• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Czy służby ratownicze są przygotowane na gaszenie pojazdów elektrycznych? Ankieta krajowa

14 Czerwca 2023

Czy strażacy są dobrze przygotowani do interwencji podczas zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych? Czy istnieją różnice w podejściu do tego problemu w różnych krajach czy regionach? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, przeprowadzono ankietę dotyczącą wiedzy ratowników w zakresie zarządzania interwencjami oraz doświadczeniami szkoleniowymi związanymi z gaszeniem pojazdów elektrycznych. Badacze zapytali także o nastawienie do pożarów tych pojazdów oraz o obawy z tym związane.
W badaniu wzięło udział ponad tysiąc ratowników z całego kraju (USA) reprezentujących wszystkie 50 stanów. Ponad 40 proc. ankietowanych stwierdziło, że nigdy nie uczestniczyło w szkoleniu o tematyce związanej z pojazdami elektrycznymi. Ponad połowa respondentów (57%) nie miała wiedzy na temat samej taktyki gaszenia pożaru. Wyniki ankiety pokazały też, że ratownicy są zaniepokojeni niskim stanem swojej wiedzy oraz zagrożeniami związanymi z pożarami pojazdów elektrycznych. Autorzy podkreślają, że należy podejmować wszelkie działania, które pozwolą zwiększyć wiedzę strażaków i wyszkolić ich w omawianej dziedzinie.

Are first responders prepared for electric vehicle fires? A national survey, Jun Liu a, Ningzhe Xu, Yangming Shi, Timothy Barnett, Steven Jones, Accident Analysis and Prevention 2023, 179

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry