• Tłumacz języka migowego

Dołącz do grona autorów

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do publikowania artykułów na łamach „Przeglądu Pożarniczego".

Przesłany materiał nie może być wcześniej opublikowany, ani też w żaden sposób naruszać praw osób trzecich. Dotyczy to także dołączonych do artykułu materiałów graficznych (np. zdjęć, rysunków). Jeśli nie są one własnością autora tekstu, musi mieć on zgodę ich twórcy na publikację.

Materiały prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (plik MS Word, Open Office). Zdjęcia i ilustracje (pliki JPG) powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi.

O publikacji materiału decyduje Redakcja. Zastrzegamy sobie prawo do skracania przyjętego do druku artykułu, jego korekty i adiustacji, zmiany tytułu i śródtytułów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.
Czekamy właśnie na Ciebie.

do góry