• Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a także realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pragnąc ułatwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami kontakt informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z nami zgodnie z danymi wskazanymi w stronie kontakt.

W kontakcie, osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
  • tłumacza przewodnika (dla osoby głuchoniewidomej), nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy nas powiadomić o tym fakcie (np. e-mailem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu spotkania w Jednostce (nie krótszy niż 3 dni robocze),
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

  • wysłać na adres e-mail,
  • wysłać na nasz adres (uwaga - liczy się data dostarczenia korespondencji),
  • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na stronie kontakt.

Kategoria: Informacja dla osób z niepełnosprawnościami [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2024-05-16 Tekst ETR - Tekst łatwy do czytania
ilość pobrań: 148
Tekst ETR - Tekst łatwy do czytania 78,55KB -
do góry