• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Ontologia reprezentująca dane niezbędne podczas zdarzeń pożarowych w budynkach

14 Czerwca 2023

Do bezpiecznego i efektywnego podejmowania działań ratowniczych niezbędna jest wiedza dotycząca budynku, w którym doszło do zdarzenia oraz o jego otoczeniu. Jednak ze względu na chaotyczny i trudny do przewidzenia charakter rozwoju pożarów strażacy często operują błędnymi, sprzecznymi lub otrzymywanymi z opóźnieniem informacjami, co może mieć istotny wpływ na przebieg ich działań. Autorzy artykułu proponują rozwiązanie w postaci ontologii definiującej budownictwo oraz dane związane z otoczeniem budynków.
Ontologia została zaimplementowana przy użyciu języka OWL (ang. web onthology language) służącego do reprezentacji i przetwarzania danych w sieciach www. Do weryfikacji jej skuteczności opracowano prototypową aplikację internetową do wizualizacji istotnych informacji. Wprowadzono ontologię wymaganych przez strażaków danych (FFDR - Firefighters’ Data Requirements). Proponowane rozwiązanie modeluje odpowiednie dane dotyczące budynku, w tym jego cechy oraz charakterystykę otoczenia, co jest istotne podczas działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków.
Poprawność zastosowanej ontologii jest weryfikowana przy pomocy wniosków oraz narzędzia do skanowania pułapek ontologicznych. Przy pomocy aplikacji internetowej prowadzone są jednocześnie wywiady ze strażakami. Na tej podstawie powstaje specyfikacja obiektu. Jak twierdzą autorzy tekstu, zaproponowana przez nich ontologia może być podstawą systemów gromadzących dane o budynkach z różnych źródeł, dostarczając strażakom wyczerpujących informacji o danym obiekcie.

An ontology to represent firefighters data requirements during building fire emergencies, Eyosias Dawit Guyo, Timo Hartmann, Sean Snyders, Advanced Engineering Informatics 2023, 56

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry