• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1993

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1993 roku:

AKCJA "RUDY"

 • Głowacki A. - "Awanse, odznaczenia" - relacja z uroczystości nadania odznaczeń strażakom zasłużonym podczas akcji "Rudy"; nr 1, str. 26
 • Głowacki T. - "Ogniste lato '92" - sprawozdanie z prac zespołu międzyresortowego, powołanego dla dokonania analizy i oceny działań ratowniczych w Rudach Śląskich; nr 1, str. 18
 • Głowacki T., Mazur S. - "Dni pełne żaru" - sprawozdanie z przebiegu akcji ratowniczej - kalendarz wydarzeń; nr 1, str. 4
 • Jastrzębski R. - "Wsparcie OC" - sprawozdanie z udziału formacji OC w akcji "Rudy", wnioski dot. zadań OC w walce z klęskami żywiołowymi; nr 1, str. 17
 • Mazur S. - "Zwyciężył człowiek - rozmowa z komendantem głównym PSP - nadbryg. Feliksem Delą - dowódcą akcji gaśniczej "Rudy"; nr 1, str. 1
 • Myrda L. - "Logistyczne zabezpieczenie działań"; nr 1, str. 15
 • Płotica M. - "Koordynowanie akcji" - wnioski dot. roli KCKR podczas dużych akcji ratowniczych; nr 1, str. 14
 • Romanowski B. - "Drzewa umierały płonąc" - rozmowa z uczestnikami działań ratowniczych; nr 1, str. 13
 • Romanowski B. - "Opinie, poglądy"; nr 1, str. 22

ROZMOWA MIESIĄCA

 • Mazur S. - "Komu.spłonął las?"'- rozmowa z dyr. gen. Lasów Państwowych - mgr. inż. Andrzejem Rodziewiczem, nt. roli LP w zapobieganiu pożarom kompleksów leśnych; nr 3, str. 1
 • Mazur S. - "Ważny krok w tworzeniu systemu ratownictwa" - rozmowa ze st. bryg. mgr. inż. Maciejem Schroederem - zastępcą komendanta głównego PSP, nt. przepisów wykonawczych do ustaw o ochronie , przeciwpożarowej i o PSP; nr 4, str. 1
 • Mazur S. - "Czego możemy oczekiwać?" - rozmowa z dr. n. med. Stefanem Ornatowskim - dyrektorem Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSW, nt. opiek^medycznej i świadczeń dla strażaków; nr 5, str. 1
 • Mazur S. - "Praca brzemienna w skutki" - rozmowa z bryg. inż. Janem Mizą - zastępcą komendanta głównego PSP, szefem pionu kwa-termistrzowskiego PSP; nr 6, str. 1
 • Mazur S. - "Krok w nowoczesność" - rozmowa z*komendańtem głównym PSP - nadbryg. Feliksem Delą - w pierwszą rocznicę powstania PSP; nr 7, str; 1
 • Mazur S. - "W trosce o bezpieczeństwo ludzi i mienia" - rozmowa z dyrektorem KCKR KG PSP - bryg. dr. inż. Jerzym Źuber vel Michałowskim, nt. prac nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; nr 8, str. 1
 • Mazur S. - "Zawsze otwarty na ludzkie problemy" - rozmowa ze st. bryg. mgr. inż. Janem Kielinem - dyrektorem Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego w KG PSP; nr 9, str. 1
 • Mazur S. - "Bierzemy na siebie odpowiedzialność" - rozmowa z dyrektorem CNBOP - bryg. dr. inż. Eugeniuszem Roguskim, nt. profilu działalności Centrum; nr 10, str. 1
 • Mazur S. - "Wszystko musi mieć swój czas" - rozmowa z lek. med. Jackiem Niteckim, nt. koncepcji tworzenia ratownictwa medycznego w JRG; nr 11, str. 1
 • Mazur S. - "Problematyka pożarnicza nie jest mi obca" - rozmowa z mgr. Maciejem Remmingiem - dyrektorem generalnym w Kancelarii Prezydenta RP, kier. Dep. Analiz i Prognoz w BBN i przew. Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, nt. roli PSP w systemie bezpieczeństwa państwa; nr 12, str. 3

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

 • Błyskał E., Grubba K. - "Wypalanie" ślomy i pozostałości roślinnych na polach" -. projekt uchwały rady gminy w sprawie szczegółowych zasad wykonywania tych czynności; nr 10, str. 6
 • Borowski M. - "Metro pod specjalną ochroną" - o systemie zabezpieczeń przeciwpożarowych w warszawskim metrze; nr 11, str. 10
 • Dąbrowski E. - "Paliwo alternatywne" - przepisy dopuszczenia do ruchu .' pojazdów napędzanych gazem skroplonym; nr 4, str. 6
 • Chybowski R., Szmitkowski J. - "Ujarzmiacze prądu" - o środkach zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym; nr 6, str. 15
 • Głowacki A. - "Rejestr grozy" - o katalogu miejscowych zagrożeń, opracowanym w KW PSP w Białymstoku; nr 5, str. 12
 • Głowacki A. - "Jego wysokość - las" - prezentacja systemu ochrony przeciwpożarowej lasów w woj. białostockim; nr 5, str. 14
 • Głowacki A. - "O kontroli prawdę powiem" - o rozpoznawaniu zagrożeń na terenie podległym KR PSP; nr 6, str. 19
 • Głowacki A. - "Przyszłość ochrony radiologicznej"; nr 7, str. 7
 • Głowacki A. - "Zagrożenia dyktują warunki" - o problemach białostockich JRG i specyfice miejscowych zagrożeń; nr 8, str. 10
 • Kościelny S. - "Bezpieczeństwo w kotłowniach" nr 12, str. 11
 • Krawczak A. - "Wrażenia uczestników ćwiczeń" - wypowiedzi członków polskiej ekipy ratowniczej o ćwiczeniach "Exerise '93"; nr 11, str. 6
 • Kucnerowicz-Polak B. - "Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych" - relacja z międzynarodowego seminarium; nr 8, str. 13
 • Maleszyk K. - "Gminne powinności" - o roli gminy w systemie ochrony przeciwpożarowej; nr 6, str. 17
 • Mazur S. - "Ważne postanowienie" - rozmowa z mł. bryg. dr. inż. Dariuszem Ratajczakiem - dyrektorem Biura Rozpoznawania i Prognozowania Zagrożeń KG PSP, nt. nowo wydanego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; nr 2, str. 1
 • Piechocki J. - "Wieżowiec broni się sam" - o zabezpieczeniach ppoż. budynków wysokich; nr 2, str. 3
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o zasadach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie; nr 2, str. 5
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o lakierach ogniochronnych; nr 4, str. 7
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - wymagania ze względu na właściwości pożarowe dla pokryć dachowych; nr 6, str. 18
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - teHst "Uzgodnienia" o-kreślającego kompetencje CNBOP i ITB w zakresie dopuszczenia do stosowania elementów technicznych zabezpieczeń ppoż.; nr 8. str. 11
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - omówienie systemu Thermomur"; nr 9, str. 9
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - wykaz arkuszy Polskiej Normy dot. gaśnic przenośnych; nr 10, str. 7
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o nowym polskim środku ogniochronnym - PYROVIN-21; nr 11, str. 13
 • Piechocki J. - "Nie tylko dla rzeczoznawców" - o urządzeniach zabezpieczających przed wybuchem konstrukcje cyklonów i komory pyłowe; nr 12, str. 11
 • Ratajczak D. - "Zmiana zasad" - nowe zasady oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektów; nr 3, str. 10
 • Romanowski B. - "Niepalny? - Kampinos" - o zagrożeniach pożarowych i działaniach prewencyjnych w Kampinoskim Parku Narodowym; nr 4, str. 5
 • Romanowski B. - "Lepiej zapobiegać niż zwalczać" - relacja z sympozjum nt. nowoczesnych systemów wykrywania i alarmowania pożarowego; nr 8. str. 12
 • Romanowski B. - "Monitoring - nakaz czasu"; nr 11, str. 10
 • Romanowski B. - "Koordynacja działań medycznych" - o roli służby zdrowia MSW w KSRG; nr 11, str. 9
 • Schroeder M. - "Austria prosi o pomoc" - relacja z ćwiczeń służl? ratowniczych w zakresie likwidacji skutków trzęsienia ziemi - "Exerise '93"; nr 11, str. 4
 • Szczygieł R. - "O modelu raz jeszcze" - o modelu empirycznym zjawiska powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru lasu; nr 3, str. 11

RATOWNICTWO

 • Bastek W. - "Olsztyński system" - o pracach organizacyjnych nad zintegrowanym systemem ratowniczym; nr 2, str. 6
 • Dziemdziela J. - "Katastrofa drogowa ŤDziadek '92ť* - sprawozdanie z ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego; nr 2, str. 7
 • Głowacki T., Mazur S. - "O akcji "Rudy" - raz jeszcze" - relacja ze spotkania kierowników akcji, zorganizowanego przez redakcję PP; nr 5, str. 4
 • Gurzyński E. - "Śmiertelna pułapka" - reportaż z akcji wydobywania człowieka zasypanego w głębokiej studni; nr 6, str. 3
 • Janik W. - "Piekielne torfowisko" - sprawozdanie z działań gaśniczych na urobisku torfowym; nr 3, str. 6
 • Krawczak A. - "W drodze do systemu" - relacja z narady poświęconej ocenie koncepcji organizacji i funkcjonowania KSRG; nr 8, str. 4
 • Krawczak A. - "Bydgoskie spotkania" - reportaż z V Międzynarodowych 30 Targów Środków Ochrony Pracy i Ratownictwa "SAWO '93" i towarzyszącej im narady komendantów woj. PSP; nr 11, str. 3
 • Kucnerowicz-Polak B. - "Międzynarodowa współpraca" - relacja z narady nt. międzynarodowej pomocy dla krajów budujących zintegrowane systemy ratownictwa; nr 7, str. 28
 • Maciejewski M. - "Śmiercionośna strefa" - sprawozdanie z akcji likwidowania wycieku amoniaku w Zakładach Piwowarskich w Łodzi; nr 4, str. 3
 • Matczyński G., Reczyński J. - "Lodowe ryzyko" - art. nt. ratownictwa lodowego; nr 12, str. 8
 • Mazur S. - "W lodowatej wodzie" - reportaż z akcji ratowniczej pod lodem; nr 3, str. 3
 • Mazur S. - "Bomba gazowa" - relacja z przebiegu akcji ratowniczej podczas awarii instalacji gazowej w Pabianicach; nr 9, str. 3
 • Mazur S. - "Brać sprawy w swoje ręce" - relacja z narady poświęconej organizacji systemu ratownictwa, z udziałem prezydenta RP, ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego PSP, Policji i Straży Granicznej; nr 9, str. 8
 • Ornatowski S. - "Nigdy nje możemy zaprzestać" - rozważania nt. organizacji systemu ratownictwa w Polsce; nr 3, str. 5
 • Ostrowski J. - "Uwaga - kwas azotowy" - relacja z akcji ratownictwa chemicznego w woj. częstochowskim; nr 2, str. 9
 • Ostrowski J. - "Akcja w Górach Sokolich" - o akcji ratownictwa górskiego, przeprowadzonej przez oficerów-grotołazów z KW PSP w Częstochowie; nr 9, str. 30
 • Płotica M. - "Zintegrowany system ratownictwa państwa"; nr 7, str. 3
 • Radny Z. - "PSP a ratownictwo powodziowe"; nr 6, str. 8
 • Romanowski B. - "Wieżowce nie są osamotnione" - rozmowa z dowódcą JRG nr 7 w W-wie, specjalizującej się w ratownictwie wysokościowym; nr 3, str. 8
 • Romanowski B. - "W obłokach dymu" - o ćwiczeniach ratowniczo-gaś-niczych w "Błękitnym wieżowcu" w W-wie; nr 7, str. 6
 • Romanowski B. - "Winda grozy" - relacja z akcji ratownictwa wysokościowego w "Błękitnym wieżowcu"; nr 8, str. 2
 • Schroeder M. - "Ratownicze znakowanie zawalonych budynków"; nr 5, str. 3
 • ścibiorek I. - "Łódzki kanał ratowniczy" - o pracach nad unowocześnieniem systemu łączności ratowniczej; nr 2, str. 10
 • Turczak - "Katastrofa tramwajowa" - reportaż z akcji ratowniczej; nr 12, str. 5

RATOWNICTWO EKOLOGICZNE

 • Małaczyrtski M. - "Cierpliwie zbierajmy doświadczenia"; nr 8, str.8 
 • Małaczyriskl M. - "Vademecum strażaka-ratownika" - słownik terminów z dziedziny ratownictwa ekologicznego; nr 8, str. 9; nr 9, str. 7; nr 10, str. 5 
 • Małaczyrtski M. - "Rozlewy olejowe na wodach śródlądowych"; nr 9, str.5; nr 10, str. 3; nr 11, str. 9 
 • Małaczyński M. - "Zbieracze oleju"; nr 12, str. 9

SZKOLENIE I KSZTAŁCENIE

 • Czamecki J. - "Aktywizowanie samorządów" - relacja z narady szkoleniowej nt. funkcjonowania ochrony ppoż. w woj. suwalskim, z uwzględnieniem zadań samorządu teryt.; nr 4, str. 17
 • Elj. - "Udzielanie pomocy przedlekarskiej" - o szkoleniu i wojewódzkich zawodach ratownictwa przedlek. w Olsztynie; nr 9, str. 14
 • Głowacki A. - "Szkic do portretu" - reportaż ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Supraślu; nr 4, str. 16
 • Głowacki A. - "Tylko dla mężnych" - reportaż z SA PSP w Krakowie; nr 5, str. 7
 • Głowacki A. - "Stąd do mistrzostwa" - reportaż z SA PSP w Poznaniu; nr 9, str. 11
 • Głowacki A. - "Pogoda dla słuchaczy" - reportaż z ustrzyckiego OSz PSP; nr 10, str. 11
 • GłowacKi  A.  -  "Podchorążowie  -  rocznik  pierwszy"  -  o  uroczystości przyjęcia do SGSP pierwszego rocznika podchorążych; nr 12, str. 14 
 • "Kadra PSP w liczbach"; nr 7, str. 10
 • Mazur S. - "Potrzebny klimat szczególny" - spotkanie kierownictwa KG PSP z kadrą SGSP; nr 5, str. 10
 • Mazur. S. - "Kto trafia do PSP?"; nr 7, str. 11
 • Ranecki J. - "Testowane w komorze" - o wykorzystaniu w szkoleniu strażaków komory ćwiczeń firmy "Drager"; nr 7, str. 11
 • Romanowski B. - "Współdziałanie służb ratowniczych MSW" - relacja z pokazów w Dobieszkowie.; nr 8, str. 17
 • Romanowski B. - "Bez zawrotu głowy" - o wykorzystaniu sztucznej ściany wspinaczkowej w szkoleniu ratowników wysokościowych; nr 10, str. 13
 • Romanowski B. - "Odwód skuteczny" - relacja z ćwiczeń kompanii odwodowego pułku pożarniczego w Górze Kalwarii; nr 12, str. 17
 • Turczak - "Na jeziorze Studzieniczne" - reportaż z ćwiczeń ratownictwa wodnego; nr 12, str. 15
 • Wincenciak S. - "Susza" - o ćwiczeniach SA PSP Krakowie; nr 9,str. 14

ORGANIZACJA I NADZÓR

 • Flemming M. - "Koordynacja przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom"; nr 4, str. 9
 • Głowacki A. - "Równanie z jedną niewiadomą" - reportaż z ZZSP włocławskich "Azotów" - kontrowersje wokół reorganizacji straży pożarnej; nr 3, str. 21
 • Głowacki A. - "Równanie z jedną niewiadomą. Postscriptum" - wypowiedź dyr. KCKR - bryg. dr. inż. Jerzego Źuber vel Michałowskiego; nr 4, str. 15
 • Krawczak A. - "Sprawność współdziałania" - reportaż z narady kadrykierowniczej PSP i Policji; nr4, str. 10
 • Nowak J.B. - "Potrzeba czy zła konieczność" - pojęcie nadzoru w systemie kierowania i dowodzenia ,w PSP; nr 2, str. 22
 • Mazur S. - "Aby pomoc nie przychodziła za późno" - sprawozdanie z narady szkoleniowej kadry kierowniczej PSP; nr 2, str. 12
 • Mazur S. - "Zaczęły się inne czasy" - relacja ze spotkania w CNBOP, poświęconego nowym zadaniom stojącym przed Centrum; nr 4, str. 13
 • Mazur S. - "Dla lepszego bezpieczeństwa" - reportaży narady w BBN, nt. współdziałania PIOŚ i PSP w zwalczaniu N2ŚJ rir 1, str. 27
 • Radny Z. - "Rozważania wokół OSP" - o podstawach prawnych działania OSP;nr9, str. 19; nr 10, str. 9
 • Radny Z. - "O kierowaniu działaniami ratowniczymi - raz jśszcze"; nr 10, str. 8; nr 11, str. 22; nr 12, str. 12
 • Romanowski B. - "Współpraca zagraniczna PSP"; nr 7, str. 27
 • Suchocki B. - "Florian i inni" - o ochronie przeciwpożarowej portówmorskich; nr 6, str. 20

TECHNIKA POŻARNICZA

 • Barański D. - "Bezpieczny przy pożarze" - nowe wzory umundurowania i odzieży specjalnej; nr 7, str. 22 
 • Brzostowski S. - "Agregat piany lekkiej - wentylacyjnym"; nr 11, str. 14 
 • Czardybon J., Heyman M. - "Łącznik kątowy"; nr 4, str. 8 
 • Derecki T. - "Nowa generacja działek gaśniczych"; nr 4, str. 7 
 • Derecki T., Gontarz A. - "Teleskopowy wysuw działka"; nr 10, str
 • Derecki T., Kowalski R. - "Automatyczny regulator ciśnienia" str. 23
 • Derecki T. - "Wentylatory w akcji ratowniczej"; nr 11, str. 13 
 • Dzięcielak P. - "Mogileńskie usprawnienia" - o modernizacji samochodu GBA 2,5/16; nr 2, str. 23 
 • Engiel M. - "Olsztyńska myśl nowatorska" - o modernizacji samochodu Star 266 w OSz PSP; nr 8, str. 20 
 • Głowacki A. - "Tryptyk techniczny" - nowatorstwo i racjonalizacja w PSP w Białymstoku; nr 8, str. 19        
 • Gontarz A. - "Na kłopoty... Wągrowiec" - o modernizacji samochodów gaśniczych w JRG w Wągrowcu; nr 10, str. 19 
 • Gumiński B. - "Racjonalizacja w szkole".- o przyrządzie do zwijania węży tłocznych; nr 9, str. 9
 • Hudela Z. - "Od informatyki nie uciekniemy"; nr 7, str. 21 
 • Mazur S. - "Rada akceptowała program" - relacja z posiedzenia Rady Naukowo-Technicznej MSW, nt. organizacji systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia technicznego PSP; nr 3, str. 22 
 • Mazur S. - "Prototypy" - motocykl Honda 400 oraz Fiat 170 "Cinquecento" skarosowane na potrzeby działań ratowniczych; nr 7, str. 23 
 • Ostrowski J. - "Nowoczesna technika w służbie częstochowskiej PSP" - modernizacja samochodów pożarniczych; nr 2, str. 25
 • Roguski E. - "Jakie kierunki?" - referat nt. wyposażenia straży pożarnych i kierunków rozwoju sprzętu; nr 12, str. 18
 • Romanowski B. - "Unowocześniony GBM 2,5/8"; nr 10, str. 19
 • Stępkowski R. - "Samochód ratownictwa drogowego1"1 - przystosowanie samochodu Volkswagen Transporter dla potrzeb ratownictwa technicznego; nr 2, str. 24
 • Surawski F. - "Alarmowy system powiadamiania"; nr 6, str. 22
 • Zespół pracowników Zakładu Normalizacji CNBOP - "Nowe normy" - wykaz nowych Polskich Norm na złącza pożarnicze i uszczelki; nr 3, str. 23

NASZA SONDA

 • "Jaki Przegląd?" - wypowiedzi komendanta rejonowego PSP w Pruszkowie i wójta gminy Kampinos - członka OSP, nt. oczekiwań czytelników; nr  str. 28 
 • "Co pomaga, a co przeszkadza w służbie?" - wypowiedzi dowódców JRG; nr 4, str. 18
 • wypowiedzi dowódców sekcji JRG; nr 5, str. 21
 • wypowiedzi komendantów rejonowych PSP; nr 6, str. 24
 • wypowiedzi komendantów wojewódzkich PSP; nr 7, str. 25
 • wypowiedzi dowódców plutonów JRG; nr 8, str. 21
 • wypowiedzi komendantów szkół podoficerskich; nr 9, str 22
 • wypowiedzi naczelników wydziałów planowania operacyjnego KW PSP; nr 10, str. 28
 • wypowiedzi oficerów operacyjnych WSKR; nr 11. str 24
 • wypowiedzi dyspozytorów RSK; nr 12, str.20

WKŁADKI

 • "Program kształcenia kwalifikacyjnego szeregowców PSP"; nr 2 i nr 3 
 • "Kierowanie działaniami ratowniczymi w świetle przepisów prawa"; nr 4
 • "O doskonaleniu zawodowym"; nr 5 i nr 6
 • "Polskie Normy. Wykaz obowiązkowych Polskich Norm (PN) dotyczących sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i ochrony przeciwpożarowej w budownictwie (stan na 15 kwietnia 1993 r.);nr8
 • "Organy i instytucje właściwe do zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze kraju"; nr 10, nr 11

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • Grosset R. - "Problemy ratownictwa chemicznego"; nr 9, str. 18 
 • Kucnerowicz-Polak B. - "Spotkanie sygnatariuszy" - o Konwencji w spr. transgranicznych skutków awarii przemysłowych; nr 9, str. 21

HISTORIA POŻARNICTWA

 • Barbarowicz F. - "W strukturze PSP" - historia i działalnośaMuzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; nr 5, str. 18 
 • Pilawski W. - "Strażacki Ruch Oporu ťSkałaŤ"; nr 5, str. 16

ZA GRANICĄ

 • Gładysz L, Kułak G. - "Hamburska Ochotnicza Straż"; nr 5, str. 23
 • Gołębowski W. - "Brytyjski Oddział Pożarów Eksperymentalnych" - artykuł nt. organizacji i funkcji Brytyjskiego Ośrodka Badań Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej; nr 2, str. 25
 • Kroszkiewicz K., Michatski A. - "Alarmowanie i kierowanie akcjami" - artykuł nt. systemu kierowania, alarmowania i łączności Straży Pożarnej w Hamburgu; nr 3, str. 24
 • Wilczkowski S. - "Impresje nowojorskie"; nr 8, str. 23

PRAWO W SŁUŻBIE

 • Bareja Cz. - "Urlopy strażaków PSP"; nr 3, str. 26
 • Bajera Cz. - "Uprawnienia do świadczeń służby zdrowia MSW"; nr 8, str. 22
 • Kądziela J. - "Zasiłek pogrzebowy dla strażaków"; nr 4, str. 21 
 • Kądziela J. - "Prawna ochrona funkcjonariuszy PSP"; nr 9, str. 24

SPORT I REKREACJA

 • Głowacki A. - "Sprawni jak strażacy" - rozmowa ze st. kpt. mgr. Krzysztofem Tomczakiem - wykładowcą w poznańskiej Szkole Aspirantów PSP i współtwórcą "Tymczasowych zasad oceny sprawności fizycznej strażaków PSP"; nr 9, str. 15 
 • Głowacki A. - "Sięganie po złoto" - rozmowa ze st. asp. Grzegorzem Ty-szukiem, wicemistrzem świata w sportach pożarniczych; nr 5. str. 27
 • Głowacki A. - "Próba harwardzka"; nr 10, str. 28
 • Głowacki T. - "Pożarnictwo polskie na Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych w Berlinie"; nr 9, str. 16
 • Głowacki T. - "Mistrzostwa, zawody i po..." - artykuł nt. VIII Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla OSP oraz X Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym; nr 12, str. 21

DZIAŁ OGÓLNY

 • Andrzejewski J. - "Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej"; nr 3, str. 31
 • Głowacki A., Mazur S., Romanowski B. - "Dzień strażaka '93"; nr 6. str 11
 • Głowacki A. - "Pożarniczy szaniec" - historia powstania JRG w Gostyninie; nr 7, str. 13
 • Głowacki A. - "Promocja w blasku sztandaru" - reportaż z SGSP; nr 8, str. 15
 • Mazur S. - "Sztandar dla podoficerskiej" - reportaż z uroczystości nadania sztandaru Szkole Podoficerskiej w Opolu; nr 7, str. 8
 • Mazur S. - "Dowódca z charyzmą" - wizerunek inż. Edwarda Kwidziń-skiego - dowódcy JRG w Kartuzach; nr 7, str. 20
 • "Twórcy PSP" - (tablea); nr 7, str. 15

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 • Głowacki A. - "Wypadki chodzą po strażakach" - o zagrożeniach dla życia i zdrowia strażaków, wynikających ze specyfiki służby; nr 11, str. 27

LISTY I POLEMIKI

 • Radny Z. - "To jeszcze nie historia" - rozważania nt. skuteczności dowodzenia akcją ratowniczą w Kuźni Raciborskiej; nr 4, str. 20
do góry