• Tłumacz języka migowego

Temat numeru

Pożary po grecku

Pożary po grecku

Pożary po grecku

W Grecji pożary lasów są powszechne, szczególnie w okresie letnim, kiedy panują upały, susze i silne wiatry. Sezon pożarowy trwa w Grecji od czerwca do września.

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Polemiki logistyki: o budownictwie inwestycyjnym

Każda inwestycja, niezależnie od jej rozmiarów, to zawsze wyzwanie. Ryzyko, które się z nią wiąże, jest wyższe niż w przypadku bieżącej działalności jednostki - wynika to z charakterystycznych cech inwestycji. W tym artykule zostaną poruszone wybrane aspekty procesu inwestycyjnego, w szczególności prawne oraz ekonomiczne, i przedstawię wątpliwości, które nie mają prostych wyjaśnień.

Ewidencjonować, ale jak?

Ewidencjonować, ale jak?

Ewidencjonować, ale jak?

Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji składników majątku. Kierownik jednostki na mocy przepisów krajowych, zasad rachunkowości, regulaminów i instrukcji określa dokładny sposób oraz zasady ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku. Zazwyczaj w Państwowej Straży Pożarnej ewidencją syntetyczną - na kontach księgowych - zajmują się działy księgowości, a ewidencją

Bezpieczne parkowanie

Bezpieczne parkowanie

Bezpieczne parkowanie

W dobie dynamicznego rozwoju transportu samochodowego zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, szczególnie w miastach, spowodowało, że budowa wielostanowiskowych garaży otwartych stała się niezwykle powszechna. Jakie wymagania muszą spełniać tego typu obiekty zarówno w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak i ogólnie rozumianego bezpieczeństwa?

do góry