• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 139

Czy służby ratownicze są przygotowane do gaszenia pojazdów elektrycznych? Ogólnokrajowa ankieta

Czy służby ratownicze są przygotowane do gaszenia pojazdów elektrycznych? Ogólnokrajowa ankieta

Aby dokonać próby odpowiedzi na pytanie, jak dobrze służby ratownicze przygotowane są do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych, w USA przeprowadzono ogólnokrajową ankietę badającą wiedzę ratowników na ten temat. Odnoszono się w niej do procedur działania podczas incydentów pożarowych z udziałem pojazdów EV oraz doświadczeń przedstawicieli służb ratowniczych, także szkoleniowych.

Wnioski z pożarów i wybuchów odpadów magnezowych i aluminiowych: studium przypadku na podstawie branży recyklingowej

Wnioski z pożarów i wybuchów odpadów magnezowych i aluminiowych: studium przypadku na podstawie branży recyklingowej

Przemysł recyklingowy pokazuje ścieżki i propozycje ponownego wykorzystywania zasobów, a w związku z tym ograniczania ilości odpadów. Stopy aluminium i magnezu są szczególnie ważne, ponieważ można je efektywnie odzyskiwać i przekazywać do ponownego użycia. Niestety wykorzystywanie stopów tych metali w procesie recyklingu niesie ryzyko powstania pożaru lub wybuchu.

Analiza drzewa błędów pożarów występujących na dachach budynków wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

Analiza drzewa błędów pożarów występujących na dachach budynków wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

W artykule przeprowadzono analizę drzewa błędów (FTA - ang. Fault Tree Analysis), uwzględniając w szczególności wskaźnik awaryjności elementów elektrycznych wchodzących w skład instalacji PV. Wskaźniki te obliczane były na podstawie danych uzyskanych z raportów, badań naukowych oraz statystyk pożarowych z czterech krajów - Australii, Niemiec, Włoch i USA.

Prewencja pożarowa w obiektach zabytkowych - różne podejścia do bezpieczeństwa

Prewencja pożarowa w obiektach zabytkowych - różne podejścia do bezpieczeństwa

Niestety wciąż w wyniku zdarzeń pożarowych tracimy perły dziedzictwa architektonicznego Liczba incydentów pożarowych nadal jest wysoka. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie - dzięki niemu nie ma późniejszych strat pożarowych.

Testy pożarowe pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie litowo-jonowe w tunelach

Testy pożarowe pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie litowo-jonowe w tunelach

Napęd elektryczny jako alternatywna technologia upowszechnił się już w takim stopniu, że konieczne są kolejne badania związane z bezpieczeństwem pożarowym wyposażonych w niego pojazdów oraz - co równie ważne - analizy i testy obrazujące zachowanie się pojazdów elektrycznych podczas pożaru.

Rozwój najlepszych praktyk bezpieczeństwa pożarowego dachów z zamontowaną fotowoltaiką (PV) - przegląd systematyczny

Rozwój najlepszych praktyk bezpieczeństwa pożarowego dachów z zamontowaną fotowoltaiką (PV) - przegląd systematyczny

Pożary systemów fotowoltaicznych są z reguły związane z przegrzaniem się pewnych elementów systemu PV, zwarciem łukowym po stronie prądu stałego (DC) lub zjawiskiem tzw. gorącego punktu. Do tych zdarzeń dochodzi przede wszystkim na skutek złych praktyk instalacyjnych montażystów.

Charakterystyka toksyczności i właściwości ognioodporne organicznych materiałów izolacyjnych do zastosowań budowlanych

Charakterystyka toksyczności i właściwości ognioodporne organicznych materiałów izolacyjnych do zastosowań budowlanych

Budowlane materiały izolacyjne powstały, by zapobiegać utracie lub przyrostowi ciepła w budynkach. Do ich wytwarzania wykorzystuje się związki polimerów, takich jak poliuretan, polistyren czy polietylen - dzięki temu ich wydajność wzrasta. Większość materiałów izolacyjnych zbudowana jest ze złożonych organicznych substancji chemicznych, jest palna i podatna na zapalenie.

Wiedza o zdarzeniach krytycznych: Know-how w pracy strażaków z krajów wschodzących

Wiedza o zdarzeniach krytycznych: Know-how w pracy strażaków z krajów wschodzących

Know-how to sposób uczenia się, budowania wiedzy, rozwiązywania problemów oraz wytyczania własnej ścieżki zawodowej. Inaczej mówiąc, jest to praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, co odbieramy za pomocą zmysłów w trakcie funkcjonowania w pracy (w tym konkretnym przypadku pracy strażaka).

Hierarchizacja kontroli kontaminacji w straży pożarnej: przegląd możliwości kontroli ekspozycji na substancje szkodliwe w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na nowotwory

Hierarchizacja kontroli kontaminacji w straży pożarnej: przegląd możliwości kontroli ekspozycji na substancje szkodliwe w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań na nowotwory

Na świecie prowadzone są badania nad skutecznymi metodami redukcji narażenia na kontaminację w środowisku pożaru. To istotne, ponieważ z kontaminacją wiąże się nierozerwalnie zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory. Autorzy artykułu zauważają, że działania na rzecz obniżenia tego ryzyka prowadzone są niezależnie i często bez niezbędnej korelacji.

Typologia ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych w Szwecji: wysokojakościowe 20-letnie wyniki

Typologia ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych w Szwecji: wysokojakościowe 20-letnie wyniki

Choć wskaźniki śmiertelności w pożarach spadają, niezbędna jest szersza i dokładniejsza analiza przyczyn śmierci i typologii ofiar w pożarach budynków mieszkalnych. To z kolei powinno poprawić skuteczność działań prewencyjnych, a w efekcie obniżyć wskaźniki śmiertelności.

do góry