• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1995

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1995 roku:

RATOWNICTWO

AG - "Wybuchy ratownicze"- możliwości zastosowania w ratownictwie technicznym kumulacyjnego materiału wybuchowego; nr 10, str. 10 

Artur - "Katastrofa expresu Lech"- opis działań ratowniczych po katastrofie kolejowej w Bednarach, woj. skierniewickie, rola ratownictwa medycznego; nr 5, str. 4

Artur - "Katastrofa u "Bramy Bieszczad*"- usuwanie skutków katastrofy kolejowej i samolotowej, czyli relacja z ćwiczeń Uherce'95 integrujących podmioty ratownicze; nr 4, str. 4

Artur - "Spojrzenie eksperta"- rozmowa z głównym inspektorem nadzoru budowlanego Andrzejem Dobruckim, uczestnikiem prac sztabu akcji ratowniczej po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Gdańsku-Wrzeszczu; nr 8, str. 14

D. - "Dramat w wieżowcu"- akcja gaszenia pożaru i ewakuacja z budynku wysokiego użyteczności publicznej w Łodzi, wnioski z działań; nr 1, str. 4 

Dec L, Jesionek J. - "Działania ratownicze na kolei" - analiza występujących zagrożeń, ogólne zasady prowadzenia akcji w transporcie kolejowym; nr 5, str. 17 

Dec L, Jesionek J. - "Z linkami bezpieczniej"- zasady stosowania linek asekuracyjnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych; nr 6, str. 8 

Dec L, Jesionek J. - "Ujarzmianiepłonących wieżowców"- ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w budynkach wysokich; nr 1, str. 8 

DM - "Głośne echa tragedii"- analiza rozwoju pożaru w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej i podjętych działań ratowniczych - wnioski z akcji, relacje ratowników; nr 2, str. 4

DM - "Tym dramatem żyła Polska"- wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Gdańsku-Wrzeszczu - analiza działań ratowniczych; nr 8, str. 4 

Dorota M. - "Zmagania w mazi"- akcja ratowania człowieka zanurzonego w szlamie zbiornika odpadów poflotacyjnych Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach; nr 11, str. 13

Gartowski T. - "Przeciwdziałanie oparzeniom"- klasyfikacja oparzeń, stosowanie odpowiednich opatrunków; nr 2, str. 9 

Głowacki A. - "Kobe i retrospekcje armeńskie" - specyfika działań służb ratowniczych po wielkich trzęsieniach ziemi; nr 4, str. 8 

Głowacki A. - "Akcje -bombowe"" - zadania ratowników podczas akcji, w których występuje zagrożenie wybuchem; nr 7, str. 21 

Grosset R. - "Skala zagrożeń radiologicznych"- klasyfikacja zdarzeń jądrowych według polskiej wersji międzynarodowej skali INES; nr 5, str. 20 

Grosset R. - "Zalety termowizji" - możliwości zastosowania kamer termowizyjnych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, refleksje po akcji w Gdańsku-Wrzeszczu; nr 8, str. 18

Grubek I., Schroeder M. - "Państwowa Straż Pożarna a ratownictwo zwierząt. Część I - węże", nr 4, wkładka

Guzewski P. - "Możliwości oceny zagrożenia toksycznego dymów pożarowych"; nr 11, str. 16

Mazur S. - "Ratownictwo zintegrowane" - dr n. med. Krzysztof Panas, dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSW, przedstawia swą wizję włączenia ratownictwa medycznego w ramy KSRG; nr 9, str. 1 

Oprac, na podst. "Materiałów do ćwiczeń..." KW PSP w Suwałkach -"Organizacja pracy sztabu akcji podczas dużego pożaru lasu* nr 7, str. 18 

Radny Z. - "Zwalczanie pożarów leśnych. Wybrane zagadnienia", cz. I, nr 6, str. 19; cz. II, nr 7, str. 3

Radny Z. - "Rozważania wokół KSRG"- aspekty prawne funkcjonowania systemu; cz. I nr 10, str. 9; cz. II, nr 11, str. 14 

Ranecki J., Węckowski L. - "W poznańskim Coliegium Chemicum. Kolokwium gaśnicze"- akcja gaszenia pożaru w magazynie odczynników chemicznych Wydziału Chemii UAM; nr 6, str. 4

Romanowski B. - "W nurcie Wisłoka" - akcja ratownictwa technicznego i ekologicznego po katastrofie drogowej, w wyniku której ciężarówka z ładunkiem lepiku i samochód osobowy wpadły do rzeki; nr 6, str. 6 

Romanowski B. - "Pogłębiarka w obłokach dymu"- specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na jednostkach pływających; nr 1, str. 10 

Romanowski B. - "Horror za kratami"- relacja z akcji ratowniczo-gaśniczej w jednej z łódzkich kamienic, wnioski dot. prowadzenia działań w budynkach mieszkalnych; nr 3, str. 3

Romanowski B. - "Katastrofa na drodze" - współpraca służb ratowniczych przy usuwaniu skutków wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i autobusu; nr 9, str. 4

Szeszko A. - ""Antek" - strażak skuteczny"- zastosowanie samolotów do wykrywania i zwalczania pożarów lasów; nr 6, str. 17 

Szeszko A. - "Technologia wyznaczania śladów"- o zadaniach lotnictwa w ochronie przeciwpożarowej lasów; nr 10, str. 9

tea - "O bezpieczeństwo w budynkach wysokich"- problematyka sympozjum zorganizowanego przez CNBOP i KW PSP w Łodzi; nr 12, str. 17 

Wiler K. - "Teoria praktycznie ćwiczona" - analiza problemów poruszanych podczas sympozjum "Działania ratowniczo-gaśnicze w lasach" zorganizowanego w kwietniu w Zielonej Górze, relacja z ćwiczeń praktycznych; nr 7, str. 20 

Żuber vel Michałowskr J. - "Prawne umocowanie systemu"- zasady organizacji KSRG i.tryb włączania do niego jednostek ochrony przeciwpożarowej; nr 3, str. 6

"Polska Zbrojna" nr 815  - "Rozkaz: wysadzać!"- rozmowa z kmdr. dypl. Bemardem Nakraszewiczem, szefem Inżynierii Morskiej Marynarki Wojennej, kierującym akcją wyburzania budynku w Gdańsku-Wrzeszczu; nr 8, str. 17

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

"Konkurs PP"  - uyiuozen.s zadania konkursowego: katastrofa drogowa z udziałem cysterny do przewozu paliw; nr 6, str. 3 

"Konkurs PP - Jesteś kierownikiem akcji" - odsłona druga" - ogłoszenie zadania konkursowego: usuwanie skażenia terenu TSP po katastrofie drogowej; nr 11, str. 8 

Artur - "Niebezpieczeństwo zawisło nad Wigierskim Parkiem Narodowym" - ćwiczenia zgrywające jednostki OSP i PSP województwa suwalskiego - działania podczas pożaru lasu; nr 7, str. 25

Biechoński A., Pawłowski R., Guzewski P. - "Rozpoznawanie substancji niebezpiecznych"- ...będących przyczyną zdarzenia - źródła informacji, system oznakowań, urządzenia analizujące; nr 3, str. 6 

Grosset R. - "Systemy szybkiej informacji o wypadkach z MN" - opracowania Komisji ds. Materiałów Niebezpiecznych CTIF, systemy oznakowań; nr 1, str. 11

Guzewski P. - "Konkurs PP - moja propozycja procedury ratowniczej" -...po katastrofie drogowej z udziałem cysterny do przewozu paliw; nr 11, str. 22

Guzewski P., Kowalski M., Pawłowski R. - "Napomniane rurki" - rurki wskaźnikowe jako jedna z metod wstępnego rozpoznawania substancji niebezpiecznych - charakterystyka, rodzaje pomiarów, koszty; cz. I, nr 9, str. 5; cz. II, nr 10, str. 19

Guzewski P., Pawłowski R. - "Wymagający system pomiarowy?" -ocena zagrożenia toksycznego atmosfery dymów pożarowych za pomocą rurek wskaźnikowych; nr 12, str. 26

Łabuz A. - "Kilka uwag praktycznych" - ...dotyczących taktyki ratownictwa chemicznego; nr 7, str. 22

Małkowski M., Gartowski T. - "Płonąca struga"- działania po katastrofie drogowej - pożar cysterny z olejem napędowym; nr 1, str. 13 

Mazur S. - "Praca jest pasją" - rozmowa z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w Suwałkach, Grażyną Żyłą-Pietkiewicz, poświęcona współdziałaniu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i PSP w przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom i usuwaniu ich skutków; nr 12, str, 13

Ranecki J. - "Stawianie zapory szybkiego reagowania" - kilka rad praktycznych; nr 3, str. 10

Ratajczyk M. - "Moje rozwiązanie"- ...zadania konkursowego z nr. 6 - na najlepszy wariant działań ratowniczych po katastrofie drogowej z udziałem cysterny do przewozu paliw; nr 10, str. 11

ROM - "Wobronie środowiska"-zagrożenia chemiczno-ekologiczne w Polsce, działania jednostek PSP w tym zakresie - w analizach KCKR KG PSP; nr 7, str. 24

Romanowski B. - "Wśmiercionośnych oparach"- usuwanie skutków katastrofy kolejowej, w której uszkodzona została cysterna z kwasem siarkowym, wnioski po akcji; nr 12, str. 18

Szyma J., Szczygfowski J. - "Uszczelniające materiały tarfłenowe"; nr 7, str. 33

Węckowski L, Węclewski H. - "Bomba w mieście"- akcja ratownicza po kolizji drogowej cysterny wypełnionej gazem propan-butan; nr 10, str. 17

"Nowości legislacyjne" - ...zmiany przepisów bezpieczeństwa na stacjach paliw płynnych, nowe uregulowanie dotyczące działalności ubezpieczeniowej i jego konsekwencje dla zadań PSP; nr 12, str. 35 

A. Prosp. - "Systemy bezpieczeństwa gazowego"- urządzenia alarmowe i zabezpieczające przed wybuchem; nr 8, str. 22

AG - "Śmierć podróżuje autocystemami"- transport materiałów niebezpiecznych na terenie Polski, wnioski z działań kontrolnych; nr 1, str. 14 

Art. - "Aby skrócić czas"- zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, próby współdziałania z organami administracji państwowej i służbami ratowniczymi; nr 3, str. 11

B. R. - "Gwarancja bezpiecznego funkcjonowania"- system transmisji alarmów pożarowych uruchomiony w Warszawie; nr 3, str. 16 

Cisek T. - "Oświetlenie awaryjne obiektów1', cz. I nr 9, str. 13; cz. II nr 10, str. 20 

D. - Zmiany w procedurze" - zmiany w przepisach dot. warunków, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz procedury uzgadniania dokumentacji projektowej; nr 12, str, 31

Głowacki A. - "Zmiany w działalności kontrolno-rozpoznawczej" - rozmowa z dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP, bryg. inż. Dariuszem Ratajczakiem; nr 3, str. 1

Głowacki A. - "Czuwanie na Beskidzie"- zagrożenia występujące w województwie bielskim, specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie górzystym; nr 2, str. 13

Głowacki A. - "Penetrowanie Podbeskidzia" - specyfika problemów ratowniczo-gaśniczych w województwie bielskim; nr 5, str. 21 

Heyman M. - "Suche piony po nowemu" - wymagania zawarte w nowo wydanej Poiskiej Normie; nr 6, str. 22

Heyman M. - "Nowe normy" - ...dotyczące prądownic i wytwornic pianowych; nr 1, str. 17

Mazur S. - "fokora wobec potęgi technik?-lozrccwa z m$. inż. Andrzejem Dankowskim, głównym inżynierem prewencji w Petrochemii Płock SA; nr 6, str. 1 

Piechocki J. - "Normalizacja - ochrona przed elektrycznością statyczną') nr 12, str. 35 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców. Być albo nie być... gaśnicą?" - wymagania dotyczące gaśnic pianowych i śniegowych zawarte w Polskich Normach; nr 2, str. 15

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców"- działalność Normalizacyjnych Komisji Problemowych w zakresie dostosowywania Polskich Norm do wymagań norm międzynarodowych; nr 3, str. 15 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - wykorzystanie styropianu jako elementu wystroju dróg ewakuacyjnych, możliwości zastosowania farby ogniochronnej PYROTIN; nr 4, str. 10

Piechocki 0. - "Nie tylko dla rzeczoznawców"- Polska Norma PN-91/B--02840 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Normy i określenia" - wątpliwości dotyczące obowiązku jej stosowania; nr 5, str. 49 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - najważniejsze środki og-niochronne do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych dopuszczone do stosowania w Polsce; nr 6, str. 41 

Piechocki J. - "Me tylko dla rzeczoznawców" - zagadnienia stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego w świetle obowiązujących Polskich Norm - gaśnice śniegowe; nr 7, str. 35

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców"- podział elementów budowlanych ze względu na stopień rozprzestrzeniania ognia w świetle 2mian przepisów prawnych; nr 8, str. 23

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców. O wyższości wełny mineralnej nad palnymi materiałami termoizolacyjnymi') nr 9, str. 15 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców. Poletko normalizacyjne" - nowelizacja Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych; nr 10, str. 26 

Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców. Nowości na rynku zabezpieczeń ogniochronnych* nr 11, str. 26

Radny Z. - "Czynności kontrolno-rozpoznawcze" - aspekty prawne; nr 7, str. 34 

ROM - "Kulisy ochrony nieskutecznej" - wnioski z kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w warszawskich obiektach użyteczności publicznej; nr 2, str. 13 

ROM - "Niebezpieczeństwo przy dystrybutorach" - wnioski z ogólnopolskiej kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego stacji paliw płynnych; nr 4, str. 12

ROM - "Osaczanie zagrożeń nad Wartą"- charakterystyka zagrożeń i zadania stojące przed PSP w województwie poznańskim; nr 5, str. 23 

ROM - "Aby serce nie drżało"- formy i wyniki kontroli w obiektach użyteczności publicznej przeprowadzonej w województwie rzeszowskim; nr 9, str. 15 

ROM - "Statystyki alarmują"- anali2y KCKR KG PSP dotyczące pożarów na terenach wiejskich; nr 11, str. 26

Romanowski B. - "Metra proza ratownicza"- zagrożenie pożarowe w warszawskim metrze, zabezpieczenia techniczne i zadania stojące przed PSP; nr 2, str. 10 

Sakowska K. - "Czy PePo ochroni las przed pożarami?"- problem ochrony przeciwpożarowej lasów w działaniach propagandowych skierowanych do dzieci i młodzieży; nr 6, str, 24

Skaźnik B. - "Sprawność sprzętu gaśniczego"- propozycje wykorzystania uregulowań zawartych w niemieckiej normie DIN dot. gaśnic ręcznych; nr 3, strony reklam

Sychta Z. - "to tragedii w Gdańsku - z myślą o przyszłości" - czynniki dynamizujące rozwój pożaru - prawidłowy dobór materiałów, na przykładzie foteli z twardego polietylenu przeznaczonych do hal widowiskowych; nr 4, str. 10 

Świetnicki J. - "Naukowo podczas Targów" - o zorganizowanym przez CNBOP podczas targów SAWO '95 sympozjum, poświęconym stałym urządzeniom gaśniczym; nr 12, str. 10

Wojnarowski A. - "Gaz na cztery kółka"- ryzyko zagrożenia wybuchem,jego możliwe konsekwencje w stacjach dystrybucji gazu płynnego propan-butan; nr 8, str. 22

Wysokiński A. - "Niebezpieczne środki ochrony" - problemy związane z transportem środków ochrony roślin - działalność prewencyjna KW PSP w Lesznie; nr 6, str. 21

Wysokiński A. - "Czy muszą płonąć"- ochrona przeciwpożarowa zabytków - działania kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez KW PSP w Lesznie; nr 10, str. 26

"Moim zdaniem" - działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego powiązania z PSP - propozycje nowych uregulowań wysunięte przez autora znanego redakcji, komentarz prawny Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP oraz polemika prezesa ZW ZOSP RP w Poznaniu, Władysława Wesołowskiego; nr 3, str. 23

Artur - "Tylko życie poświecone innym wartę jest przeżycia" - rozmowa z komendantem wojewódzkim PSP w Łodzi, wiceprezydentem Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej, na temat kondycji systemu ochrony przeciwpożarowej w Łodzi i działalności Fundacji; nr 4, str. 22 

atorod - "Myślenie po gospodarsku" - relacja z narady szkoleniowej dla wójtów i burmistrzów zorganizowanej w Suwałkach, poświęconej ochronie przeciwpożarowej, środowiska, problemom rolnictwa, geodezji i gospodarce gruntami; nr 12, str. 47

Bastek W. - "Jak kontrolować JRG?" - doświadczenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie w zakresie kontroli przygotowania do działań operacyjno-technicznych JRG; nr 2, str. 26

Buk P., Siata R. - "Falstartplanowy"'- skuteczność systemu monitorowania alarmów pożarowych w Katowicach - działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru w budynku hotelu Warszawa; nr 9, str. 24 

Caputa A,, Matecki K. - "Jak kontrolować JRG"- metodyka i koncepcja inspekcji gotowości bojowej JRG zastosowana w województwie bielskim; nr 11, str. 49 

D. - "Oceniano i planowano" - problemy poruszane podczas narady z udziałem kadry kierowniczej KG PSP, komendantów wojewódzkich, dyrektora CNBOP i komendantów szkół PSP, poświęconej podsumowaniu działalności PSP w roku 1994 i precyzowaniu strategicznych kierunków pracy na rok '95; nr 2, str. 22

D. - "Potrzebne spotkanie" - najważniejsze problemy poruszone podczas narady szkoleniowej dla komendantów rejonowych PSP (Kraków, styczeń '95); nr 4, str. 18

D. - "Z myślą o XXI wieku" - kilka zagadnień omawianych na naradzie kadry kierowniczej PSP podczas Dnia Ratownictwa na targach SAWO '95; nr 11, str. 40

D.M. - "Wyraz wielkiego uznania"- reportaż z obchodów jubileuszu XXXV-lecia krakowskiej szkoły pożarniczej; nr 12, str. 49 

DM - "XX-lecie Centralnego Muzeum Pożarnictwa"- relacja z uroczystości; nr 11, str. 42

(g) - "Morski sprzymierzeniec" - zobowiązania wynikające z podpisanego porozumienia o współdziałaniu pomiędzy Komendą Główną PSP i Polskim Ratownictwem Okrętowym; nr 3, str. 24

Głowacki A. - "Świadomość celu dodaje s/r - refleksje komendanta głównego PSP, nadbryg. Feliksa Dęli - próba podsumowania działalności Państwowej Straży Pożarnej w 1994 r.; nr 2, str. 1

Głowacki A. - "Ojczyzna to strażacki obowiązek" - relacja z obchodów Ogólnopolskich Uroczystości Pożarniczych Święta Niepodległości Polski w 1994 r.; nr 1, str. 17

Głowacki A. - "Nasi ratownicy nie są osamotnieni" - rozmowa z burmistrzem Brzozowa, mgr. Józefem Rzepką, nt. współpracy władz gminy, OSP i PSP w procesie budowania w rejonie systemu ratowniczo-gaśniczego; nr 1, str. 19

Głowacki A. - "Pogórze w systemie" - system ratowniczo-gaśniczy w rejonie brzozowskim - oczekiwania, problemy i pomysły jego twórców; nr 2, str. 25

Głowacki A. - "Olkuski węzeł" - perspektywy rozwoju KSRG w rejonie olkuskim; nr 4, str. 26

Głowacki A. - "Bardzo wygodny układ..."- monitoring pożarowy - rozwiązania zastosowane w województwie częstochowskim; nr 9, str. 37 

Heyman M. - "Stosowanie norm a nowa ustawa o normalizacji"- zasady obowiązkowego lub dobrowolnego stosowania Polskich Norm; nr 10, str. 36 

Heyman M. - "Orzeczenia CNBOP" - warunki wydawania orzeczeń; nr 11, str. 44

Maciejewski M. - "Komendant rejonowy PSP-jaki ma być?"- rozważania komendanta rejonowego PSP w Białymstoku; nr 2, str. 27 

Mazur S. - "W blasku sukcesów kryją się cienie"- rozmowa z dyrektorem Biura Organizacji i Nadzoru KG PSP, bryg. mgr. inż. Dariuszem Wojnowskim, nt. zakresu zadań i funkcjonowania biura, sukcesów i porażek; nr 8, str. 1

Barbarowicz F. - "Muzeum inspiruje"- referat wygłoszony przez autora - dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, poświęcony historii i realizacji, celów statutowych Muzeum; nr 1, str. 25

Mazur S. - "Tworzenie dobrego klimatu"- mgr Andrzej Czapski - prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Biatej Podlaskiej opowiada o kondycji OSP w woj. bialskim i o swojej wizji roli ZOSP RP w organizowaniu KSRG; nr 7, str. 1

Mazur S. - "Chcemy, by powstat jeden podmiot władczy" - wojewoda szczeciński - Warek Tatasiewicz, przewodniczący Zespołu ds. Funkcjonowania Terenowej Administracji Publicznej Konwentu Wojewodów, przedstawia nową koncepcję umocowania organizacyjnego jednostek PSP w województwach; nr 10, str. 1

Mazur S. - "Godzina Q" ~ rozmowa z zastępcą komendanta głównego PSP, nadbryg. M. Schroederem na temat idei i historii budowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; nr 1, str. 1

MD - "Ochrona przeciwpożarowa w gminie"- relacja z sympozjum zorganizowanego w Kielcach przez SITP - Oddział Wojewódzki i ZW ZOSP RP; nr 1, str. 20

Myrda L. - "..Komputer dystrybutorem'' - możliwości zastosowania systemu komputerowego ALARM umożliwiającego wspomaganie RSK i PA w dysponowaniu sił i środków do akcji; nr 8, str. 37 

Olbryś M. - "Czy Obrona Cywilna spełnia swoje zadania?') nr 12, str. 46 

Pokojski W. - "Program pilotażowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej" - zmiany w kompetencjach PSP związane z wprowadzaniem "Programu pilotażowego reformy administracji publicznej"; nr 10, str. 35 

Radny Z. - "Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom" - ...w świetle przepisów prawa - teoria systemu bezpieczeństwa państwa; cz. 1, nr 4, str. 25; cz. 2, nr 5, str. 55

Romanowski B. - "Integracja celem podstawowym"- zagadnienia poruszone w wypowiedzi komendanta głównego PSP, nadbryg. Feliksa Dęli, podczas narady szkoleniowej komendantów rejonowych PSP (Kraków, styczeń '95); nr 4, str. 20

Sikorski Z. - "Normalizacja w ochronie przeciwpożarowej"- autor, kierownik Zakładu Normalizacji CNBOP, przedstawia historię Centrum i zakres prowadzonych tam dzisiaj prac; nr 6, str. 46

T. - "Nasz gość"- wystąpienie posłanki Krystyny Ozgi - przewodniczącej Strażackiego Zespołu Poselskiego, nt. zadań legislacyjnych stojących przed zespołem, wygłoszone podczas narady szkoleniowej komendantów rejonowych PSP (Kraków, styczeń '95); nr 4, str. 18 

Wargocki L. - "Użytkowanie wolne od opłat"- regulacje prawne dotyczące wykorzystywania przez PSP środków łączności przewodowej i radiowej wchodzących w system telekomunikacyjny państwa; nr 11, str. 44

TECHNIKA POŻARNICZA

Bernaciak Z. - "Odpowiedź na palący problem" - prezentacja nowości w dziedzinie systemów gaszenia pożarów lasów; nr 5, str. 31 

Bieleczewski R. - "Mam pomysł"- propozycja przebudowy tylnej skrytki samochodu GCBA 6/32 Jelcz 005; nr 6, str. 34 

(br) - "Testowanie prototypu"- ...samochodu specjalnego do zabezpieczania prac nawodnych i podwodnych; nr 8, str. 34 

Czerwiński J,. Czerwiński S. - "Sposób na problemy" - samochód ratowniczy i pomocniczy powstały po adaptacji autobusu Jelcz 080; nr 5, str. 52 

Da. - "SAW0'95" nr 12t W. 37

Dec L, Jesionek J. - "Zasady kontroli wejść w aparatach ochrony dróg oddechowych" nr 9, str. 21

Derecki T. - "Urządzenia gaśnicze - duoprądownica", nr 5, str. 51 

Fornal T. - "Wyciąg spalin - inaczej* nr 5, str. 52 

Gartowski T. - "System Hydrosub"- zalety nowego systemu dostarczania wody; nr 3, str. 21

Gartowski T. - "Ubrania ochronne oczami użytkownika') nr 7, str. 37 

Gartowski T. - "Ocena użytkowników" ~ wady i zalety, propozycje uzupełnienia sprzętu i wyposażenia samochodów Jelcz 014 i 016; nr 7, str. 38 

Gartowski T. - "Star 1142 w wersji pożarniczej') nr 9, str. 24 

Gartowski T., Markowski K. - "Samochód gaśniczy UAZ" - próba oceny rozwiązań zastosowanych w nowym samochodzie gaśniczym firmy Karosa CAS K25LIAZ 101.860; nr 1, str. 16

Gaweł Z., Michałowski W. - "Przenikanie sieci radiotelefonicznych" -...Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych podczas działań ra-towniczo-gaśniczych na obszarach leśnych - rozwiązania zastosowane w woj. zielonogórskim; nr 6, str. 42 Heyman M. - "Atesty w ochronie przeciwpożarowej"; nr 5, str. 50 

Heyman M. - "Nowy hełm strażacki"- ...wg normy PN-93/M-51505; nr 5, str. 54 

Jagiełło R., Twardochleb B. - "Roteor - skuteczny środek gaśniczy') nr 2, str. 19

Mazur S. - "Już w Europie?"- rozmowa z bryg. dr. inż. Eugeniuszem Roguskim, dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nt. zmian strukturalnych i merytorycznej działalności Centrum; nr 5, str. 1 

Mazur S. - "Staramy się wykorzystać wszelkie możliwości" - rozmowa z zastępcą komendanta głównego PSP, bryg. inż. Janem Mizą o gospodarce materiałowej i finansowej w PSP - plany na 1995 r.; nr 4, str. 1

Mikołajczyk M. - "Ideał średniego" - ...samochodu gaśniczego do prowadzenia akcji w aglomeracjach miejskich; nr 2, str. 20 

Mikołajczyk M. - "Poszukiwania następcy GBA 2,5/16", nr 3, str. 22 

Mizerski A., Sobolewski M. - "Fiim wodny dobry na wszystko...?"- zalety i ograniczenia w stosowaniu preparatów fluorosyntetycznych AFFF; nr 2; str. 17

Pakisz J. - "O ratownictwie wodnym raz jeszcze"- pomysły i doświadczenia strażaków z JRG w Lidzbarku Warmińskim; nr 10, str. 34 

Pul T. - "Piana z prądownicy typu turbo" nr 5, str. 53 

Ranecki J. - "Dzielimy się doświadczeniami. Badanie szczelności ubrań", nr 7, str. 36

Ranecki J. - "Pomiar promieniowania" - o przyrządzie do odczytywania dawki promieniowania gamma i rentgenowskiego Gammatest 1; nr 9, str. 23 

Sawicki T. - "Generatorna kołach"- o możliwości i sposobie zamontowania generatora piany lekkiej GPL 100 na jednoosiowej przyczepie Pdym; nr 10, str. 33

Sawicki T. - "Racjonalizatorzy z Polkowic" - zmiana rozmieszczenia i możliwość zamontowania dodatkowego sprzętu pożarniczego związana ze zmniejszeniem obsady samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Jelcz 005; nr 10, str. 33

Sawicki T. - "Dźwig ratowniczy PRD - 10/25') nr 12, str. 39 

Sikorski Z. - "Z prac CNBOP. Normalizacja w ochronie przeciwpożarowej", nr 7, str. 39

Słomka M. - "Przeróbki konieczne" - jak umocować podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w samochodzie SZ - 18 typu Jelcz C317D z cysterną - naczepą N19B1; nr 1, str. 15

Sobolewski M., Mizerski A. - "Skuteczność gaszenia pianą* nr 4, str. 16 

Sochacki M. - "Pas strażacki i co dalej...?"- doświadczenia z akcji ratownictwa wysokościowego a wymagania Polskich Norm; nr 6, str. 42 

Szczygłowski J. - "Serw/s ubrań gazoszczelnych - doświadczenia katowickie"- kilka rad i przestróg dla użytkowników ubrań; nr 12, str. 37 

Świetnicki J. - "Rozważania wokół SUG"- refleksje po sympozjum poświęconym wykorzystaniu stałych urządzeń gaśniczych w Polsce; działalność atestacyjna CNBOP; nr 1, str. 15 

T.G. - "Żurawie ratownicze"1, nr 10, str. 27

T.G. - "Mechanizacja prac"- sprzęt wykorzystywany przy przemieszczaniu dużych mas ziemi, gruzu i zawalonych konstrukcji w akcji ratowniczej; nr 8, str. 34 

T.G. - "Wiertło prądownicą"1, nr 8, str. 35

Węgrzyn W. - "Samochody czy przyczepy proszkowe?"- prace konstrukcyjne nad jednoosiowymi przyczepami proszkowymi Gpr 750, przeznaczonymi do zamontowania agregatów proszkowych pochodzących z demontażu zdekapitalizowanych samochodów proszkowych; nr 6, str. 44 

Zabrocki M. - "Usprawnianie Jelcza"- zmiana sposobu rozmieszczenia i systemu zamykania skrytek na sprzęt pożarniczy; nr 6, str. 45

WYRÓŻNIENI HONOROWYM MEDALU IM. JÓZEFA TULISZKOWSKLEGO

Publikacje poświęcone:

druhowi Antoniemu Kobieli - Zjednoczyliśmy się w pracy sensownej..." A. Głowacki; nr 1, str. 22

płk. poż. w st. sp. Jerzemu Fiedlerowi  - "Tempus iugit", DM; nr 3, str. 26

druhowi Stanisławowi Zającowi  - "Wie zmarnował czasu", DM; nr 7, str. 50

druhowi Józefowi Trajdosowi  - "Ochotnik niezwykły", A. Głowacki; nr 9, str. 40

ppłk. poż. w st. sp. Janowi Pasternakiewiczowi  - "Był uczniem mistrza...', Z. Wasiak nr 12, str. 54

Bareja Cz. - "Nagrody roczne", nr 1, str. 23

Bareja Cz. - "Urlopy wypoczynkowe"1, nr 3, str. 30

Bareja Cz, - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ogólnych") nr 4, str. 28

Bareja Cz. - "Wysługa emerytalna') nr 5, str. 66

Bareja Cz. - "Nagrody jubileuszowe') nr 6, str. 62

Bareja Cz. - "Ograniczenie wypłaty rent i emerytur" nr 7, str. 51

Bareja Cz. - "Urlopy okolicznościowe'1, nr 8, str. 48

Bareja Cz. - "Uposażenie, emerytura, dyscyplina..." nr 9, str. 47

Bareja Cz. - "*""- odpowiedzi na pytania czytelników; nr 10, str. 44

Bareja Cz. - "Zakwaterowanie strażaków*, nr 11, str. 51

Bareja Cz. - "Zasiłek pogrzebowy i inne świadczenia") nr 12, str. 48

HISTORIA POŻARNICTWA

Socha Z. - "Ograniczenia świadczeń emerytalnych") nr 3, str. 29

Jabłonowski W. - "O Józefie Tuliszkowskim - inaczej" - o działalności niepodległościowej, sukcesach zawodowych oraz zasługach dla polskiego strażactwa ochotniczego i zawodowego J. Tuliszkowskiego; nr 7, str. 48 

Mazur S. - "Aby zniknęły białe plamy" - rozmowa z dr Heleną Witecką, starszym kustoszem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; nr 11, str. 9

Pilawski W. - "Dzieje profesjonalizmu"- o tym, jak powstawały pierwsze zawodowe straże pożarne; cz. 1 - Europa, nr 8, str. 48; cz. 2 - Polska, nr 9, str. 45

S.B. - "Wydawnictwa historyczne Państwowej Straży Pożarnej 1992-1995') nr 12, str. 61

St.D. - "O przyjazny klimat" - sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 7, str. 49

Bemaciak Z - "Pogotowie ratunkowe w Niemczech, Anglii i Walii11, nr 1, str. 26 

Bernaciak Z. - "Bezpieczny tunel" rozwiązania techniczne mające zapewnić bezpieczeństwo w tunelu kolejowym biegnącym pod morskim kanałem dzielącym dwie duńskie wyspy; nr 2, str. 28

Bemaciak Z. - "9użby pogotowia ratunkowego w Szwecji, Danii i Norwegi?\ nr 3, str. 27 

Bernaciak Z, - "Karta zagrożenia obiektów - wariant angielski') nr 3, str. 28 

Bernaciak Z. - "Pouczająca różnorodność"- o normach tworzenia jednostek straży pożarnych w niektórych krajach Europy; nr 5, str. 67 

Bernaciak Z. - "Strażak zasługuje na najlepszą ochronę" - analiza kryteriów, które powinno spełniać funkcjonalne ubranie i sprzęt ochronny strażaka - prace międzynarodowe; nr 12, str. 53

Chybowski R., Kamiński A. - "Kształcenie ratowników w Czechach", nr 1, str. 26 

Gołębowski W. - "Impresje szkoleniowe" - programy i metodyka prowadzenia zajęć w Szkole Pożarniczej w MORETON-IN-MARSCH; nr 6, str. 59 

Kucnerowicz-Polak B. - "PSP w organach Narodów Zjednoczonych" - o zobowiązaniach PSP wynikających z "Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych"; nr 2, str. 29 

Kucnerowicz-Polak B. - "Ekorozwój - działania w Polsce", nr 5, str. 69 

Kucnerowicz-Polak B. - "Impresja z Louisville" - komputerowy system wspomagania zarządzania operacjami bezpieczeństwa chemicznego CAMEO - doświadczenia z okręgu Louisville w stanie Kentucky, USA; nr 9, str. 47 

Sochacki M. - "Czechy - system ratownictwa wysokościowego') nr 5, str. 68 

Sztarbała A. - "Specjalne oddziały interwencyjne" - o powołanych we Francji w ramach obrony cywilnej jednostkach, przeznaczonych do sprawnego usuwania następstw katastrof i kataklizmów; nr 8, str. 51

SZKOLENIE I KSZTAŁCENIE

Boczek H. - "Wyciekkontrolowany"- usuwanie wycieku wody amoniakalnej i jego skutków - ćwiczenia zgrywające służby ratownicze w zakładach "Po-lifarb" w Bliżynie; nr 9, str. 39

(głów.) - "Jest zwany płockim" - o opracowanym w KW PSP w Płocku -Regulaminie sprawdzianu pożarniczego; nr 3, str. 19

(głów.) - "Lawina zdarzeń" - o ćwiczeniach integrujących częstochowski system ratowniczo-gaśniczy; nr 4, str. 16

Głowacki A. - "Ratownik na kursie"- działalność Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Częstochowie; nr 11, str. 33

Głowacki A. - "Katastrofa na niby"- ćwiczenia zgrywające działania służb systemu ratowniczego woj. bielskiego podczas zagrożenia chemiczno-ekologicznego; nr 12, str. 40

Kania Z. - "Kamieniołom'94"- sprawozdanie z ćwiczeń w zakresie ratownictwa technicznego i ekologicznego oraz wodnego i wysokościowego, przeprowadzonych na terenie wyrobiska kamieniołomu; nr 3, str. 18 

Kociołek K. - "Eksplozja ćwiczebna"- usuwanie skutków wybuchu w szpitalu w ramach ćwiczeń Zespołu Taktyki Działań Ratowniczych i szkolnej JRG krakowskiej SA PSP; nr 6, str. 48 

Konik K. - "Metodyka ewakuacji osób"; nr 10, str. 41 

Kopa D. - "Skąpani (nie tylko) w ogniu" - usuwanie skutków wybuchu zbiornika z amoniakiem na terenie toru łyżwiarskiego - ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego Łyżwa'94 w woj. piotrkowskim; nr 6, str. 57 

Matecki K., Rączka M. - "Ćwiczenia na wyżynach"- szkolenia taktyczno-bojo-we na terenie górskim, doskonalące współdziałanie ze Strażą Graniczną i administracją leśną, zorganizowane przez KW PSP w Bielsku-Białej; nr 11, str, 35 

ROM - "Sprawdzian ratowniczej wydolności'- testy sprawnościowo-silowe przeprowadzane w komorze ćwiczeń w poznańskiej JRG; nr 3, str. 17 

Romanowski B. - "Realny program" - nowelizacje w systemie kształcenia strażaków ochotników realizowanym w ośrodkach szkolenia PSP; nr 10, str. 43 

Terlikowski T. - "Jaki model oficera PSP?" - rozważania wokół modelu kształcenia, charakterystyki zawodowej oraz predyspozycji młodego oficera PSP; cz. 1 - nr 5, str. 65; cz. 2 - nr 6, str. 47

SPORT I REKREACJA

Wiśniewski Z. - "Stanowiska wielokrotnego użytku" - opracowana w CNBOP propozycja zestawu prostych stanowisk do przeprowadzania ćwiczeń przygotowujących do akcji ratownictwa technicznego i chemicznego; nr 2, str. 21

A.G. - "Druga strona medalu"- kilka refleksji po XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym; nr 12, str. 56 

(głów.)  - "Mistrzostwa i kilka refleksji" - ...po I Halowych Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym; nr 6, str. 60

Głowacki A. - "XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym') nr 11, str. 51

Janlak L. - "Międzynarodowe zawody Lądek'95" - ...rozegrane wg regulaminu CTIF; nr 11, str. 55

Jędrzejczyk J., Mazur S. - "Ladowanie akumulatorów- raz na sto lat" -o możliwości leczenia sanatoryjnego i uczestnictwa w turnusach kondycyjno-profilaktycznych dla funkcjonariuszy PSP; nr 12, str. 55 

Romanowski B. - "Mistrzostwa w strugach deszczu" - reportaż z VII Mistrzostw Polski Strażaków-Płetwonurków w Jastrowie, woj. pilskie; nr 11, str. 53

Szlagowski Z. - "Sport pożarniczy - może inaczej" - kilka rozwiązań mających na celu upowszechnienie sportu pożarniczego w jednostkach straży; nr 10, str. 50 

do góry