• Tłumacz języka migowego

Autor Waldemar Jaskółowski

Ostatnie artykuły

 • Narażenie zawodowe strażaków: biomarkery jako element oceny zagrożenia dla zdrowia

  Narażenie zawodowe strażaków: biomarkery jako element oceny zagrożenia dla zdrowia

  Walka z pożarem to zajęcie wyczerpujące zarówno fizycznie, jak i fizycznie. Strażacy podczas działań gaśniczych narażeni są na kontakt z toksycznymi gazami pożarowymi. Badania związane z biomonitoringiem, które prowadzone były w ciągu ostatnich 5 lat, znacząco przyczyniły się do precyzyjnego scharakteryzowania skutków zdrowotnych pracy w tej grupie zawodowej i pozwoliły dokładniej ocenić związane z nią ryzyko.

  Dział
  Piszą za granicą
  Data publikacji
  2022-08-16
 • Zwalczanie sztywności tętnic - sprawność układu sercowo-krążeniowego u strażaków

  Zwalczanie sztywności tętnic - sprawność układu sercowo-krążeniowego u strażaków

  Choroby sercowo-naczyniowe są odpowiedzialne za niemal 50 proc. zgonów strażaków na służbie. Większość z nagłych zdarzeń związanych z tymi schorzeniami ma miejsce podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych lub zaraz po ich zakończeniu. Sztywność tętnic jest niezależnym prognostycznym czynnikiem śmiertelności ogólnej i związanej z układem sercowo-naczyniowym.

  Dział
  Piszą za granicą
  Data publikacji
  2022-08-16
 • Długofalowe skutki ekspozycji na warunki pożaru - przegląd zagadnienia

  Długofalowe skutki ekspozycji na warunki pożaru - przegląd zagadnienia

  Artykuł stanowi przegląd dotychczasowych badań naukowych poświęconych długofalowym skutkom ekspozycji na pożar. Autorzy skupili się na pożarach wielkopowierzchniowych obszarów naturalnych (tzw. wildfires) i ich długoterminowym wpływie na zdrowie człowieka.

  Dział
  Piszą za granicą
  Data publikacji
  2022-08-16
 • Szkolenie kandydatów na strażaków-nurków a stres fizyczny i psychiczny

  Szkolenie kandydatów na strażaków-nurków a stres fizyczny i psychiczny

  W artykule omówiono zagadnienia związane ze szkoleniem i pracą strażaków-nurków. Szczególną uwagę poświęcono badaniom kandydatów do tego zawodu w odniesieniu do poziomu ekspozycji na stres psychiczny i fizyczny. Autorzy zbadali parametry psychofizyczne siedmiu osób, które podczas cykli szkoleniowych wzięły udział w łącznie 272 nurkowaniach w różnych akwenach.

  Dział
  Piszą za granicą
  Data publikacji
  2022-07-13
 • Przegląd dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych

  Przegląd dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych

  Instalacje fotowoltaiczne stwarzają zagrożenie pożarowe i elektryczne, podobnie jak inne występujące w budynkach lub ich obrębie systemy elektryczne. Z uwagi na charakter montażu oraz rozległą powierzchnię zajmowaną przez instalację PV (photovoltaic) podczas pożaru lub innej awarii, np. miejscowego zagrożenia związanego z uszkodzeniem instalacji wskutek wiatrołomów, stanowi ona dodatkowe zagrożenie dla służb ratowniczych.

  Dział
  Piszą za granicą
  Data publikacji
  2022-07-13
wszystkie artykuły autora

do góry