• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Komu i czemu ufa się w przypadku pożarów? Rola kreatorów wskazówek oraz zaufania w poradnictwie i reagowaniu mieszkańców na pożary w wieżowcach mieszkalnych

21 Lipca 2023

Nie przeprowadzono do tej pory zbyt wielu badań, które dotyczyłyby przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i procesów, które sprawiają, że mieszkańcy wysokich budynków je respektują. Jak się okazuje, na chęć podejmowania bezpiecznych zachowań wpływa zaufanie do samych wytycznych oraz do ich twórców. Badanie przedstawione w artykule stawia hipotezę bezpośredniego związku między jasnością (czytelnością) wytycznych a chęcią ich przestrzegania.
Ankieta internetowa dotycząca tych zagadnień została przeprowadzona wśród mieszkańców wieżowców w Wielkiej Brytanii. Zbadano w ten sposób związek między czytelnością zasad przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego w opinii uczestników ankiety (zarówno dotyczących pozostania na miejscu, jak i ewakuacji w konkretnych przypadkach) oraz zgłaszanej przez nich gotowości do ich przestrzegania. Sprawdzono, jaki wpływ na tę relację miało zaufanie do wytycznych i ich autorów.
Analiza ankiety oraz wcześniej prowadzonych badań w tym kierunku przyniosła powtarzające się wyniki dotyczące procesów grupowych w sytuacjach kryzysowych. Bazując na nich, autorzy wyciągnęli wnioski o dużym znaczeniu komunikatywności wytycznych i osób ich twórców w kontekście reagowania na sytuacje kryzysowe mikrospołeczeństw - w tym przypadku mieszkańców wieżowców.

Who and what is trusted in fire incidents? The role of trust in guidance and guidance creators in resident response to fire incidents in high-rise residential buildings, Anne Templeton, Claire Nash, Michael Spearpoint, Steve Gwynne, Xie Hui, Matthew Arnott, Safety Science, 2023, 164

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry