

W październiku 2023 r. wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził „Zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania powietrzem strażaków w sprzęcie izolującym drogi oddechowe podczas prowadzenia działań gaśniczych w strefie zadymienia”. Dokument ten to efekt prac zespołu zadaniowego, w skład którego weszli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz przedstawiciele komend powiatowych

do góry