• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2007

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2007 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Łańduch A. - "Jeśli coś może się zdarzyć, zdarzy się na pewno" - rozmowa z prof. Jerzym Niewodniczańskim, prezesem Państwowej Agencji atomistyki, o mocnych i słabych stronach polskiego systemu ratownictwa radiacyjnego i roli PSP podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych; nr 1, str. 6

Łańduch A. - "Strażacy pierwszych trzech minut" - rozmowa ze st. bryg. Janem Jagnyziakiem, komendantem Lotniskowej Straży Pożarnej na warszawskim Okęciu - na czym polega specyfika ratownictwa lotniskowego, jak lotniskowe straże pożarne usytuował ustawodawca w systemie ratowniczym państwa; nr 2, str. 6

Łańduch A. - "Poważne pieniądze przeciw poważnym awariom" - rozmowa z Jerzym Ludwiczakiem, dyrektorem Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom w Głównym Inspektoracie Ochrony środowiska - m.in. o tym, jak przebiegał w Polsce proces wdrażania dyrektywy Seveso II i jak doskonalić obecne rozwiązania bezpieczeństwa w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka powstania awarii; nr 3, str. 8

Łańduch A. - "Ochrona zabytków woła o nowoczesność" - rozmowa z Piotrem Grodzkim, dyrektorem Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych - instytucji zajmującej się ochroną dóbr kultury przed przestępczością i pożarem: jak zabezpieczone są polskie zabytki?; nr 4, str. 4

Łańduch A. - "Powódź kontrolowana" - rozmowa z Mieczysławem Ostojskim, dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - jak rozwija się w Polsce nowoczesny system ochrony przeciwpowodziowej i wczesnego ostrzegania o zagrożeniu i jaka jest w nim rola PSP; nr 5, str. 16

Łańduch A. - "Czujnością w terrorystów" - rozmowa z Krzysztofem Liedlem, naczelnikiem Wydziału ds. Zwalczania Terroryzmu MSWiA i członkiem stałej grupy eksperckiej Międzynarodowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych: jak powinien wyglądać optymalny system przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce - czy sprawdzi się ustawa o zarządzaniu kryzysowy; nr 6, str. 6

Łańduch A. - "Dla tych, co na śniardwach" - rozmowa z Andrzejem Chudzickim, komandorem Mazurskiej Służby Ratowniczej - jak funkcjonuje Służba, jakie jest jej miejsce w systemie ratowniczym państwa i jak powinien wyglądać rozwój jej współpracy z PSP; nr 7, str. 6

Łańduch A. -"Ochrona za podwójną gardą" - rozmowa z mjr. Romanem Łukaszewskim, koordynatorem zagadnień ochrony przeciwpożarowej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej - jak zapobiegać pożarom i jak ratować w tak specyficznych obiektach, jak miejsca odosobnienia?; nr 8, str. 6

Łańduch A. - "Modernizacja z zasadami" - rozmowa z bryg. Markiem Kubiakiem, komendantem głównym PSP - wynagrodzenia, szkolenie, korekta funkcjonowania pionu kontrolno-rozpoznawczego: plany nowego komendanta; nr 9, str. 6

Łańduch A. - "Rzecznicy do mediów!" - rozmowa z bryg. Pawłem Frątczakiem, nowo powołanym rzecznikiem prasowym komendanta głównego PSP: najważniejsze plany - interwencyjny zespół rzeczników prasowych, nowy system szkolenia i promocja zawodu strażaka: nr 10, str. 8

Łańduch A. - "Algorytm na wypadek" - rozmowa z prof. Sławomirem Czerczakiem, ekspertem w dziedzinie toksykologii i bezpieczeństwa chemicznego: polski udział w amerykańskim programie budowy baz danych dotyczących wypadków z udziałem substancji chemicznych; nr 11, str. 7

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Borowiak J. - "Mierzyć siły na zamiary" - nowa metoda obliczeniowa w szacowaniu ilości niezbędnych środków transportu w systemie ratowniczym na danym terenie; nr 6, str. 17

Cholajda P. - "Ostatnia noc w Starym Młynie. Tragiczny pożar zabytkowej karczmy w Bolesławcu" - rozwój pożaru przebieg działań gaśniczych, poakcyjne wnioski; nr 4, str. 16

Feltynowski M. - "Ćwiczenia Eulux 2007. Organizacyjnie trudne, szkoleniowo cenne" - szczegółowy scenariusz i zadania ćwiczeń, udział polskiej grupy ratownictwa chemicznego; nr 8, str.24

Frątczak P. - "Ogień na szosie" - wypadek drogowy i pożar na trasie 25 między Bydgoszcz-Inowrocław; relacja uczestników działań; nr 1, str. 12

Frątczak P. - "Gotyk w płomieniach. Pożar XIV-wiecznej kamienicy w Toruniu" - szczegółowo o przebiegu akcji ratowniczej i jej specyfice; nr 4, str. 8

Frątczak P. - "Upadek Szerszenia" - upadek ultralekkiego samolotu w Bornem-Sulinowie, specyfika akcji ratowniczej; nr 5, str. 30

Frątczak P., Cholajda P. - "Na głębokiej wodzie" - możliwości współdziałania różnych służb i techniki ratownicze wykorzystywane podczas działań na akwenach: ćwiczenia Woda 2007 na Zalewie Koronowskim; nr 11, str. 12

Górski S. - "Kryptonim >Ambasada<" - symulacja ataku terrorystycznego na terenie ambasady amerykańskiej w Warszawie: manewry testujące przygotowanie struktur systemu zarządzania kryzysowego; nr 4, str. 12

Grabiec D. - "Wodne echo" - akcja ratowniczo-poszukiwawcza po białym szkwale na Mazurach: metodyka poszukiwań za pomocą sonarów; nr 10, str. 13

Grosset R., Anszczak M. - "Terroryzm w wersji warszawskiej" - najbardziej prawdopodobne scenariusze ataków terrorystycznych na kolejowym Dworcu Centralnym; nr 9, str. 13

Janik P. - "Nowe biuro, stare problemy" - nowe biuro w KG PSP: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - jak nowa struktura uporządkuje i usprawni funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Polsce?; nr 5, str. 32 

Jarosz Z. - "Czarne dni po białym szkwale. Akcja ratowniczo-poszukiwawcza na Mazurach 21-31 sierpnia" - PSP w akcji: taktyka działań, techniki poszukiwawcze; nr 10, str. 12

Kielin J. - "Top Gear. Ratownicze (nie)rozpoznanie" - jakie problemy techniczne dla ratowników stwarzają zabezpieczenia bierne stosowane w samochodach i ich nowoczesna konstrukcja - badania niemieckiej organizacji ADAC; nr 8, str. 12

Kołacki A. - "Defibrylatory zautomatyzowane. Ożywczy szok" - co strażacy-ratownicy muszą wiedzieć o resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora; nr 5, str. 24

Konieczny A., Gławęda L. - "Rozmowy o bezpieczeństwie" - zmiany w organizacji i funkcjonowaniu zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego - dyskusja na międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy; nr 11, str. 18

Kwiatkowski M. - "Nauka - dydaktyka - praktyka. Konferencja >Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki<" - spotkanie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 9, str. 16

Lewandowski L. - "Po życie do straży" - strażacy w roli pogotowia? - zatrzymanie akcji oddechowej u noworodka i akcja ratownictwa medycznego strażaków JRG w Chojnowie; nr 1, str. 10

Lewandowski L. - "Płonący wieżowiec" - ćwiczenia Poltegor 2007: pożar w budynku wysokościowym - czy służby ratownicze Wrocławia są w stanie podjąć działania adekwatne do zagrożenia?; nr 7, str. 12

Lewandowski L. - "Na granicy otchłani" - powódź tysiąclecia we Wrocławiu w lipcu 1997 r. -wspomnienia dramatycznych momentów akcji ratowniczej st. ogn. Marka Żywioła; nr 8, str. 30

Lewandowski L. - "Nowy impuls dla ratownictwa medycznego" - pilotażowa grupa instruktorska na potrzeby ratownictwa medycznego w woj. dolnośląskim - czy taka idea szkoleniowa przyjmie się w kraju?; nr 9, str. 18

Linder J. - "Lądowanie awaryjne" - manewry ćwiczebne na płycie warszawskiego lotniska Okęcie z użyciem pojazdów ratowniczo-gaśniczych Tiger, przeznaczonych do gaszenia pożarów dużych samolotów; nr 5, str. 28

Ludwig A. - "Busy - ratowniczy przewodnik" - sposób postępowania w akcjach ratownictwa drogowego z udziałem transporterów; nr 3, str. 16

Łangowski K. - "Bomba w środku miasta" - niewybuch odkryty w wykopie w centrum Tucholi - akcja ratownicza: współdziałanie różnorodnych służb, zadania zespołów reagowania kryzysowego w tego typu zdarzeniach; nr 2, str. 14

Łangowski K. - "Pociąg podpalacz" - pożar pobocza torów na 20-kilometrowym odcinku wywołany przez iskry z przejeżdżającego pociągu - czy system ratowniczy w Tucholi sprawdził się w nietypowej akcji?; nr 6, str. 10

Łangowski K. - "Barwy życia. Uprawnienia segregacyjne ratowników KSRG podczas zdarzeń masowych"; nr 8, str. 16

Łangowski K. - "Beczka sparaliżowała miasto" -ewakuacja 1600 uczniów i gaszenie płonącej cysterny: manewry ratownicze służb i pomiotów ratowniczych i organów zarządzania kryzysowego w Tucholi: nr 11, str. 9

Marczyński D. - "Nie tylko nurkowanie. Wypłyńmy na szerokie wody" - działania ratownicze na akwenach i lodzie prowadzone przez PSP - statystyki i uwarunkowania ustawowe, standardy szkolenia i wyposażenia; nr 3, str. 20 

Marczyński D. - "CPR na rozdrożu" - postanowienia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym a rozwój systemu powiadamiania ratunkowego: w poszukiwaniu optymalnych organizacyjnych rozwiązań; nr 5, str. 20

Maziarz W. - "Kyrill - standard czy anomalia?" - czy powinniśmy obawiać się trwałych zmian klimatycznych i związanych z nimi nasilonych gwałtownych zjawisk pogodowych? jak dziś przygotowana jest do nich PSP?; nr 2, str. 16

Maziarz W. - "Naprawdę ciężki przypadek" - akcja ratownicza na zamarzniętym jeziorze strażaków olsztyńskiej JRG; nr 4, str. 20 

Mizerski A., Sobolewski M. - "Piany dekontaminacyjne" - jak uzyskać pianę o właściwościach dekontaminacyjnych? - zakres zastosowań, cechy użytkowe poszczególnych typów pian; nr 1, str. 14

Murawka W. - "Słubiccy kupcy stracili wszystko" - tragiczny styczniowy pożar na przygranicznym targowisku w Słubicach: jak do niego doszło, jak przebiegała akcja gaśnicza i jakie przyniosła wnioski; nr 2, str. 10

Pochopień P. - "Ich pasją jest pomaganie" - Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających KSRG 2007; nr 9, str. 19

Porwet M. - "Eksplozja za eksplozją. Takich ćwiczeń w historii Elektrowni Połaniec jeszcze nie było!" - wielowątkowe manewry ratownicze integrujące odpowiedzialne służby woj. świętokrzyskiego; nr 7, str. 16 

Porwet M. - "Miliony w ogniu. To był jeden z trzech największych pożarów w historii świętokrzyskiej PSP" - pożar hali produkcyjno-magazynowej zakładu Quickpack Polska w Jędrzejowie; nr 8, str.20

Rałowski D. - "Szkoła dowodzenia potrzebna od zaraz" - rola dowódcy w strukturach ratowniczych: czy dotychczasowy model dowodzenia w PSP wymaga wypracowania nowego podejścia?; nr 2, str. 18

Ranecki J. - "Odsiecz swarzędzka. Paliwo zagroziło przyrodzie pod Poznaniem" - wykolejenie cystern z ładunkiem ciężkiego oleju - akcja ratownictwa chemicznego; czym jest olej dla środowiska?; nr 3, str. 12

Ranecki J. - "Powiało grozą. BLEVE - doświadczenia poznańskich strażaków" - kilka przykładów przebiegu tegorocznych i ubiegłorocznych działań ratowniczych i ćwiczeń sprawdzających; procedury ratownicze; nr 9, str. 10

Ranecki J. - "Ulewa w wielkim mieście" - przewodnik po organizacji działań w aglomeracji miejskiej po katastrofalnych opadach deszczu: doświadczenia poznańskie; nr 10, str. 18

Rękas A. - "Wyrok: ognista kula?" - jak prowadzić akcję przy zagrożeniu wybuchem BLEVE? - ćwiczenia w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: Terminalu Przeładunkowym Polski Gaz w Sławkowie; nr 11, str. 16

Tabencki P. - "Ćwiczenia pod skrzydłami" - wspólne szkolenie strażaków warszawskiej PSP i Lotniskowej Straży Pożarnej; nr 8, str.27

Tabencki P. - "Cessną na dno Wisły" - katastrofa awionetki - akcja poszukiwania ciała pilota i wraku samolotu; nr 10, str. 11

Ubysz I. - "Co słychać pod 112? " - jak wdrażany jest na terenie Polski jednolity unijny numer alarmowy nr 1, str. 13

Wątor W. - "W stronę dezynfekcji masowej" - mikroorganizmy ich właściwości chorobotwórcze, środki dezynfekujące, organizacja i scenariusz dezynfekcji zapobiegawczej; nr 11, str. 14

Wierzbowski R. - "Noc pod gazem" - rozszczelnienie cysterny przewożącej ciekły metan w powiecie suwalskim - trudny egzamin dla podlaskich strażaków-ratowników; nr 7, str. 10

(el) - "Akcja na Wielkich Jeziorach" - pierwsze doniesienia po sierpniowym białym szkwale na mazurskich jeziorach; nr 9, str. 3

(eljot) - "Vizille" - tragedia autokaru wiozącego polskich pielgrzymów na drodze do Grenoble; nr 8, str. 10

(ff) - "Akcja zakończona brawami" - wydobywanie spod gruzów 14-letniego chłopca: taktyka dowódcza i umiejętności strażaków z Trzebini; nr 6, str. 14

fo-ka - "Strach miał wielkie... płomienie" - wybuch gazu i pożar w kamienicy na warszawskim Żoliborzu; nr 8, str. 28

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Lewandowski L. - "Ostrogi dla ratownika" - dolnośląskie warsztaty ratownictwa medycznego - trzecia edycja: zdarzenia typowe dla zimy; nr 2, str. 25

Linder J. - "Króliczki, słoniątka i inni ratownicy" - idea szkolenia paramedycznego przedszkolaków - autorski program nauczycieli słupskiego przedszkola "Promyczek" ; nr 2, str. 26

Marczyński D. - "W pogotowiu zmian. Co dalej z ratownictwem medycznym w KSRG?" - jak rozszerza się zakres zadań z dziedziny ratownictwa medycznego przypisywanych strażakom PSP, jak PSP powinna przygotowywać się do tych zadań; nr 2, str. 22

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Lewandowski L. - "Czy zabytki muszą płonąć? " - prewencja w drewnianych obiektach zabytkowych - co mogą dać nowoczesne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i w jakim stopniu są wykorzystywane; nr 1, str.32

Lewandowski L. - "Jak to robią inni. Składnica środków bojowych. Tajemnice bunkrów" - specyfika zagrożeń i systemy bezpieczeństwa stosowane w miejscach przechowywania środków bojowych; nr 5, str. 38

Lewandowski L. - "Pałacowe dole i niedole" - stan zabytkowych budowli na terenie Dolnego śląska - podsumowanie kilkuletniej działalności kontrolnej grup roboczych wojewódzkiego konserwatora zabytków; nr 11, str. 24

Linder J. - "19 kilometrów ostrożności" - rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo warszawskiego metra; nr 3, str. 28

Łangowski K. - "Ratownicy KSRG wobec ptasiej grypy" - czym jest ptasia grypa i na czym polegają w praktyce zadania strażaków mające wspomagać przeciwdziałanie jej i zwalczanie jej ognisk?; nr 11, str. 26

Łańduch A. - "Niedoświadczony stutysięcznik" - plan zabezpieczenia ratowniczego Stacji Pomp S-1 w Adamowie PERN Przyjaźń SA; jakie zagrożenia stwarzają zbiorniki paliwa o pojemności 100 tys. m szesc.?; nr 1, str. 16

Łańduch A. - "Jak to robią inni. Kosztowny spokój na łączach" - bierne i aktywne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w infrastrukturze telekomunikacyjnej: wizyta w centrali Netii; nr 2, str. 44

Łańduch A. - "Szykuj się na terroryzm" - jak przygotować kompleksowo system ratowniczy i społeczeństwo na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego: konferencja PSP, policji, Wojska Polskiego i środowisk Medycznych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 11, str. 23

Łozowski M., Piechocki J. - "Bezpieczne bazary. W związku z pożarem w Słubicach -o zabezpieczeniu przeciwpożarowym targowisk w świetle prawa"; nr 3, str. 30

Piechocki J. - "O dźwigach i ewakuacji z najwyższych budynków. Po konferencji w Belgii. Ważne elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego - spojrzenie nie tylko europejskie" - międzynarodowa konferencja European Lift Association "pożar i zarządzanie ryzykiem": najważniejsze tezy referatów ; nr 2, str. 38

Pietrzak M. - "Gaz płynny - niebezpieczna wygoda" - skala zastosowań LPG, niebezpieczne właściwości i stwarzane zagrożenia; nr 3, str. 33

Pietrzak M. - "Ogień w pułapce. Tłumienie wybuchu i pożaru w czołgach nowej generacji" - nr 9, str. 30

Porowski R. - "Agresywny stan skupienia. Likwidacja wycieku skroplonego gazu ziemnego" - jakie zagrożenia dla użytkowników niesie gaz ziemny, taktyka działań gaśniczych po jego pożarze - doświadczenia zagraniczne; nr 4, str. 24

Porowski R., Kocia I. - "Wspomaganie intuicji. Ocena skutków uwolnień substancji toksycznych" - narzędzia współczesnej inżynierii bezpieczeństwa: modelowanie komputerowe- system Aloha; nr 11, str. 19

Ranecki J. - "Biogroźba. Bezpieczeństwo publiczne podczas zagrożeń biologicznych" - przykłady zagrożeń, międzynarodowe i krajowe regulacje prawne, rola Policji i PSP; nr 4, str. 30

Ranecki J. - "Przechytrzyć diabła" - zagrożenie i postępowanie ratowniczo-medyczne podczas pożarów i wybuchów płynnych gazów węglowodorowych; nr 8, str. 38

Rochala P. - "Artykuł dyskusyjny. W obronie prewencji i prewentystów" - zadania pionu prewencji w PSP - kontrowersyjne tematy: służba i etyka zawodowa a dodatkowe zarobkowanie; nr 2, str. 41

Różycka M. - "Halemba..." - refleksje psychologa obecnego na miejscu akcji ratowniczej po tragedii w kopalni Halemba 21 listopada 2006; nr 1, str. 22

Sawicki T. - "Pożary i wybuchy w kopalniach węgla" - co rodzi zagrożenie w podziemnej eksploatacji złóż?; najtragiczniejsze pożary i wybuchy w opolskich kopalniach w ostatnim półwieczu; nr 1, str. 20

Sawicki T. - "Choroby kominów" - jak dochodzi do powstania pożaru sadzy kominie i jak definiuje się przyczynę w czasie oględzin pożarzyska; studium przypadku; nr 9, str. 26

Turski H. - "Ciągłość działania - ciągłość procesów biznesowych" - Disaster Recover i Business Continuity, czyli jak zagwarantować możliwość odtworzenia utraconych danych w sytuacji kryzysowej w jednostkach ratowniczych; nr 1, str. 36

Walkowicz P. - "Jak to robią inni. Bezpieczeństwo w świecie ułudy" - w jaki sposób zabezpieczania jest przed pożarem i nie tylko Panorama Racławicka - dzieło malarskie o największym rozmiarze w Polsce; nr 1, str. 34

Walkowicz P. - "Jak to robią inni. Woluminy pod specjalnym nadzorem" - jak chronione są zbiory w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; nr 4, str. 28

Walkowicz P. - "Jak to robią inni. Kto się boi Marii?" - jaka jest naprawdę skala zagrożeń powodowanych przez Marię - jedyny w Polsce reaktor jądrowy i jakie systemy zabezpieczeń wprowadzono, by go chronić?; nr 6, str. 20

Walkowicz P. - "Jak to robią Inni. Azoty pod ochroną" - Zakłady Azotowe "Puławy" SA i ich zabezpieczenie od A do Z; jakie obszary obejmuje odpowiedzialność Zakładowej Straży Pożarnej; nr 7, str. 20

Wątor W. - "Prewencja statystyczna" - jak za pomocą analizy wariancji określać prawdopodobieństwo zdarzeń, ich częstotliwość i obszary szczególnie zagrożone (na przykładzie zagrożeń chemiczno-ekologicznych ze statystyk PSP); nr 3, str. 38

Wątor W. - "Wielkości radioaktywności" - co strażak-ratownik powinien wiedzieć o ochronie przed promieniowaniem jonizującym; nr 6, str. 22

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ "Hybrydowe zagrożenia" - ratowanie poszkodowanych z samochodu z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym: co ratownik powinien wiedzieć o specyfice takiej konstrukcji?; nr 1, str. 24

Ziębaczewski E. - "Obliczanie skutków wybuchów VCE. Metody równoważnika TNT"; nr 4, str. 34

SZKOLENIE

Borowiak J. - "Melduję, że symuluję" - jak wykorzystać jako źródło danych do symulacji działań ratowniczych meldunki z przeprowadzonych akcji?; nr 4, str. 40

Guzewski P. - "Przyczyną pożaru było…Warsztaty z dochodzeń pożarowych FIW 01/2007" - pierwsze w Polsce szkolenie z dziedziny ustalania przyczyn pożarów w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 10, str. 21

Krasuski A. - "Zanim zdecydujesz. Rozproszone bazy danych oraz wnioskowanie na podstawie przypadków" - nowe rozwiązania wspomagania decyzji w akcjach strażaków PSP; nr 9, str. 38

Naumczyk F. - "Jak ryba w wodzie. Ćwiczenia IDASSA 2007 w Chorwacji" - kulisy międzynarodowych ćwiczeń grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami, akcent polski; nr 6, str. 38

Rękas A. - "Żar na górze Żar" - katastrofa budowlana i pożar elektrowni pompowo-szczytowej Porąbka-Żar w Międzybrodziu Żywieckim: międzywojewódzkie ćwiczenia współdziałania służb ratowniczych i nie tylko; nr 10, str. 26

Rochala P. - "Nastoletni rzeczoznawcy" - XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom": jak wykorzystać później dla PSP potencjał młodych pasjonatów ochrony przeciwpożarowej?; nr 8, str. 42

Stajszczak M. - "Pierwszy taki egzamin" - jak wygląda procedura egzaminacyjna w studium dziennym i zaocznym Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP, przykładowe zadania; nr 4, str. 38

Zwęgliński T. - "High Level Coordination Course w SGSP. Unijni specjaliści szkolą się w Warszawie" - kurs dla europejskich ekspertów na potrzeby międzynarodowych misji ratowniczych: do czego przygotowywał, jak wpisuje się w Mechanizm Wspólnotowy UE ds. Ochrony Ludności; nr 6, str. 36

(eljot) - "Wieżowiec 2007. Siódme poty na 30. piętrze" - strażacki sport ekstremalny, czyli bieg po schodach w pełnym wyposażeniu bojowym i aparacie oddechowym: trzecie rozgrywki w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki; jakim obciążeniom podlega organizm ratownika w takich zawodach - rozmowa z lekarzem; nr 10, str. 24

HISTORIA I TRADYCJE

Deberna A. - "Gaszą z pasją" - Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim i Henryk Nowosielski, nestor miejscowego pożarnictwa; nr 2, str. 52

Krężel K. - "Z historii związków straży pożarnych na ziemiach polskich" - odc. 5: Związek Straży Pożarnych RP (1933-1949) - nr 1, str. 53. odc. 6 - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (1956-1992), Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (od 1992) - nr 2, str. 53

Linder J. - "W Litomeřicach nad Łabą. Ożyły stare fotografie" - IV Zlot Strażacki i Wystawa Historycznej Techniki Pożarniczej Hasičké Slavnosti 2007; nr 7, str. 26

Linder J. - "Kustosz od świętego Floriana" - Wilhelm Sypnicki - pasjonat pożarnictwa, kustosz rodzinnego muzeum pamiątek strażackich i związanych z kultem św. Floriana; nr 9, str. 24

Majchrzak G. - "Strajk w WOSP oczami wroga" - jakie ślady listopadowego strajku 1981 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej pozostały w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i innych materiałach z tego czasu; nr 1, str. 28

Nowak M. - "Ocalane od zapomnienia" - Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej; nr 9, str. 24

Pisarek M. - "Gruchot z certyfikatem" - klasyfikacja i certyfikacja pożarniczych pojazdów zabytkowych - sympozjum Komisji Historycznej CTIF w Linzu; nr 6, str. 49

Ranecki J. - "Straż nad Wartą - 130 lat na posterunku" - krótki rys historyczny dziejów poznańskiej straży pożarnej; nr 6, str. 52

Rochala P. - "Powietrzni podpalacze" - pożary wywołane z powietrza, poprzez działania lotnictwa: z dziejów historii: cz. I (od I wojny światowej po wojnę domową w Hiszpanii) - nr 9, str. 22, cz. II (Guernica 1937 r. - naloty dywanowe na Warszawę 1939 r.) - nr 10, str. 36, cz. III (bitwa o Anglię 1940 r. i naloty na Hamburg 1943 r.) - nr 11, str. 34

Wójcik Z. - "Na dworze króla hełmów. Zaczęło się od warty przy Grobie Pańskim" - rodzinne hobby Edwarda i Wojciecha Mrozów: kolekcja historycznych hełmów pożarniczych; nr 4, str. 51 

(eljot) - "25 lat temu zastrajkowali podchorążowie WOSP. Gorące godziny na Potockiej" - w rocznicę listopadowego strajku 1981 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej: spotkanie w auli szkoły, panel dyskusyjny; nr 1, str. 26

TECHNIKA 

Frątczak P. - "Strażackie zakupy A.D. 2006" - krótki przegląd najważniejszych inwestycji sprzętowych w PSP w roku 2006; nr 2, str. 28

Frątczak P., Wawerka M. - "Pomocne echo" - akcje poszukiwań podwodnych z udziałem sonarów: jakie sonary ma do dyspozycji PSP i jak z nich efektywnie korzystać?; nr 3, str. 24

Łangowski K. - "Pompa na wodzie" - bliższe spojrzenie na możliwości poszczególnych rodzajów pomp pożarniczych i ich parametry pracy; nr 7, str. 22

Łańduch A. - "Jesteśmy potrzebni PSP" - rozmowa z dr. inż. Eugeniuszem W. Roguskim, dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - największe osiągnięcia w 35-letniej działalności Centrum, plany inwestycyjne i naukowe na najbliższe lata; nr 10, str. 31

Łozowski M. - "Z czym do sadzy?" - jak usprawnić prowadzenie działań gaśniczych w przypadku zapalenia się sadzy w kominie: przyrząd do udrożniania przewodów kominowych rodem z JRG nr 2 w Białymstoku; nr 1, str. 44

Pisarek M. - "140 lat firmy z Linzu, czyli...Rosenbauer a sprawa polska" - historia rozwoju austriackiego producenta sprzętu pożarniczego i sprzęt marki Rosenbauer w wyposażeniu polskich straży; nr 1, str. 40

Pisarek M. - "Strong Arm. Hydrauliczny mastodont" - samochód pożarniczy z hydraulicznym "silnym ramieniem" - nowatorskie rozwiązanie amerykańskich firm Ferreara Fire Apparatus i Gradall; nr 2, str. 32

Pisarek M. - "Nasi pancerni towarzysze" - ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze na podwoziach czołgów i transporterów opancerzonych w wyposażeniu współczesnych jednostek straży pożarnych; nr 9, str. 34

Prokopiuk A. - "Be-200. Latający wieloryb z Rosji" - samolot-amfibia do gaszenia pożarów leśnych - historia rozwoju modelu, warunki eksploatacyjne, parametry techniczne; nr 1, str. 42

Prokopiuk A. - "Niesamowite śmigłowce Kamowa" - wersja pożarnicza: dane techniczne, charakterystyka użytkowa; nr 3, str. 26

Szablewski Z. - "Podnośnik prosto spod igły" - nowe modele podnośników hydraulicznych z koszalińskiej fabryki Bumar: charakterystyka techniczna, możliwości wykorzystania; nr 10, str. 28

Szablewski Z. - "Zielone na czerwone. Wojskowe terenówki w straży pożarnej" - oferta dla strażaków z ekspozycji XV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach: Star 1444 i Jelcz 442 Bartek; nr 11, str. 28

(a.ł.) - "Jubileusz na naukowo" - 35-lecie istnienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie: nowe inwestycje; nr 10, str. 31

(el) - "Potężne maleństwo" - czterokołowy motocykl terenowy i dwuosiowa przyczepka ze sprzętem gaśniczym - pomysł z Chin i Wietnamu; nr 8, str.36

- "Nie przeoczy niczego" - Intellex IP - inteligentny cyfrowy rejestrator obrazu; nr 8, str. 37 

(lin) - "Pomysłowość bez granic" - Wołga GAZ 24 w nowym wcieleniu -zespół transportowy do przewozu strażaków z lekkim sprzętem; wynalazek czeski; nr 8, str. 36

*** - "Kramik. Na kruchy lód" - prezentacja sprzętu używanego w ratownictwie lodowym; nr 2, str. 34

*** - "Kramik. Wielkie ciach" - spalinowe pilarki łańcuchowe do cięcia drewna i nie tylko; nr 3, str. 27

*** - "Kramik. Coś na okrągło" - ręczne spalinowe przecinarki tarczowe nie tylko do betonu, stali i drewna; nr 4, str. 21

*** - "Kramik. Elektroniczny anioł stróż" - sygnalizatory bezruchu dla strażaków-ratowników; nr 5, str. 37

*** - "Kramik. Nieustraszeni tropiciele molekuł" - detektory jednogazowe stosowane w czasie akcji ratownictwa technicznego; nr 6, str. 34

*** - "Kramik. Ratunek z amperami" - defibrylatory automatyczne w ratownictwie medycznym; nr 7, str. 25

*** - "Kramik. Sojusznicy pod ciśnieniem" - poduszki pneumatyczne certyfikowane przez SGSP; nr 8, str. 34 

*** - "Wybuchowa kula" - Fire Extinguisher Ball - wynalazek rodem z Tajlandii: nowe możliwości zdalnego gaszenia niewielkiego pożaru; nr 8, str. 36

*** - "Kramik. Ląduj bezpiecznie na…" - skokochrony wykorzystywane do ewakuacji ludzi; nr 9, str. 37

ORGANIZACJA

Godlewski M. - "Po fundusze krok po kroku. Projekty europejskie w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności"; nr 5, str. 40

Janowski M. - "Doładowanie budżetu. Unijne programy w ochronie przeciwpożarowej Podlasia"; nr 4, str. 42

Lewandowski L. - "Z działalności ZEiRP RP. Finansowa czarna dziura? " - skąd uzyskać dofinansowanie działalności statutowej związku emerytowanych strażaków?; nr 4, str. 44

Linder J. - "Zjazd ważnych pytań" - jakie kwestie zajmowały delegatów na XII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jakie zapadły na nim ustalenia?; nr 10, str. 32

Porowska U. - "Jakość bezpieczeństwa" - zarządzanie jakością i certyfikaty w systemach bezpieczeństwa krajów europejskich; nr 6, str. 46

Roguski E.W. - "Skoordynowane rozproszenie. Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE"; nr 3, str. 45

Skomra W. -  "Zadania najpilniejsze" - wystąpienie st. bryg. dr. inż. Witolda Skomry, komendanta głównego PSP, na lutowej naradzie służbowej kadry kierowniczej PSP - "bilans otwarcia" nowego komendanta; nr 3, str. 4

Sobol M. - "Artykuł dyskusyjny. Czwarta zmiana - antidotum na nadgodziny czy igranie z ogniem?" - głos w dyskusji nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby strażaków; nr 3, str. 40

Stachura J. - "Symfonia magazynowa" - organizacja pracy wydziałów i komórek kwatermistrzowsko-technicznych komend miejskich i powiatowych PSP: czas na rozwiązania informatyczne? - przykład KM PSP w Opolu; nr 3, str. 43

Wróblewski D. - "Artykuł dyskusyjny. Państwowa, ochotnicza czy samorządowa? Jaka straż pożarna?" - strategie rozwoju systemu ratowniczego państwa i PSP w zmieniającej się społecznej rzeczywistości: jak daleko sięgać muszą plany i jakie czynniki powinny uwazględniać?; nr 10, str. 34

Zieliński J. - "Informacja MSWiA w sprawie wypłat ekwiwalentu" - … za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (obok stanowisko Zarządu Głównego ZOSP RP); nr 9, str. 20

(a.ł.) - "Deklaracja Podlasia" - PSP i Ministerstwo Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej w Obwodzie Lwowskim- deklaracja współpracy i partnerstwa w projektach unijnych; nr 10, str. 5

(jl) - "Generał pożarnictwa Zygmunt Jarosz (1920 - 2007). Na zawsze pozostał Strażakiem"; nr 8, str. 2 

(lew) - "Jak Szymek został strażakiem" - wrocławscy strażacy w współpracy z fundacją "mam Marzenie"; nr 10, str. 6

(wmaz) - "Program dla mas i dla nas" - inauguracja rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych "Razem bezpieczniej"; nr 3, str. 2

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - "Druhowie w parlamencie" - rola strażaków ochotników w polskiej tradycji i kulturze - konferencja naukowa przygotowana przez Senacki Zespół Strażacki i Komisję Kultury i środków Przekazu; nr 5, str. 3

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - "Z mapą cyfrową do pożaru" - skuteczniejsze gaszenie pożarów na terenach leśnych: ogólnopolskie porozumienie PSP i Lasów Państwowych; nr 6, str. 2 

DZIEŃ STRAŻAKA 2007

Gartowski T. - "Cztery miliony interwencji" - jak wzrastało obciążenie ratwoników PSP działalnością operacyjną przez 15 lat istnienia PSP w porównaniu do poprzedzającego je 25-lecia, jak zmieniała się specyfika akcji; nr 5, str. 12

Ratajczak D. - "Nie tylko dla społeczeństwa, ale i ratowników" - przegląd najistotniejszych działań ratowniczych prowadzonych przez PSP przez 15 lat jej istnienia; wspomnienia i refleksje strażaków-ratowników, uczestników akcji; nr 5, str. 14

(eljot) - "Na Wawelu i pod Sukiennicami. Strażacka brać opanowała Kraków" - relacja z centralnych obchodów uroczystości Dnia Strażaka; nr 5, str. 6

(eljot) - "PSP: od kolebki po KSRG. Seminarium w Mysłowicach" - spojrzenie na przemiany struktury i zadań Państwem Straży Pożarnej w piętnastolecie jej powołania; nr 5, str. 10

(lew.) - "Refleksja nie tylko historyczna" - spotkanie twórców koncepcji nowego systemu bezpieczeństwa i Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w 15. rocznicę powołania PSP; nr 5, str. 11

(pw) - "Warszawa: nowi oficerowie i hołd dla strażaków" - uroczysta promocja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; nr 5, str. 9

PRAWO W SŁUŻBIE 

Leoncewicz G. - "Przegląd nowych aktów prawnych"; nr 1, str. 45

Leoncewicz G. - ">Trzynastki< w>
Leoncewicz G. - "Najnowsze akty prawne"; nr 3, str. 48 

Leoncewicz G. - "Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu"; nr 4, str. 46

Leoncewicz G. - "Nowe akty prawne"; nr 5, str. 46

Leoncewicz G. - "Okresowe opiniowanie strażaków - nowa regulacja"; nr 6, str. 40

Leoncewicz G. - "Najnowsze akty prawne"; nr 7, str. 47

Leoncewicz G. - "Strażak PSP w służbie za granicą"; nr 8, str. 44

Leoncewicz G. - "Najnowsze akty prawne"; nr 9, str. 41

Leoncewicz G. - "Wliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu służby"; nr 10, str. 39

Leoncewicz G. - "Nowe akty prawne"; nr 11, str. 30

Pawnik B. - "Czas służby a prawo UE"; nr 5, str. 44

Pawnik B. - "Antykorupcyjnie i motywacyjnie. Zmiany w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej"; nr 11, str. 32

Sawicki T. - "Orzecznictwo. Sąd nad pożarem" - jak osądza sprawców pożaru polskie i zagraniczne prawo karne?; nr 8, str.48

Spaltabaka M. - "Postępowanie dyscyplinarne - ważne orzeczenia NSA"; nr 1, str. 47

ZA GRANICĄ

(wmaz) - "Jak pompieur ze strażakiem" - wrażenia i porównania po wizycie francuskich prewentystów w warszawskiej straży; nr 7, str. 31

Eljasiak M.- "Uratować lub zginąć" - organizacja ochrony przeciwpożarowej we Francji; nr 7, str. 32

Frątczak P. - "Służba w mieście kanałów" - jak zorganizowana jest wenecka straż pożarna - specyfika wyposażenia; nr 2, str. 50

Frątczak P., Woźniak J. - "Strażacy z Krainy Czerwonego Kangura" - organizacja i wyposażenie straży pożarnej w australijskiej Adelajdzie; nr 5, str. 50

Godlewski M. - "Co czytają po drugiej stronie Tatr?" - "Civilná Ochrana" - dwumiesięcznik Urzędu Ochrony Cywilnej MSW Republiki Słowackiej; nr 8, str. 52

Janik P. - "Eksplozja, która wstrząsnęła Francją i Europą" - wybuch w zakładach azotowych Grande Paroisse w Tuluzie: akcja ratownicza po katastrofie i echo uregulowań prawnych będących jej pokłosiem; nr 7, str. 38

Lipska E., Trzos A. - "Mężne serca umierają wcześniej" - choroby serca i układu krążenia - najczęstsze przyczyny zgonu amerykańskich strażaków: dlaczego tak się dzieje?; nr 6, str. 44

Rochala P. - "Jak krainę Draculi przemierzałem" - Rumunia okiem prewentysty: ciekawostki rumuńskiej inżynierii pożarowej w zabezpieczaniu obiektów; nr 6, str. 24

Rochala P. - "Prewencja i jej armia" - system prewencji pożarowej we Francji: organizacja, struktura i uprawnienia strażackiej służby kontrolno-rozpoznawczej; nr 7, str. 35

Rochala P. - "Dobre, bo własne" - sprzęt i samochody pożarnicze w wyposażeniu francuskiej straży pożarnej 7, str. 32

Skoczylas E. - "Obywatel ratownik. CERT Citizen Emergency Response Team - amerykański sposób na walkę z zagrożeniami" - jak jest zbudowany i jak działa Obywatelski Zespół Reagowania Kryzysowego; nr 2, str. 48

Żuczek R. - "Strażacy spod trzcinowych płotów" - jak zorganizowana jest i jak działa straż pożarna w Dublinie; nr 6, str. 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Godlewski M. - "Normalnie o strażakach" - jak wydarzenia z życia strażaków i ratowników Czech, Moraw i śląska prezentuje ich dwumiesięcznik "Alarm Revue", a także o wątkach polskich na łamach czasopisma; nr 1, str. 49

Górski S. - "NATO - mechanizmy ochrony ludności" - jak przebiega w Sojuszu Północnoatlantyckim tworzenie struktur i mechanizmów ochrony ludności i koordynacji działań w sytuacjach zagrożeń; nr 1, str. 50

Napiórkowski M. - "10 bezpieczniejszych lat" - konwencja o zakazie broni chemicznej z 1007 r. - refleksje po 10 latach jej obowiązywania; nr 11, str. 37

SPORT I REKREACJA

Banasik J. - "Wyprawa po wrażenia" - strażak PSP podczas ekspedycji na Kaukaz i prób zdobycia Elbrusa; nr 11, str. 40

Janowski M. - "Euroregionalne nurkowanie" - Euroregionalne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Strażaków Płetwonurków; nr 7, str. 45

M.CH. - "Polacy podbili Australię" - XII światowe Igrzyska Strażaków i Policjantów - niekwestionowany medalowy sukces reprezentacji Polski; nr 4, str. 50 

(eljot) - "XXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Znów przy pełnych trybunach" - fotoreportaż z rozgrywek mistrzowskich w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; nr 6, str. 28

(land) - "Mistrz nie do pokonania" - IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego w Łodzi; nr 7, str. 44

PO GODZINACH

(el) - "Kolekcjonerska giełda w Mysłowicach" - spotkanie kolekcjonerów gadżetów pożarniczych w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; nr 3, str. 53

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ - "28 sekund" - kulisy serialu dokumentalnego stacji TVN Turbo dokumentującego pr4acę strażaków podziału bojowego ; nr 3, str. 52

do góry