• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Prenumerata

Prenumerata

Cena prenumeraty na 2024 r:

 • rocznej - 120 zł, w tym 8% VAT,
 • półrocznej - 60 zł, w tym 8% VAT.

Zamówienia przyjmuje redakcja do 19 stycznia 2024 r. (prenumerata roczna) i do 23.06.2024 (prenumerata na II połrocze) . Formularz zamówienia dostępny jest na dole strony w tabeli "Powiązane pliki"
Prosimy o wysyłanie wypełnionego formularza zamówienia (koniecznie w formacie EXCEL) na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ z dopiskiem  "Prenumerata 2024". Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto KG PSP. Faktury będą wystawiane po zaksięgowaniu wpłaty.

UWAGA:
w tytule przelewu prosimy o wpisanie „Prenumerata 2024” oraz danych osoby zamawiającej prenumeratę.

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailem: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub telefonicznie: +48 22 523 33 06

Komenda Główna PSP
ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
Nr rachunku: NBP O/Okr. W-wa 52 1010 1010 0047 9222 3000 0000

Pobierz formularz zamówienia prenumeraty.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. +48 22 523 39 00, fax. +48 22 523 30 16, e-mail: komendant@kg.straz.gov.pl).
 2. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - st. bryg. Piotr Strawa: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. +48 22 523 33 69, fax. +48 22 523 30 16, email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Państwa dane przetwarzane będą:
  1. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy - zamówienia prenumeraty, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu realizacji obowiązku podatkowego oraz innych obowiązkach ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz inne instytucje państwowe, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, poligraficzne i inne usługi niezbędne do realizacji zamówienia oraz podmioty dostarczające przesyłki;
  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Okres przechowywania danych
 6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy (prenumeraty). Brak podania danych będzie skutkowało niemożności zawarcia umowy (prenumeraty) w celu realizacji zamówienia.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Prenumerata
xlsx 2022-12-28 Formularz zamówienia prenumeraty 2024
ilość pobrań: 580
Formularz zamówienia prenumeraty 2024 20,89KB -
do góry