• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1999

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1999 roku:

LISTY I POLEMIKI

List otwarty do premiera Rzeczypospolitej Polskiej - ... w sprawie działalności Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, wystosowany przez związki zawodowe; nr 10, str. 5 

*** - "Komu służy ta ankieta?" - przydatność których punktów ankiety osobowej wypełnianej przez strażaka PSP budzić może wątpliwości i dlaczego; nr 1, str. 5

*** - "Prawo działa wstecz?" - o zmianach w ustawie emerytalnej dla służb mundurowych; nr 4, str. 6

*** - "Nie uszczęśliwiajcie na silę" - czas pracy strażaków: czy żądania związkowców wyrażają oczekiwania ratowników?; nr 5, str. 3 

*** - "Bez praktyki ani nisz" - brak funduszy przyczyną niewykorzystywania treningowej komory dymowej w Łodzi; nr 5, str. 7

*** - "Strażacy przy blokadzie" - czy oczyszczanie dróg z obornika i błota po rolniczych demonstracjach należy do obowiązków strażaków PSP?; nr 8, str. 6

*** - "Nauki poszly w las "alkohol o we świętowanie strażackich pielgrzymek: problem powszechny?; nr 9, str. 9

*** - "Wspólny interes" - finansowanie działalności PSP: rozterki na poziomie powiatu; nr 10, str. 1

*** - "Trochę więcej wyobraźni" - domniemane niesnaski między ratownikami PSP i zakładowej straży na miejscu akcji?  - treść prasowej notatki; nr 10, str. 7

*** - "Przedwczesny optymizm" - czy system identyfikacji telefonów rzeczywiście zredukuje liczbę fałszywych alarmów?; nr 10, str. 7

*** - "Małe jasne pod strażackim logo" - piwo serwowane przez sponsorów podczas festynów towarzyszących zawodom pożarniczym (alkohol a strażackie imprezy - patrz także: "Nauki poszły w las" - PP nr 9, str. 9); nr 12, str. 7

A. - ,Autor przedstawił pomysł" - replika na zarzuty sformułowane w liście "Kilka uwag praktyka" (PP nr 3/99) dot. stosowanych w jednej z prezentowanych prac dyplomowych z SGSP oznaczeń graficznych w szkicach sytuacyjnych; nr 4, str. 5

AB - a życie co innego" - czy strażacy OSP i PSP świętują wspólnie Dzień Strażaka? - wskazówki "Ceremoniału pożarniczego" a rzeczywistość (przydatność "Ceremoniału" w życiu PSP - patrz także: "Komplikuje życie służbowe?..." - nr 7, str. 8); nr 7, str. 8

A.Z. - "Muzealny eksponat" - czy sztandar istotnie spełnia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przypisaną mu funkcję integrującą i wychowawczą?; nr 9, str. 9

Bartocki J. - "Sumienia nie da się uciszyć" -wypalanie trawa katastrofy kolejowe (transport substancji niebezpiecznych); nr 6, str. 8

Bielicki P. - "O klerykalizacji służby" - polemiczny głos zachęcający do dyskusji nad zasadnością i kosztami zatrudniania w pożarnictwie kapelanów na etatach; czy wszystkie wyznania traktowane będą w tej mierze jednakowo? (patrz także "Kapelani w strukturach ochrony przeciwpożarowej" - nr 1, str. 51); nr 11, str. 9 

Bystry J. - "Szpeci czy ochrania?" - o zbiornikach przeciwpożarowych w miastach; nr 12, str. 7

Dąbrowski J. - "Czy o to chodzi?" - wątpliwości co do priorytetów reorganizacji kształcenia szeregowych i podoficerów PSP; nr 8, str. 1

Dąbrowski J. - "Strażacy to nie chłopcy na posyłki" - czy ratownicy PSP powinni być wzywani na pomoc w razie nietypowych zdarzeń, tu - do ściągnięcia z palca zakleszczonej obrączki; nr 9, str. 1

Dobrosielski R. - "W Bydgoszczy bezpiecznie" - przygotowanie obiektów użyteczności publicznej na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia i konieczności ewakuacji ludzi - różnorodne działania prewencyjne służb ratowniczych miasta (w odpowiedzi na list "Zwracam się z pytaniem" - PP nr 6/99); nr 11, str. 8 

g. - "Ludzie piszą skargi ..." - krótka analiza ilościowa i merytoryczna skarg oraz wniosków skierowanych do jednostek organizacyjnych PSP w 1998 roku; nr 4, str. 6

Gradek B. - "Czarna statystyka" - śmiertelność wśród ratujących i ratowanych - dane z interwencji ratowników PSP za 1998 rok; nr 4, str. 5

Gruszecki J. - "Kiłka uwag praktyka" - nieścisłości dostrzeżone przez autora listu w prezentowanym w nr. 9/98 ("SGSP. Prace dyplomowe i nie tylko!", str. 44) streszczeniu pracy dotyczącej danych i oznaczeń graficznych do sporządzania szkiców sytuacyjnych; nr 3, str. 5

Grzymuła B. - "Stolica na "bombowym" szlaku" - katastrofalny stan monitoringu tranzytowych przewozów niebezpiecznych substancji chemicznych w Warszawie; nr 5, str. 7 

Hohm K. - "Dyskoteka pełna uwag" - odpowiedź na zadanie konkursowe z nr. 12/98 ("Miała być dyskoteka!", str. 26) - pożar lokalu gastronomicznego w przebudowie, błędy inwestora, pomyłki uczestniczących w akcji gaśniczej; nr 3, str. 7 

Kielczanin - "Pożyteczna i oszczędna inicjatywa" - paralotnie zamiast patrolowych samolotów w sezonie wypalania traw w woj. świętokrzyskim (patrz także: "Patrol z przestworzy. Kielecki eksperyynetit", nr 6, str. 36); nr 6, str. 8

Kołodziński P. - "Szanowny Panie Redaktorze" - maksymalny wymiar czasu służby strażaka PSP: stanowisko ZZS "Florian" (w odpowiedzi na list "Nie uszczęśliwiajcie na siłę..." - nr 5, str. 3); nr 8, str. 6

Kopeć J. - "Sprawa powraca jak bumerang" - rozkład czasu służby strażaków - żądania związkowców, rozwiązania przyjęte w krajach zachodnioeuropejskich (patrz także: "Nie uszczęśliwiajcie na siłę", nr 5, str. 3); nr 5, str. 8

Kopeć J. - "Niepokojące refłeksje" - czy doświadczenia polskich ekip zebrane po trzęsieniu ziemi w Grecji i Turcji posłużą konkretnym udoskonaleniom w działalności KSRG?; nr 11, str. 1 

Krzemiński B. - "Kosztowna bezmyślność" - próby samobójcze a interwencje jednostek ratowniczych: kogo powinny obciążać koszty akcji?; nr 11, str. 8

Majewski S. - "Straż państwowa czy powiatowa?" - reforma administracyjna kraju a system ratowniczo-gaśniezy; zaniedbany aspekt terytorializmu: czy w działalności służb mundurowych centralizacja rzeczywiście się nie sprawdza? (polemika z tezami art. z PP nr 11/98: "Nasza droga do reformy" - str. 39, "Zmiany wzmacniające" - str. 43 i "PSP w świetle reformy ustrojowe] państwa" -s\v. 45); nr 2, str. 5

Nauczyciel - "Profilaktyki nigdy za wiele" - elementarne przeszkolenie    przeciwpożarowe    podczas    30-godzinnego    kursu z udziałem 600 nauczycieli - akcja edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych przygotowana przez Oddział Profilaktyki Pożarowej Wydziału Spraw Obywatelskich UM Łodzi; nr 3, str. 8 

Nozdrzecki T. - "Zwracam się z pytaniem..." - jak przedstawia się stan ochrony ppoż. w dużych obiektach handlowych? (przeszkolenie personelu na wypadek ewakuacji); nr 6, str. 8

Nozdrzecki T. - "Fikcyjna akcja ratownicza" - czy uzasadniona była decyzja wysłania grupy z PSP do udzielania pomocy kosowskim uchodźcom w Albanii?; nr 9, str. 1

Nozdrzecki T. - "Potrzeba inicjatywy" - przewóz materiałów niebezpiecznych a działalność prewencyjna PSP: kontrole drogowe pojazdów; nr 10, str. 7

Obserwator - "Strażak jedno ma imię" - ćwiczenia w przeładowni gazu Portu Gdynia: wspólne powinności strażaków ZSR, ZSP i JRG a zróżnicowanie w przywilejach zawodowych; nr 7, str. 8 

Perzyna R. - "Pod latarnią najciemniej" - alarmujące statystyki po kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach samorządowych w woj. gdańskim, zastraszający przykład budynku Sądu Wojewódzkiego; nr 3, str. 8

Rybkowski B. - "Prawo sobie - życie sobie" - atest na toksyczność foteli i krzeseł stanowiących wyposażenie placówek kulturalnych: wymóg dla zarządzających obiektami, brak obowiązku dla producentów; nr 4, str. 5

S.B. - "Komplikuje życie służbowe?..." - "Ceremoniał pożarniczy" a rzeczywistość pożarniczych uroczystości; nr 7, str. 8

Samorządowiec - "Bezpieczeństwo w powiecie" - ... wspólną sprawą samorządów, strażaków ochotników i służby zawodowej, powinności ratownicze lokalnych podmiotów; nr 9, str. 9

Sprukst J. - "Co nas jeszcze czeka?" - czy finansowanie straży z budżetu samorządów upoważnia do zlecania strażakom nie zapisanych w ich obowiązkach zadań?; nr 10, str. 7

Truchan M. - "Realia, o których trzeba pamiętać" - straż pożarna a Obrona Cywilna w tworzącym się systemie powszechnego bezpieczeństwa, rozwiązania funkcjonujące w innych krajach, standardy Unii Europejskiej; nr 3, str. 6

T.G. - "To nie detal" - co może kryć się pod hasłem "pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych", przypisanych ratownikom przez ustawę o PSP; nr 12, str. 7

Urbańska M. - ,Autorstwo rodem z Poznania" - spór o "prawa autorskie" do stanowiska do wyznaczania granic wybuchowości gazów (patrz: art. "Uzmysłowić złożoność zagrożenia" w PP nr 10/98, str. 28); nr 1, str. 5

W.B. - "Ewidentne korzyści społeczne" - edukacja przeciwpożarowa społeczeństwa: inicjatywa wyspecjalizowanych komórek UM Łodzi; nr 10, str. 7

Walaszek K. - "Mc dodać, nic ująć" - dysproporcje w płacach służb mundurowych: przykład lubelski; nr 8, str. 1 

Warszawiak - "Ratownicy, łączcie się..." - jak wyegzekwować od władz miejskich i innych kierowców rygorystyczne podporządkowanie się nakazowi umożliwienia pojazdowi uprzywilejowanemu jak najszybszego dotarcia na miejsce akcji?; nr 3, str. 7

Warszawiak - "Szkoda okazji" - czy mszę w Drohiczynie słusznie reklamowano jako spotkanie strażaków z papieżem? (o drohiczyńskiej mszy czytaj także: "Strażacy w Drohiczynie" - nr 8, str. 5); nr 8, str. 6 

Zaleski J. - "Tragedia nie może pójść na marne - cd." - jeszcze raz o wątpliwościach związanych z bezpieczeństwem dystrybucji 1 użytkowania gazu ziemnego  (patrz:  list pod tym samym tytułem w PP nr 8/98, str. 5); nr 1, str. 5

Z ŻYCIA PSP

*** - "Pierwsze certyfikaty" - ... wręczone, czyli o pierwszych efektach działalności Jednostki Certyfikującej Wyroby - nowego ogniwa w strukturze CNBOP; nr 1, str 8 ag. - "Nieprzeciętny: st. kpt. inż. Lech Nawrocki" - sylwetka zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia SA PSP w Poznaniu i jednego z wybitniejszych dydaktyków tej szkoły; nr 8, str. 7

b. - "Odwaga nagrodzona" - uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,  wyróżnienia dla  uczestników trudnych działań ratowniczych po pożarze epichlorohydryny na stacji kolejowej k. Świecia (o akcji w Twardej Górze czytaj w art. "W śmiercionośnych oparach", PP nr 4, str. 16); nr 1, str. 9 

Boi. - "Dzień, który przejdzie do historii" - relacja z uroczystości nadania stopnia nadbrygadiera st. bryg. Teofilowi Jankowskiemu i st. bryg. Markowi Jasińskiemu; nr 5, str. 9 

br. - "Obchody św. Floriana w stolicy"; nr 6, str. 6

br. - "Wybuch kontrolowany" - sopockie ćwiczenia taktycznobojowe na gruzowisku; współdziałanie operacyjne jednostek PSP i specjalistycznych grup poszukiwawczych z woj. pomorskiego i małopolskiego - specyfika i możliwości pracy z psami ratowniczymi; nr 3, str. 9

brom. - "Strażacy w Drohiczynie" - msza odprawiona przez papieża Jana Pawła II (czytaj także list: "Szkoda okazji" - nr 8, str. 6); nr 8, str. 5

G. - "Inicjatywy Zespołu Poselskiego Strażaków" - o ostatnich interwencjach ZPS w instytucjach państwowych (m.in. finanse na przeprowadzenie reformy administracyjnej w PSP, kwestia gwarantowanych etatów dla jej funkcjonariuszy, status zakładowych straży pożarnych); nr 1, str. 11

głów. - "Zadania na miarę czasń" - krótko o styczniowej naradzie kadry kierowniczej PSP i poruszanych podczas niej zagadnieniach: wdrażaniu reformy administracyjnej w PSP i związanych z nią strategicznych celach służby na 1999 r.; nr 3, str. 8

głów. - "Logistyka W. Nowoczesność na kieleckich targach"; nr 6, str. 5

głów. - "Tryptyk promocyjny. Mianuję pana młodszym kapitanem..." - fotoreportaż i dziennikarska relacja z promocji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 7, str. 6

głów. - "Nieprzeciętny: st. kpt. Waldemar Blicharz" - sylwetka komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Kielcach; nr 12, str. 12 

Gulbas S. - "Wsparcie PZU" - ... na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie; nr 11, str. 5

Izgurz - "Powierzenie obowiązków" - sylwetka bryg. mgr. inż. Andrzeja Świderka, pełniącego obowiązki zastępcy komendanta głównego PSP; nr 9, str. 7

Janka A. - "Zmiana warty" - ... na stanowisku komendanta powiatowego PSP we Wrześni; nr 10, str. 5

Januszczyk H. - "Ważne porozumienie" - ... w sprawie udziału jednostek PSP woj. mazowieckiego w akcjach w obiektach Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. w Płocku; nr 8, str. 6

K. - "Ślubowanie i promocja" - ... 101 kadetów VIII turnusu SA PSP w Krakowie; nr 1, str. 9

kg. - "BHP - obraz bez upiększeń" - statystyka wypadkowa, wyposażenie w środki ochrony i odzież roboczą w PSP: dane za 1998 r.; nr 6, str. 7

KL - "Piękny wyraz pamięci" - jak w służbie pożarniczej pielęgnować pamięć o minionych pokoleniach; nr 9, str. 8

KTK - "Posłowie w krakowskiej SA PSP"; nr 5, str. 7

KTK - "Promocja zwieńczyła dzieło" - zakończenie edukacji VII turnusu studium dziennego w krakowskiej SA PSP; nr 7, str. 5

KTK - "Kolejne rozstrzygnięcie" -... Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Nasza straż pożarna", regulamin piątej edycji; nr 9, str. 8

KTK - "Seminaria dla komendantów powiatowych PSP" - nowe jednostki organizacyjne i nowe obowiązki po reformie administracyjnej - szkolenia zorganizowane przez KG PSP i krakowską SA PSP; nr 10, str. 6

L.G. - "Oddawanie krwi weszło im w krew" - 12-lecie Klubu HDK PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu; nr 10, str. 6

LK - "W Białobrzegach Radomskich" - powiatowa uroczystość Dnia Strażaka; nr 6, str. 6

M.U. - "Wyróżnienie za profesjonalizm" - list gratulacyjny z MSWiAdla kadeta poznańskiej SA PSP Arkadiusza Szewczyka za determinację w akcji ratowania tonącej w Warcie kobiety i zaangażowaną służbę; nr 1, str. 11

Molewska A. - "Wycieczka - pielgrzymka strażaków" - ... woj. kujawskopomorskiego i wielkopolskiego do Włoch i Watykanu; nr 7, str. 5

Pukacka K. - "Konferencja ważna i kształcąca" - seminarium pod egidą SITP "Bezpieczeństwo pożarowe baz i stacji paliw" - jak interpretować i udoskonalać istniejące przepisy; nr 2, str. 7

R. - "Komendant u rekordzistów" - sylwestrowa wizyta st. bryg. M. Jasińskiego w warszawskiej JRG nr 5, przodującej w kraju pod względem liczby podejmowanych działań; o życzeniach strażaków i obietnicach z-cy komendanta głównego PSP; nr 1, str. 9

Rodowski M. - "Wielkopolanie nagrodzeni" - poznańskie obchody Dnia Strażaka '99; nr 8, str. 5

Rodowski M. - "PSP w nowym układzie" - narada kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej woj. wielkopolskiego; zmiany kadrowe; nr 11, str. 5

Rom. - "Co przyniesie przyszłość?" - o listopadowej naradzie kadry kierowniczej PSP, poświęconej w głównej mierze realizacji zadań związanych z wdrażaniem w PSP reformy administracji publicznej; nr 2, str. 5

Romanowski B. - "'Grać' najlepiej, jak tylko się umie" - rozmowa z Jurkiem Owsiakiem, prezesem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - jak rozwija się, jakie formy przyjmuje i jakie efekty już przyniosła współpraca WOŚP z PSP i OSP; nr 1, str. 7

Rummler H. - "Jubilatka ze Zlotowa" - 120-lecie istnienia złotowskiej OSP; uroczystości jubileuszowe, zawody sportowo-pożarnicze OSP powiatu; nr 10, str. 6

S.O. - "Porozumienie o współpracy" -... między Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych a Centralną Szkołą PSP w Częstochowie; nr 4, str. 5

Szczepaniak A. - "Najlepsi wyróżnieni" - Dzień Strażaka w KP FSP w Gryfinie; nr 8, str. 6

Szmidt-Jeżewska M. - "Strażackie dni w Lidzbarku Warmińskim"; nr 7, str. 5

Szmidt-Jeżewska M. - "Wicepremier u olsztyńskich strażaków"; nr 7, str. 5

Szmidt-Jeżewska M. - "Megastrażacy" -SRtVo\vo FL10 i sprzęt ratownictwa wodnego od WIOŚ w Olsztynie dla strażaków po-wiatu ostródzkiego; nr 11, str. 6

Szymański A. - "Ślubowanie częstochowskich kadetów" - ... Dziennego Studium Aspirantów CS PSP; nr 1, str. 11

Urbańska M. - "Indeksy rozdane" - o liczbie chętnych i przyjętych do poznańskiej SA PSP, dlaczego w gronie kadetów zabrakło znów dziewcząt; nr 1, str. 10

Urbańska M. - "Narada szkoleniowa" - ... komendantów szkół i ośrodków szkolenia PSP w SA PSP w Poznaniu - krótko o tematach obrad i wnioskach; nr 1, str. 10

Wójcik Z. - "Pożegnalna zbiórka w Przemyślu" - uroczysta odprawa kadry kierowniczej i pracowników kończącej swą działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Przemyślu; nr 4, str. 5

Żminko J. - "Strażacy na topie" - straż pożarna w rankingach instytucji obdarzanych zaufaniem przez społeczeństwo - wyniki analiz ośrodków badań społecznych; nr 9, str. 7

RATOWNICTWO

Aga - "Odpowiadając na zadanie konkursowe" -... z PP nr 4: "Wypadki podwodne"; nr 9, str. 17

brom. - "W śmiercionośnych oparach" - akcja po katastrofie w Twardej Górze wykolejenie pociągu przewożącego m.in. epichlorohydrynę; etapy akcji, problem koordynacji działań przybyłych służb ratowniczych; nr 4, str. 16

brom. - "Co jeszcze przyniesie przyszłość?" - Polacy w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji; refleksje i doświadczenia uczestników działań; nr 11, str. 19

Gar. - "Pożar pod Mont Blanc" - akcja ratownicza po włoskiej i francuskiej stronie tunelu: popełnione błędy, wnioski z działań; nr 10, str. 14

Gartowski T., Grosset R. - "Metro pełne uwag" - ćwiczenia działań po katastrofie w warszawskim metrze (problem ewakuacji, udzielenia pomocy medycznej dużej liczbie poszkodowanych) - dostrzeżone błędy w założeniach i realizacji planów ratowniczych; nr 5, str. 13

głów. - "PCK - naturalny sprzymierzeniec" - system działania Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek klęsk i katastrof - grupy ratownictwa specjalnego, magazyny interwencyjne; przykłady efektywnych interwencji podczas powodzi z 1997 roku; nr 3, str. 10

Górecki L. - ,Aspekty prawne zagadnień ratowniczo-gaśniczych ir lotnictwie cywilnym"; nr 3, str. 18

Grabek P., Szafarczyk M. - "Doświadczeń nigdy za wiele" - ćwiczenia strażaków warszawskiej PSP i ratowników PCK: katastrofa na budowie potężnego gmachu, wybuch gazu - koordynacja współdziałania służb, wprowadzanie do działań specjalistycznego sprzętu; nr 6, str. 16

J.S. - "Zadań wystarczy dla wszystkich. Wolontariusze po katastrofie" - jak wykorzystać w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa potencjał tkwiący w organizacjach humanitarnych (pomoc ludności poszkodowanej w zdarzeniach katastrofalnych); próba usystematyzowania ewentualnych obszarów działania; nr 3, str. 15

J.S; - "Podsumowanie konkursów" - najciekawsze analizy zadań konkursowych ogłoszonych w PP: nr 5/98 (pożar śmietnika i awaria instalacji gazowej na osiedlu mieszkaniowym), 6/98 (śmierć trójki dzieci w gruzach przeznaczonego do rozbiórki dworku), 7/98 (karambol drogowy), 8/98 (wyciek z cysterny na kolejowej stacji towarowej), 9/98 (załamanie się pokrywy lodowej na rzece, utonięcie chłopca), 11/98 (błotna lawina po oberwaniu chmury nad trzema gminami), 12/98 (pożar w przydrożnym zajeździe), 1/99 (zderzenie tramwaju z cysterną samochodową na ruchliwym skrzyżowaniu), 2/99 (katastrofa kolejowa - akcja rat. chem.), 4/99 (wypadki podwodne), 5/99 (pożar i wybuch w piwnicznym laboratorium), 6/99 (wybuch butli gazowej w budynku mieszkalnym); cz. I - nr 11, str. 13, cz. II - nr 12, str. 15 

J. Sch. - "Prawda czy fikcja? Duchy towarzyszące pożarom" - zjawiska paranormalne obserwowane podczas akcji ratowniczych; nr 6, str. 15

J. Sch. - "Pomoc niematerialna po katastrofie. Co mogą kościoły i związki wyznaniowe?"; nr 7, str. 11

J. Sch. - "Panika" - mechanizmy działań panicznych, panika podczas akcji ratowniczych: doświadczenia dowódców działań; nr 10, str. 11

Jacek - "Konkurs. Wypadek na skrzyżowaniu" - kolizja tramwaju z cysterną samochodową przewożącą benzynę; nr 1, str. 15

Jacek - "Konkurs. Propan-butan na moście" - wykolejenie pociągu osobowo-towarowego mającego w swym składzie cysterny z propanem-butanem, mazutem i etyliną, błyskawiczna akcja kolejarzy; nr 2, str. 19

J. Sch. - "Konkurs. Wypadki podwodne" - choroba dekompresyjna a śmierć dwóch płetwonurków; nr 4, str. 14

Jacek - "Konkurs. Eter w piwnicy" - pożar w laboratorium (w piwnicach budynku mieszkalnego); nr 5, str. 16

J. Sch. - "Konkurs. Akcja bez węży" - wybuch i pożar w domu przyrynku; nr 6, str. 18

J. Sch. - "Konkurs. Skokochron na cenzurowanym" - pożar w budynku wielorodzinnym, ewakuacja mieszkańców; nr 7, str. 13

Jacek - "Konkurs. Pożar w drapami" - akcja w kompleksie budynków   magazynowo-produkcyjnych   zakładów   tekstylnych; nr 8, str. 19

Jacek - "Konkurs. Tramwajem gonił żuka" - wykolejenie dwuwagonowego tramwaju na ruchliwym skrzyżowaniu: ofiary w ludziach, kolejne etapy akcji ratunkowej; nr 9, str. 19

Jacek - "Konkurs. Powtórka w liceum" - szkolna kotłownia przyczyną pożaru w ponadstuletnim budynku: akcja gaśnicza, powtórne rozgorzenie pożaru; nr 10, str. 17

Jacek - "Konkurs. Tapicernia" - pożar i śmierć dwóch pracowników zakładu: niedbałość właściciela firmy czy niedociągnięcia w działaniach ratowniczych?; nr 12, str. 19

Jacek - "Samozapalenie człowieka?" - teorie próbujące w sposób naukowy uzasadnić istnienie tego zjawiska, przykłady akcji ratowniczych i dochodzeń powypadkowych zakończonych sugestią samozapalenia; nr 2, str. 16

Jacek - "Czynnik ludzki" - błędy popełniane przez człowieka przyczyną awarii; jak uwzględniać możliwość ich zaistnienia także w planach ratowniczych; nr 8, str. 13

Jacek - "Na okrzyk: Tam jest dziecko!... Ratownik chyba może więcej?!" - doświadczenia uczestników akcji ratowniczych; nr 8, str. 15

JS - "Dywagacje na temat wielkiej płyty" - potencjalne zagrożenie katastrofą budowlaną w budownictwie wielkopłytowym, jak przygotować do tych zadań sprzęt i ratowników PSP?; nr 4, str. 15

Kubik W. - "Kto kogo demoralizuje?" - wymiar sprawiedliwości wobec sprawców pożarów: bezradność czy opieszałość?; nr 10, str. 15

Natkański H. - ,Alarm na dworcu" - pierwszy sprawdzian efektywności powiatowego systemu ratowniczego w Tomaszowie Mazowieckim: katastrofa kolejowa z udziałem cystern przewożących olej napędowy; nr 6, str. 12

Pękała T. - " Wypadek nie może paraliżować" - czynności do wykonania natychmiast po przybyciu na miejsce wypadku, ratujące życie jego ofiarom: osiem podstawowych kroków; nr 4, str. 15

Przybylok H. - "Śmierć ratownika i kilka refleksji" - jeszcze jedna reakcja na zadanie konkursowe z nr. 1/98 (pożar na X piętrze budynku mieszkalnego, tragiczna śmierć dowódcy zastępu), tym razem głos biegłego sądowego (głosy wpokonkursowej dyskusji - patrz również: "Podsumowanie konkursów", nr 10/98, str. 11); nr 2, str. 17

Rzepiński R. - "Ratowanie osób uwięzionych w pojazdach" - korelacja zadań straży pożarnej i służb medycznych, organizacja akcji, ochrona ofiar wypadku i ratowników; nr 4, str. 9

Sitarek A. - "Weiitylacja nadciśnieiiiowa budynków"- powszechnie popełniane błędy w stosowaniu tej metody oddymiania; nr 11, str. 23

Sochacki M. - "Wybrane elementy podstawowych technik ratownictwa linowego"; nr 9, str. 13

Wilczkowski S. - "Czym zastąpić halony" - obszernie o przykładach nowych środków gaśniczych i alternatywnych metodach gaszenia; nr 1, str. 17

RATOWNICTWO CHEMICZNE

Guzewski P. - "Zamienność pompek zasysających w pomiarach metodą rurek wskaźnikowych"] nr 5, str. 25

Guzewski P. - "Wymogi stawiane rurkom wskaźnikowym zgodnie z EN 1231"; nr 10, str. 18

Jacek - "Pozostali sami na skażonym terenie" - katastrofa kolejowa, pożar cysterny przewożącej niebezpieczną substancję, skażenie terenu i zagrożenie dla okolicznej ludności; jakich elementów akcji ratowniczej zabrakło? czego zaniechano?; nr 11, str. 24

Nina M. - "Sorbenty - środki do likwidacji skażeń substancjami ropopochodnymi"; nr 4, str. 56

Pączkowski P. - "Zasady stosowania dyspergentów w likwidowaniu awaryjnych wycieków olejów mineralnych"; nr 6, str. 19

Ranecki J. - "Prowadzenie pomiarów podczas zdarzeń chemicznych" - zasady stosowania przyrządów pomiarowych, organizacja pomiarów i ich dokumentacja, wspomaganie decyzji KAR; nr 2, str. 21

Ranecki J. - "Modelowe czynności strażaków-chemików" - schemat podstawowych zasad ratowniczych i bezpieczeństwa dla poszczególnych etapów akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego; nr 4, str. 21

Ranecki J. - "Wpływ promieniowania jonizującego na organizm ludzki"; nr 5, str. 23

Ranecki J. - "Sekcja i pluton ratownictwa chemicznego" - podstawowe schematy organizacyjne i podział zadań; nr 8, str. 21

EKOLOGIA: prawo, zapobieganie, ratownictwo

Ranecki J. - "Przeciwdziałanie awariom i katastrofom" - ... w regulacjach międzynarodowych (konwencje międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej) i krajowych aktach prawnych; nr 6, str. 22

Ranecki J. - "Transport drogowy materiałów niebezpiecznych" - wymogi sprzętowe i ogólne zasady organizacji akcji ratowniczej, uwarunkowania prawne transportu; przykłady praktyczne z Poznańskiego; nr 8, str. 25

Ranecki J. - "Zagrożenia radiacyjne i procedury ich likwidacji"; nr 9, str. 23

Ranecki J. - "Minislownik ratownictwa chemiczno-ekologicznego"; cz. I - nr 11, str. 25, cz. II - nr 12, str. 20

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych" - przyczyny wypadków, biomechanika obrażeń, pierwsza pomoc; nr 1, str. 21

Boszkiewicz T. - "Pomoc przedlekarska w zbiorowych uszkodzeniach mechanicznych kończyn górnych"; nr 2, str. 25

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc przedmedyczna podczas wypadków u dzieci" - fizjologiczny rozwój dziecka, specyfika urazów i działań ratowniczych; nr 3, str. 23

Boszkiewicz T. - "Pomoc przedmedyczna w krwawieniach z przewodu pokarmowego"; nr 4, str. 27

Boszkiewicz T. - "Pomoc przedmedyczna w ostrych zatruciach" - ogólne zasady ratownicze, przyczyny zatruć; nr 6, str. 25

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc przedlekarska w oparzeniach chemicznych"; nr 7, str. 15

Boszkiewicz T. - "Czynności ratownicze poprzedzające pierwszą pomoc przedmedyczna" - usuwanie odzieży, przenoszenie poszkodowanego; nr 8, str. 28

Boszkiewicz T. - "Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagiej niedrożności dróg oddechowych"; nr 10, str. 22

br. - "Gdańszczanie wśród Kosowarów" - strażacy z woj. pomorskiego obsadą III i IV zmiany Polskiej Misji Medycznej w Albanii (o akcji pomocy grupy nowosądeckiej czytaj: "Stanąćna wysokości zadania" - nr 8, str. 48); nr 10, str. 26

g. - "Upraktycznianie ratownictwa medycznego" - krótka prezentacja treści "Założeń ratownictwa medycznego w KSRG", opracowanych w Biurze Operacyjnym KG PSP; nr 2, str. 29

Grzelak E. - "Przedlekarskie procedury ratownicze podczas wypadków nurkowych"; nr 5, str. 19

Mazur S. - "Skodyfikowane obowiązki" - rozmowa z Ignacym Baumbergiem, lekarzem .anestezjologiem, pełniącym funkcję koordynatora - specjalisty ratownictwa medycznego w Komendzie Głównej PSP; nr 4, str. 7

Pieśniak K. - "Zagrożenia nie omijają ratownika ..." - analiza zagrożeń dla życia i zdrowia ratownika, polskie statystyki wypadkowe; podstawowe zasady, jak uchronić przed niebezpieczeństwem siebie i ratowanego; nr 2, str. 29

Płotica M. - "W trosce o bezpieczeństwo nurkujących (cz. II)" - zagrożenia dla życia i zdrowia płetwonurków: pęcherzyki azotu we krwi i płynach ustrojowych nurka, czyli choroba dekompresyjna (kesonowa) (w części pierwszej cyklu, zam. w nr. 12/98, str. 37 - o urazie ciśnieniowym płuc); nr 3, str. 27

NIE TYLKO DLA RZECZOZNAWCÓW

Czardybon J. - "Wykaz norm" - ... z zakresu sprzętu i środków straży pożarnej opracowanych w NKP nr 244 ds. Sprzętu, Środkowi urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych, ustanowionych wiatach 1996-99; nr 7, str. 23

Czardybon J. - "Nowe Polskie Normy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej"; nr 9, str. 37

g. - "Rzeczoznawcy w nowej roli" - nowe uregulowania prawne dotyczące uzgodnień do projektów budowlanych w sprawie ich bezpieczeństwa pożarowego; nr 5, str. 32

Piechocki J. - "Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie opracowanych w NKP nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów, ustanowionych w latach 1996-98"; nr 3, str. 31

Piechocki J. - "Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania"; nr 4, str. 31

Piechocki J. - "Nowe uregulowania prawne w dopuszczaniu do obrotu i stosowania urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego"; nr 5, str. 30

Piechocki J. - "Katalog aprobat technicznych" -... z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych, stan prawny na 1.01.1999 r.; nr 7, str. 21

Piechocki J. - "Nowe uregulowania prawne dla stosowania gazu płynnego"; nr 11, str. 31

Piechocki J. - "Wyjaśnienia do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej"; nr 10, str. 36

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

b. - "Zabawa na niepewnym gruncie" - niewesołe wyniki kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przeznaczonych na imprezy masowe; konkretne przykłady nieprawidłowości; nr 3, str. 34

Beńko E. - "Sezon grzewczy - pożarowy" - krótkie przypomnienie zasad bezpieczeństwa pożarowego na okres jesienno-zimowy; sposoby ogrzewania mieszkań najczęściej stające się przyczyną pożaru - konieczna profilaktyka; nr 1, str. 26 

Czardybon J. - "Polska Norma na urządzenia tryskaczowe" - jakie zagadnienia reguluje 20 rozdziałów normy - obszerna prezentacja; nr 8, str. 33

D.K. - "Zanim będzie za późno, czyli czujki inspirują akcję edukacyjną" - bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i ratownicze możliwości czujek dymu przedmiotem akcji propagandowej opolskiej firmy TECHNO-POŻ; nr 10, str. 29

Janik P. - "Wybrane aspekty prewencji pożarowej w działalności polskich zakładów ubezpieczeń"; nr 5, str. 29

KG. - "Lekcja, która się powtórzy" - przedstawiciele rządu i ugrupowań samorządowych obradują na sympozjum naukowym nad określeniem strat i monitoringiem odbudowy infrastruktury komunalnej w gminach dotkniętych powodzią; analiza przyczyn i mechanizmów  wezbrań  powodziowych  podstawą  planów działań ratowniczych; nr 2, str. 8

Kielin J. - "Stacja rozdzielająca DiMX" -... jako możliwość obniżenia kosztów budowy instalacji tryskaczowych: konstrukcja stacji, zasada działania, porównanie kosztów eksploatacji; nr 10, str. 30

Kociołek K. - "Nowe projekty supersamolotów" - ..., czyli zaliczanych do klasy "gigantów": rozwiązania konstrukcyjne i zagadnienia bezpieczeństwa; nr 8, str. 40

Mazur S. - "Monitorowany proces" - o zmianach w pionie prewencji, które przyniosła ze sobą reforma administracji publicznej i reorganizacja struktur Państwowej Straży Pożarnej mówi dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP - st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak; nr 3, str. 13

Mazur S. - "Krok we właściwym kierunku" - jak przez ostatnie dwa lata zmieniły się warunki i specyfika działalności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, o wdrażaniu nowych rozwiązań w Polsce i krajach Unii Europejskiej - w rozmowie z dyrektorem CNBOP, dr. Ryszardem Szczygłem; nr 6, str. 9

Orzeł F. - "Ochrona przeciwpożarowa kabli" - minimalizowanie zagrożenia pożarowego poprzez stosowanie pokryć ochronnych na kable - zasada ich działania, konieczne testy, zakres stosowania; nr 1, str. 27

Pokójski W. - "Analiza spraw skierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych za 1998 rok"; nr 8, str. 35

Pokój ski W. - "Dokumentowanie czynności kontrolnych" - o funkcjach   protokołów  kontroli   i   znaczeniu   ich   prawidłowego sporządzania; nr 12, str. 29

Ratuszniak R. - "Zwarcie instalacji elektrycznej w samochodzie" - ... najczęściej podawaną przyczyną pożaru w dokumentacji ubezpieczeniowej: czy słusznie?; nr 10, str. 33

Romanowski B. - "Przepraszam, tylko trzy pytania. Strzał w 10" - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - jego rola edukacyjna i ranga widziana oczyma przewodniczącego jury XII edycji - mł. bryg. mgr. inż. Marka Podgórskiego; nr 11, str. 31

Skaźnik M. - "Współdziałanie stałych urządzeń tryskaczowych i samoczynnych urządzeń oddymiających" - kiedy równoczesne zastosowanie obu systemów rzeczywiście wpłynie na skuteczność gaśniczą i dlaczego; nr 5, str. 27

Szczepański A. - "Stosowanie kpa przez organy PSP" - ogólne reguły przyjęte w postępowaniu administracyjnym (patrz także głosy polemiczne w sporze o kpa: "Strażak, czyli osoba fizyczna..." - nr 3, str. 31; "Czynności kontrolno-rozpoznawcze a postępowanie administracyjne" - PP nr 9/98; "Przegraliśmy sprawę" - PP 6/97, "Czy sprawa nie była do wygrania?" - PP 12/97, "A jednak się stosuje" - PP 4/98 oraz "Stosowanie kpa w procedurze kontrolnej" -PP 4/98); nr 6, str. 31

Wilczkowski S. - "Zabezpieczamy obiekty Państwowej Straży Pożarnej" - referaty wygłoszone na sympozjum w CNBOP (bramy, drzwi i systemy współpracujące w modernizacji obiektów); nr 9, str. 35

Witoń S. - "Strażak, czyli osoba fizyczna..." - wywód jednego z głównych uczestników sporu o zasadność stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w działalności kontrolno-rozpoznawczej PSP (głos za); polemika ze stanowiskiem reprezentowanym przez. W. Pokojskiego ("Czynności kontrolnoro-zpoznawcze a postępowanie administracyjne", PP nr 9/98) (spór o kpa - patrz również: "Przegraliśmy sprawę" - PP 6/97, "Czy sprawa nie była do wygrania?" - PP 12/97, "A jednak się stosuje" - PP 4/98 oraz "Stosowanie kpa w procedurze kontrolnej" - PP 4/98); nr 3, str. 31

TECHNIKA POŻARNICZA

br. - "Być silnym..." - nowości kieleckiego VII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego; nr 10, str. 61

g. - "Z nowoczesną techniką na ty. System radiowy EDA CS" -jak i dzięki jakim rozwiązaniom mógłby usprawnić przepływ informacji między stanowiskami kierowania i pojazdami biorącymi udział w akcjach ratowniczych; nr 11, str. 35

Gartowski T. - "Standardy i normy wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP" - ... opracowane w Biurze Operacyjnym KG PSP: normy, przyjęte kryteria i ich uzasadnienie; nr 9, str. 30 

głów. - "Mam pomysł. W cztery oczy z opolskim SRcht" - adaptacja samochodu pozyskanego z THW dziełem funkcjonariuszy Wydziału Liniowego SP PSP: opis wyposażenia, rozwiązania techniczne; nr 11, str. 32

Gontarz A. - "CNBOP służy wiedzą i wykonawstwem" - o prototypach, a także jednostkowych zabudowach samochodów gaśniczych i ratowniczych wykonanych w CNBOP; nr 2, str. 33

Karyś A.P., Sapuła L. - "Patrol z przestworzy. Kielecki eksperyment" - paralotnie zamiast patrolowych samolotów w sezonie wypalania traw w woj. świętokrzyskim; nr 6, str. 36

Kociołek K.T. - "Strzelanie wodą" - skuteczność gaśnicza prądów mgłowych, prezentacja najnowszej konstrukcji wytwarzającej mgłę wodną - impulsowego pistoletu gaśniczego; nr 2, str. 31

Kociołek K.T. - "GPS i straż pożarna"; nr 10, str. 8

Michalski T. - "Pożyteczny sprzęt ratowniczy" - indywidualne wyposażenie ratownika wysokościowego - uprząż asekuracyjna (jak dostosować produkty oferowane przez rynek do potrzeb ratowniczych); nr 6, str. 35

Przybylski A. - "Samochód na miarę oczekiwań?" - doświadczenia ratownicze inowrocławskich ratowników podstawą planu zabudowy i wyposażenia SRt Ford Transit 2,5 D: sprzęt, parametry techniczne, konstrukcja pojazdu oraz wady dostrzeżone podczas eksploatacji; nr 7, str. 24

Szablewski Z. - "Następcy SH-18" - 21-metrowy podnośnik PMT-210D; opis budowy, wyposażenie, możliwości działania, charakterystyka techniczna; nr 1, str. 28

Wilczkowski S. - "Standaryzacja wyposażenia technicznego OSP" - sympozjum w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej: treści wygłoszonych referatów; nr 6, str. 32

SZKOLENIE

A. - "SGSP. Prace dyplomowe i nie tylko!" - krótkie omówienia treści i prezentacja kluczowych wniosków z najciekawszych prac dyplomowych absolwentów warszawskiej uczelni; nr 1, str. 33; nr 3, str. 54; nr 4, str. 43; nr 5, str. 39; nr 6, str. 41; nr 7, str. 28; nr 10, str. 53

Bielicki P. - "Operacjonalizacja celów kształcenia" - jak poprawnie formułować cele kształcenia i szkolenia pożarniczego, czym różnią się cele ogólne od operacyjnych; teoria zilustrowana procedurą wyprowadzania celów operacyjnych dla konkretnego przedmiotu nauczania; nr 3, str. 51

br. - ,/ilarm w metrze" - zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych i miejskich na stacji metra Centrum w Warszawie - założenia ćwiczeń i ich przebieg (patrz także: "Metro pełne uwag", nr 5, str. 13; "Rozważania wokół ćwiczeń w metrze. Chyba coś trzeba zmienić", nr 6, str. 37); nr 5, str. 37

br. - "Zwycięzcy wyłonieni" - finał XII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; nr 11, str. 39

brom. - "Uczelnia na europejską miarę" - pięciolecie istnienia Centralnej Szkoły PSP w Częstrochowie; nr 12, str. 31

brom. - "Na nowej drodze życia" - inauguracja roku akademickiego w SGSP; nr 12, str. 33

Engiel M. - "Olsztyński labirynt" - nowy pomysł na komorę dymową, projekt i wykonanie - Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie; nr 11, str. 36

G. - "Wedycja konkursu szkoleniowego" - ... na projekt i wykonanie środków dydaktycznych do kształcenia pożarniczego: regulamin konkursu; nr 7, str. 27

g. - "Prace dyplomowe - mity i rzeczywistość. Kadet nobilitowany" -jak realizować postulat praktycznej przydatności prac dyplomowych: pomysły wcielane w życie w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu; nr 11, str. 37

głów. - "Jubileuszowa promocja" - o systemie kształcenia i bazie dydaktycznej opolskiej Szkoły Podoficerskiej PSP z okazji 25. promocji absolwentów; nr 1, str. 30 :

głów. - "Sprostać wyzwaniu czasu. Zmiany w systemie kształcenia na potrzeby KSRG" (patrz też: "Wpoznańskiej SA PSP. Zadania z dekretacją: pitne" - nr 9, str. 38); nr 5, str. 34

głów. - "W poznańskiej Szkole Aspirantów PSP. Zadania z dekretacją: pilne" - poznański przyczynek do nowelizacji i udoskonalania programów i systemu kształcenia na potrzeby KSRG; nr 9, str. 38

głów. - "W Szkole Podoficerskiej w Opolu" - o nowościach dydaktycznych z okazji jubileuszowej promocji - tysięcznego absolwenta; nr 10, str. 55

głów. - "W Szkole Aspirantów PSP. Prawda po poznańska" - logistyka a proces kształcenia: poznańskie pomysły na unowocześnianie bazy socjalnobytowej szkoły; nr 10, str. 58

Krekora-Pietrzak J., Wolanin J. - "Rozważania wokół ćwiczeń w metrze. Chyba coś trzeba zmienić" - międzynarodowe warsztaty nt. prowadzenia akcji ratowniczych w metrze: prezentacja części teoretycznej oraz krytyczna analiza przebiegu i założeń ćwiczeń praktycznych (patrz także: "Alarm w metrze", nr 5, str. 37; "Metro pełne uwag", nr 5, str. 13); nr 6, str. 37

KTK - "Ślubowanie i promocja w krakowskiej SA PSP"\ nr 12, str. 35

Kubik W. - "Niedobre nawyki" - złe strony powszechnej praktyki usuwania przez strażaków ze spalonych mieszkań resztek wyposażenia; nr 9, str. 39

LW, ZB - "Zasadność wspólnych szkoleń" - prowadzenie akcji ratowniczych na drogach publicznych podczas wypadków z udziałem cystern z propanem-butanem przedmiotem treningu w KW PSP w Poznaniu; próba integracji specjalistów firmy Gaz Poland z przyszłymi KAR; nr 1, str. 31 

Mazur S. - "Czas na myślenie i działanie strategiczne" - ewolucja programów kształcenia i zmiana statusu SGSP - obecnie uczelni akademickiej w rozmowie z jej komendantem, gen. prof. dr. hab. Jerzym Wolaninem; nr 7, str. 9

Urbańska M. - "Majowe uroczystości w poznańskiej szkole" - Dzień Strażaka ł99 i kolejna promocja w SA PSP w Poznaniu; nr 9, str. 41

ORGANIZACJA

Kierownictwo Komendy Głównej PSP - tabla; nr 8, str. 47

Pierwsi komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej po reformie w 1999 roku; tableau, nr 5, str. 49

Pierwsi zastępcy komendantów wojewódzkich PSP po reformie w 1999 roku - tablea; nr 10, str. 34

*** - "W Kiekrzu owocnie" - obszerna prezentacja tematów poruszanych podczas narady krajowej kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP: m.in. PSP w zmienionych warunkach administracyjnych, docelowy model KSRG; nr 8, str. 41

Art. Kamla - "Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP" - obrady poświęcone uchwaleniu nowego statutu Związku, wystąpienia działaczy i zaproszonych gości; nr 11, wkładka

Artur - "Centralne obchody Dnia Strażaka '99. W Centralnej Szkole PSP" - reportaż z uroczystości połączonych z promocją absolwentów uczelni; nr 7, str. 44

B. - "Ratownik w zagrożeniu" - wypadki podczas działań i liczba poszkodowanych w statystykach KG PSP za ubiegły rok; nr 10, str. 47

br. - "Doświadczeń nigdy nie za wiele" - o  szkoleniowej współpracy PSP i strażaków brytyjskich; nr 8, str. 49

brom. - "Stanąć na wysokości zadania" - działalność nowosądeckich ratowników PSP w Albanii w ramach Polskiej Misji Medycznej; nr 8, str. 48

brom. - "Nowy zarząd - stare problemy" - II Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa; nr 9, str. 50

Chmielewski W. - "W powiecie po nowemu" - wpływ reformy administracyjnej kraju na struktury i funkcjonowanie ZOSP RP  - reaktywowanie zarządów powiatowych  szansą  na  lepsze współdziałanie służby zawodowej i ochotniczej?; nr 3, str. 43

DK - "Okrążyć świat" - sylwetka st. bryg. mgr. Janusza Jędrzejczyka, odchodzącego na emeryturę po 30-letniej służbie w pożarnictwie; nr 9, str. 49

Dobrodziej C. - "Stres w służbie" - stres konsekwencją ponoszenia ryzyka, czyli immanentnej cechy pracy ratownika: wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, psychoedukacja ratowników, prewencja psychotraumy   - rozwiązania stosowane w innych krajach; nr 3, str. 41

Domurat I. - "Regulacje prawne w przepisach BHP" - bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach organizacyjnych PSP: stan prawny, obowiązujące przepisy, pojęcia pomocnicze; nr 5, str. 57

Domurat I. - "Państwowy i społeczny nadzór oraz kontrola przestrzegania prawa pracy "\ ci. I (uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Dozoru Technicznego) - nr 6, str. 43; cz. II (instytucja kontroli społecznej) - nr 7, str. 55

Domurat I. - "Pracodawcy i pracownicy" - ... podmiotami obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: ochrona pracy kobiet i prace im wzbronione, ochrona trwałości stosunku pracy; nr 9, str. 46

Domurat I. - "Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie BHP"; cz. I (obowiązki jednostki organizacyjnej PSP, odpowiedzialność przełożonego) - nr 10, str. 47; cz. II (uprawnienia i powinności pracownika oraz osoby kierującej pracownikami) - nr 11, str. 50; cz. III (obowiązki przełożonego w świetle różnych aktów prawnych) - nr 12, str. 43

G. - "Poselski rekonesans" - wyjazdowe posiedzenie Zespołu Poselskiego Strażaków w byłym woj. wałbrzyskim; postulaty i propozycje rozwiązania problemów pożarnictwa tego regionu zgłoszone posłom (szerzej o tej wizycie w art. "Zespól ponad podziałami" nr 2, str. 45); nr 1, str. 6

G. - "Górniczy sojusznik ratowniczy" - do czego zobowiązuje obie strony porozumienie o współpracy pomiędzy PSP i Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego; nr 7, str. 53

Gartowski T. - "Czas na zmiany?" - o kryteriach determinujących liczebność straży pożarnej: czy istotnie model 1/1000?; nr 12, str. 43

GK - "Stawka większa niż zwykle" - prezentacja treści projektu "Strategiczne cele i kierunki działalności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze kraju w 1999 roku", sporządzonego w Biurze Organizacji i Nadzoru KG PSP; nr 3, str. 38

głów. - "Gotowość cywilna" - obszerna prezentacja treści "Założeń ustawy o gotowości cywilnej", opracowanych przez Zespół Programu Reformy Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych; na czym polegać ma spójny system ochrony ludności, jaką rolę przypisano w nim KSRG, jak wyglądać ma podział zadań i kompetencji; nr 2, str. 35

głów. - "Media - cenny partner w ratownictwie" - jak środki masowego przekazu mogą stać się podmiotem w systemie powszechnego bezpieczeństwa państwa - przykład działalności mediów dolnośląskich po katastrofie powodziowej (patrz także: "Media i straż pożarna. Rzecznikom (i nie tylko) do sztambucha", nr 5, str. 5); nr 4, str. 31

głów. - "Media a straż pożarna. Rzecznikom (i nie tylko) do sztambucha" - prawo środków masowego przekazu do informacji i jego granice; konieczność wprowadzenia w PSP ram prawnych porządkujących współpracę ratowników z dziennikarzami (patrz także: "Media - cenny partner w ratownictwie", nr 4, str. 31); nr 5, str. 5

głów. - "Efekty strażackiego lobby" - miniony rok w sprawozdaniu z działalności Zespołu Poselskiego Strażaków; nr 9, str. 6

głów. - "Związkowców walka o swoje" - historia i przedmioty sporu zbiorowego związków zawodowych działających na terenie PSP z komendantem głównym: oprać, na podst. informacji głównego specjalisty ds. związków zawodowych w KG PSP; nr 8, str. 8

IG - "W poszukiwaniu rozwiązań optymalnych" - system powszechnego bezpieczeństwa przedmiotem narady kadry kierowniczej PSP z udziałem szefa OCK, kierownictwa Urzędu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz dyrektorów wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich: wnikliwa prezentacja tez poszczególnych wystąpień; nr 10, str. 39

Izgurz - "W Zabrzu" - dzieje i współczesność zabrzańskiej straży pożarnej i jej przygotowania do funkcjonowania w poreformowych, powiatowych warunkach; nr 1, str. 43

Izgurz - "Centralne obchody Dnia Strażaka '99. Zawierzyli tej, której ufa świat cały" - czwarta pielgrzymka polskich strażaków na Jasną Górę: relacja z uroczystej mszy w słowie i fotografiach; nr 7, str. 39

IZGURZ - "Wspomnienie z SAWO'99"\ nr 12, str. 45

Kamla - "Zespól ponad podziałami" - szczegółowo o przebiegu wizyty członków Zespołu Poselskiego Strażaków w jednostkach PSP i OSP woj. wałbrzyskiego, zgłaszanych problemach typowych dla regionu oraz przygotowaniach struktur formacji zawodowej i Związku OSP RP do funkcjonowania w nowej rzeczywistości administracyjnej; nr 2, str. 45

Kamla - "Nieprzeciętny dowódca i jego załoga" - JRG Radzionków w woj. śląskim: działalność ratownicza, nietuzinkowe osiągnięcia sportowe i nowe wyzwania - ratownictwo wysokościowe; nr 4, str. 37

Kamla - "Z obrad Zespołu Poselskiego Strażaków. Cenne postanowienia"] nr 6, str. 53

Kamla - "Konferencja z premierem" - krótka relacja ze spotkania wicepremiera Janusza Tomaszewskiego z dziennikarzami w Centralnej Szkole PSP - najważniejsze pytania i odpowiedzi; nr 9, str. 41

Kamla - "Zespól poselski w Kampinosie" - spotkanie z kadrą kierowniczą PSP; problematyka kadrowa i szkoleniowa, stan wyposażenia technicznego jednostek, wstępne prace nad projektem budżetu PSP na 2000 rok; nr 9, str. 43

Kamla - " W PSP nie było sezonu ogórkowego" - wdrażanie ratownictwa medycznego, bieżące zadania operacyjne i działalność kontrolno-rozpoznawcza oraz zagadnienia szkoleniowe przedmiotem obrad kierownictwa PSP szcebla centralnego i wojewódzkiego; nr 10, str. 45

KL - "Krajowa narada kadry kierowniczej PSP" - ... z udziałem przedstawicieli central związkowych działających w PSP; obszerna prezentacja poszczególnych wystąpień; nr 5, str. 51

Kołodziejczak J. - "Kapelani w strukturze ochrony przeciwpożarowej"; nr 1, str. 51

Kwiatkowska B. - "Przyczynek do dalszych badań" - problemy bezpieczeństwa jako jeden z elementów ostatniej samorządowej kampanii wyborczej - analiza oferty komitetów startujących na terenach doświadczonych przez powódź z 1997 roku; nr 3, str. 49

Lenard S. - "Problem 2000 roku" - jakich kłopotów mogą spodziewać się strażacy-ratownicy; nr 11, str. 49

Lenard S. - "Zmiany w ustawach czy kosmetyka?" - oczekiwane nowelizacje ustaw pożarniczych a kwestia statusu zakładowych straży pożarnych i problem zwrotu kosztów udziału w działaniach ratowniczych: porównanie z rozwiązaniami niemieckimi; nr 12, str. 39

Machowicz S. - "PSP a reforma administracyjno-ustrojowa kraju"] cz. I (nowa struktura organizacyjna służby, kompetencje i zakres odpowiedzialności zreformowanych ogniw) - nr 1, str. 35; cz. II (proces kierowania, planowania i kontroli) - nr 2, str. 39

Machowicz S. - "Byłem kontrolerem" - jak w kierowaniu podwładnymi pomóc mogą uprawnienia przełożonego do przeprowadzania kontroli wewnętrznej; 10 przykazań dla kontrolującego; nr 4, str. 35

Machowicz S. - "Co o naradzie służbowej wiedzieć warto" - jak efektywnie wykorzystać naradę służbową w praktyce kierowania jednostkami organizacyjnymi PSP: podstawy teoretyczne i uwagi praktyka; nr 7, str. 53

Machowicz S. - "Rozważania wokół biegłego" - kim jest biegły sądowy: uprawnienia i obowiązki, znaczenie dla przebiegu sprawy; nr 10, str. 51

Maziarz W. - "Zasady współpracy z mediami"] cz. I (jakie korzyści przynieść może odpowiednia strategia w działalności prasowo-informacyjnej PSP) - nr 11, str. 40

Mazur S. - "O systemowe podejście do sprawy" - rozmowa z Maciejem Flemmingiem, znanym strażakom z okresu swojej pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, o tym, jak rozwijała się koncepcja nowoczesnego modelu ochrony ludności wypracowywana przez BBN i czy sformułowane wówczas postulaty sprawdziły się w praktyce; nr 1, str. 37

Mazur S. - "Jest wiele problemów do rozwiązania" - rozmowa z komendantem wojewódzkim PSP w Katowicach, bryg. mgr. inż. Piotrem Bukiem; wojewódzka ochrona przeciwpożarowa po reformie administracyjnej państwa - w której z dziedzin nastąpią zmiany na największą skalę, specyfika górniczego Śląska, kwestie kadrowe; nr 1, str. 13

Mazur S. - "Pomysł na życie" - zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. mgr inż. Marek Jasiński dzieli się swoimi doświadczeniami z długoletniej działalności w związkach zawodowych i porównuje je z perspektywą, z której postrzega obecnie najbardziej palące problemy służby pożarniczej; nr 2, str. 11

Mazur S. - "Moje dylematy" - kształtowanie ochrony przeciwpożarowej na Mazowszu głównym tematem rozmowy z gen. Romanem Kaźmierczakiem - komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego; nr 5, str. 11

Mazur S. - "Dziękujemy, Panie Generale" - pożegnanie odchodzącego na emeryturę zastępcy komendanta głównego PSP, gen. Aleksandra Szymańskiego, przypomnienie najważniejszych etapów i osiągnięć z 32 lat w służbie; nr 3, str. 35

Mazur S. - "Wysoko oceniani i obdarzani zaufaniem" - o podsumowaniach okresu wdrażania reformy administracyjnej kraju w Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z komendantem głównym PSP, gen. Zbigniewem Meresem; nr 8, str. 11

Mazur S. - "Nadzieje i zagrożenia" - o konycji finansowej jednostek organizacyjnych PSP i pojęciu budżetu służby w rzeczywistości po reformie administracyjnej w rozmowie z dyrektorem Biura Finansów KG PSP, mł. bryg. mgr. Wojciechem Marciniakiem; nr 10, str. 9

Mazur S. - "Dura lex, sed lex" - o zakresie zadań Zespołu Zamówień Publicznych Komendy Głównej PSP i istocie procedur zamówień w rozmowie z kpt. mgr Klaudią Szczytowską-Maziarz, kierującą Zespołem; nr 11, str. 11

Mazur S. - "Potrzebny jest osobisty przykład" - o idei duszpasterstwa środowiskowego, specyfice posługi kapelańskiej wśród strażaków w rozmowie z kapelanem PSP i OSP woj. mazowieckiego, ks. prałatem kpt. Krzysztofem Jackowskim; nr 12, str. 13

Moraczewski E. - "Komendy powiatowe (miejskie) po reformie. Spostrzeżenia i wnioski pokontrolne"] nr 11, str. 42

Olbryś S. - "Zarządzamy czy dowodzimy?" - próba zdefiniowania teoretycznego obu pojęć i przyłożenia ich do praktycznej działalności komendantów (dowódców) jednostek organizacyjnych PSP; nr 3, str. 47

Pieśniak K. - "Bez wizytówki ani rusz" - bilety wizytowe i zasady dobrego tonu: wskazówki dla służby pożarniczej; nr 6, str. 51

Rzepiński R. - "Sześć tez i kilka przemyśleń" - straże pożarne a środki masowej informacji: na czym polega rola rzecznika prasowego poszczególnych jednostek straży; nr 3, str. 46

Truchan M. - "Zagrożenia dla zdrowia" -... ratownika definiowane i opisywane przez inne niż "pożarnicze" akty prawne; nr 6, str. 51

Turek J. - "Zarządzanie kryzysowe w projekcie ustawy Instytutu Spraw Publicznych"] nr 12, str. 36

Wasiak Z. - "Emeryci nie są osamotnieni" - geneza powstania, struktura organizacyjna, statutowe cele i osiągnięcia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP; nr 11, str. 40

PREZENTUJEMY NOWE WOJEWÓDZTWA

BROM - "Reforma w dolnośląskim wydaniu"] nr 2, str. 42

Głowacki A. - "O strażackiej Kielecczyźnie prawie.wszystko. Panorama świętokrzyska"] nr 12, str. 8

Izgurz - "W trosce o bezpieczeństwo największego województwa" - woj. mazowieckie; nr 5, str. 43

Kamla - "Województwo śląskie"] nr 1, str. 38 *;'

Roman. - "Efektywnie służyć społeczeństwu" - wielkopolski wojewódzki system ratowniczy z perspektywy systemu powiatu poznańskiego; nr 7, str. 49

Romanowski B. - "Nie czekając na mannę z nieba" - województwo wielkopolskie; nr 6, str. 46

Romanowski B. - "Świadomi zagrożeń - skuteczni w działaniu" - województwo warmińsko-mazurskie; nr 11, str. 45

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

głów. - "Zmiany wyjdą na dobre" - reorganizacja w strukturach Związku OSP RP i nowe zadania dla poszczególnych ogniw przedmiotem rozmowy z prezesem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP, dh. Mikołajem Kołodziejczakiem; nr 6, str. 54  m

głów. - "Jubileusz 125-lecia OSP w Brzozowie. Z kamienną piersią i duszą stalową"; nr 12, str. 49

kg. - "Wsie spokojne; wsie bezpieczne" - wizerunek systemowej OSP w Sochocinie, podporządkowanej operacyjnie KR PSP w Płońsku - o działalności ratowniczej jej członków i ich zaangażowaniu w życie gminy; nr 1, str. 48

rom. - "Na straży zachodniej rubieży stolicy" - z dziennikarską wizytą w systemowej OSP Ursus; nr 7, str. 58

HISTORIA POŻARNICTWA

Jabionowski W. - "Pożar Rzymu w czasach Nerona w64r."; nr 2, str. 49

Jabłonowski W. - "Zagląda Pompejów w 79 r"; nr 3, str. 57

Jabłonowski W. - "Pożar Londynu w 1666 r"; nr 4, str. 49

Jabłonowski W. - "Pożar Hamburga w 1842 r"; nr 5, str. 62

Jabłonowski W. - "Tragiczny pożar Krakowa w 1850 r."; nr 6, str. 61

Jabłonowski W. - "U tronu Pani Jasnogórskiej" - cztery wieki wędrówek wiernych do cudownego obrazu Matki Boskiej, klasztor jasnogórski celem pielgrzymek strażackich; nr 7, str. 31

Jabłonowski W. - "Strażacy Jasnej Górze" - czterystuletnia opieka strażacka nad kościołem i klasztorem oo. paulinów: największe pożary, historyczne i całkiem współczesne działania prewencyjne; nr 7, str. 36

Jabłonowski W. - "Opera paryska w ogniu"\ nr 8, str. 51

Jabłonowski W. - "Zdobycie i spalenie Jerozolimy w 70 r"; nr 9, str. 53

Jabłonowski W. - "Jak dawniej gaszono pożary" - cz. I i II: czasy starożytne: nr 10, str. 62, nr 11, str. 55; cz. III: średniowiecze: nr 12, str. 51

Kus. - "Srebrny jubileusz w Rakoniewicach" - 25-lecie działalności Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa; nr. 12, str. 54

PRAWO W SŁUŻBIE

*** - "Gotówka zamiast świadectw rekompensacyjnych"; nr 11, str. 54

Bareja Cz. - "Ubezpieczenia społeczne strażaków PSP"; nr 3, str. 57

Bareja Cz. - "Zaopatrzenie emerytalne strażaków PSP"; nr 4, str. 47

Bareja Cz. - "Zaopatrzenie emerytalne strażaków PSP" - odpowiedzi na pytania czytelników; nr 5, str. 61

Bareja Cz. - "Ubezpieczenia zdrowotne i emerytury" - odpowiedzi na wątpliwości czytelników; nr 6, str. 58

Bareja Cz. - "Uprawnienia emerytalne dla posiadających status strażaka PSP"; nr 7, str. 60

Bareja Cz. - "Ruch drogowy" - uprawnienia przysługujące strażakom podczas prowadzenia działań ratowniczych; nr 9, str. 65

Bareja Cz. - "Korzystna zmiana emerytalna" - świadczenia dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; nr 10, str. 65

Bareja Cz. - "Skargi i opinie rzecznika" - emerytury służb mundurowych w skargach do rzecznika praw obywatelskich; nr 10, str. 65

g. - "Współpraca PSP z formacjami ochronnymi"; nr 3, str. 57

G. - "Naruszona konstytucyjna zasada równości" - składki na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom policyjnym: stanowisko rzecznika praw obywatelskich; nr 6, str. 58

g. - "Za szkody trzeba będzie płacić" - odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy służb mundurowych za szkody w mieniu skarbu państwa wyrządzone wskutek zaniedbania obowiązków służbowych; nr 7, str. 60

g. - "Pytania i odpowiedzi" - reforma emerytalna i wątpliwości czytelników; nr 8, str. 50

kg - "Odmienne systemy prawne" - sporna kwestia rozkładu czasu służby strażaków: wykładnia przepisów Kodeksu pracy; nr 4, str. 47

Mazur S. - "Milczący świadek" - Dorota Kramarczyk - dyrektor Zespołu Prawnego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przybliża czytelnikom zadania Zespołu i rolę problematyki prawnej w funkcjonowaniu PSP i ochrony przeciwpożarowej; nr 9, str. 11

Rabczak M. - "Czas pracy strażaków w świetle wyroku TK"; nr 8, str. 50

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Michalski A. - "Perspektywy polsko-niemieckiej współpracy ratowniczej" - krótko o ważnych etapach dotychczasowego rozwoju współdziałania; owoce listopadowej (ł98) częstochowskiej konferencji, z udziałem m.in. przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych niemieckich landów przygranicznych i THW oraz komendantów PSP przygranicznych województw; nr 2, str. 51

Michalski A. - "Współpraca polsko-niemiecka. Przeciwdziałanie zagrożeniom transgranicznym" - dotychczasowe doświadczenia z akcji ratowniczych i ćwiczeń, uregulowania prawne; nr 11, str. 52

Pazderski K. - "Warsztaty CTIF" -... w Lizbonie; krótko o referatach przygotowanych przez delegację polską oraz dyskusji nad zadaniami i formami pracy CTIF w najbliższych latach; nr 2, str. 53

ZA GRANICĄ

A. - "Impresje cypryjskie" - o obserwacjach dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej na Cyprze, zebranych przez uczestników turystyczno-poznawczego wyjazdu zorganizowanego przez stołeczny oddział SITP; nr 2, str. 54

A. - "Ochrona przeciwpożarowa w Republice Czeskiej"; nr 10, str. 65

Baumberg I., Pachucki A. - " Wielka Brytania. Przybrzeżna służba ratownictwa morskiego"; nr 4, str. 48

Kabat S. - "Najtrudniejszy obiekt zabytkowy" - zagrożenie pożarem katedry w Kolonii i działania prewencyjne kolońskich strażaków; nr 8, str. 54

Kielin J. - "Obrona cywilna w RFN"; nr 6, str. 59

SPORT I REKREACJA

Artur - "W zdrowym ciele" - XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym - obszerne sprawozdanie i fotoreportaż; nr 9, str. 55

b. - "Wygrali faworyci" - Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym; nr 8, str. 53

b. - "Goście pokazali klasę" - V Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym; nr 5, str. 65

b. - "Próba sil" - Ogólnopolski Turniej w Dwuboju Pożarniczym w Nowym Mieście Lubawskim; nr 9, str. 63

b. - "Najlepsi w województwie" - zawody sportowo-pożarnicze o tytuł najlepszej jednostki PSP woj. mazowieckiego; nr 12, str. 57

br - "Mogło być lepiej" - o udziale polskiej reprezentacji w XII Międzynarodowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF we Francji; nr 9, str. 64

brom. - "Walka do ostatniego wdechu" - XI Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków; nr 11, str. 58

Drojecki P. - "/ Krajowe Zawody Sportowo-Pożamicze Elektrowni i Elektrociepłowni"; nr 7, str. 63

g. - "Sukces pod Paryżem" - dziewiętnasty paryski Międzynarodowy Przełajowy Bieg Strażaków; nr 4, str. 52

G. - "W poznańskiej SA PSP. Sport krzepi" - biegi i płetwonurko wanie: osiągnięcia najlepszych i atrakcyjny sposób na dobrą sprawność fizyczną kadetów; nr 7, str. 61

Kamiński J. - "Państwowa Straż Pożarna na Bałtyku" - osiągnięcia reprezentacji PSP w I Morskim Wyścigu Łodzi Pneumatycznych Bałtyk '99; nr 11, str. 59

M.T. - "IV Ogólnopolski Bieg Strażaków rozstrzygnięty"; nr 7, str. 62

Świderek A. - "Zmagania w Moskwie" - wyniki odmłodzonego składu polskiej reprezentacji w moskiewskich międzynarodowych zawodach w sporcie pożarniczym; nr 8, str. 53

Trocki M. - "Było dobrze - mogło być lepiej" - ekipa PSP na VIII Mistrzostwach Świata Policjantów i Strażaków w Sztokholmie; nr 10, str. 61

do góry