• Tłumacz języka migowego

Strażak w przedszkolu

Strażak w przedszkolu

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nauka w przedszkolu tego, co bezpieczne, jest elementem systemu kształcenia w Polsce. Promocja wiedzy i bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu to zadanie usankcjonowane w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009, nr 4, poz. 17).
M BrzozowskaZakłada się w nim, że dzieci kończące edukację przedszkolną będą umiały zachować się w sytuacji zagrożenia, a także wiedziały, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Przyjmuje się również, że będą w stanie, na miarę swoich możliwości, przewidzieć konsekwencje własnych zachowań. Zapoznawanie dzieci z zadaniami, które wykonuje straż pożarna, często ogranicza się do jednodniowej wizyty w jednostce ratowniczo - gaśniczej, podczas której mają możliwość zwiedzenia pomieszczeń wypoczynkowych strażaków, obejrzenia ześlizgu, przymierzenia hełmu czy spróbowania swoich sił w pojedynku z wężem gaśniczym. Praktykuje się również jednorazowe wizyty strażaków w przedszkolu - opowiadają oni o swoim zawodzie, informują o niebezpieczeństwach, którym muszą stawić czoła, oraz o działaniach dzieci w obliczu zagrożenia. Są to bardzo cenne doświadczenia, jednak nie wystarczą, by maluchy zdobyły właściwą wiedzę.
Sytuacje, w których dzieci dzięki znajomości numerów ratunkowych oraz zasad zachowania się w krytycznych sytuacjach uratowały swoich najbliższych, pokazują, jak cenna jest szersza edukacja najmłodszych w tym zakresie. Skłoniło mnie to do głębszego zainteresowania się tym tematem i ujęcia go w usystematyzowanej, kompleksowej formie.
Cyklicznie będziemy publikować gotowe konspekty zajęć dydaktycznych realizujących treści podstawy programowej. Proponowane zajęcia przeznaczone są dla dzieci pięcio-, sześcioletnich, jednak poszczególne części zajęć można z powodzeniem wykorzystać w pracy z czterolatkami. W każdym z konspektów znajdą się wskazówki dotyczące ogólnych i szczegółowych celów zajęć, a także metod i pomocy dydaktycznych niezbędnych lub przydatnych do ich przeprowadzenia. Każdy konspekt prezentować będzie szczegółowy przebieg zajęć, z uwzględnieniem zakładanych czynności prowadzącego oraz przewidywanych odpowiedzi dzieci. Mam nadzieję, że dzięki temu staną się one pomocne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę pedagogiczną lub których kontakty z dziećmi są ograniczone. Zajęcia opisane w pierwszych konspektach mają na celu zapoznanie dzieci z zawodem strażaków i miejscem ich pracy. W kolejnych będą poruszane tematy szczegółowe: działania prewencyjne (niebezpieczeństwo pożaru, gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa, drogi pożarowe) oraz działania, które należy podjąć w razie zagrożenia (ewakuacja, numery alarmowe).
Realizacja proponowanego materiału pozwoli na przekazanie dzieciom nowej wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń i ukształtowanie w nich pożądanych postaw, a przy okazji na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego użytkowania pomieszczeń i przedmiotów, którą nauczyciele przekazują przedszkolakom podczas wspólnej zabawy. Konspekty zasadniczo są skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się nauczaniem dzieci. Rozbudowałam je o komentarze, które mam nadzieję sprawią, że materiały te będą istotną pomocą dla tych, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania metodycznego.

Marta Brzozowska, pedagog wczesnoszkolny, pracuje w Biurze Szkolenia KG PSP

Kategoria: Powiązane pliki [18]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Strażak w przedszkolu
pdf 2021-12-02 Cz. 1 - Kim jest strażak? - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 643
Cz. 1 - Kim jest strażak? - Konspekt dydaktyczny 0,92MB zobacz
png 2021-12-02 Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 1
ilość pobrań: 1317
Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 1 3,35MB zobacz
png 2021-12-02 Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 2
ilość pobrań: 219
Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 2 0,98MB zobacz
png 2021-12-02 Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 3
ilość pobrań: 302
Cz. 1 - Kim jest strażak? - Rysunek 3 0,93MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 2 - Samochód strażacki - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 576
Cz. 2 - Samochód strażacki - Konspekt dydaktyczny 624,03KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 2 - Samochód strażacki - Rysunki
ilość pobrań: 364
Cz. 2 - Samochód strażacki - Rysunki 625,5KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 3 - Pali się! - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 434
Cz. 3 - Pali się! - Konspekt dydaktyczny 1,17MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 1
ilość pobrań: 284
Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 1 2,93MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 2
ilość pobrań: 241
Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 2 4,18MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 3
ilość pobrań: 283
Cz. 3 - Pali się! - Rysunek 3 4,58MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 4 - Numer alarmowy 112 - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 345
Cz. 4 - Numer alarmowy 112 - Konspekt dydaktyczny 537,82KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 4 - Numer alarmowy 112 - Rysunki
ilość pobrań: 328
Cz. 4 - Numer alarmowy 112 - Rysunki 1,01MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 5 - Ewakuacja z przedszkola - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 403
Cz. 5 - Ewakuacja z przedszkola - Konspekt dydaktyczny 582,73KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 5 - Ewakuacja z przedszkola - Rysunki
ilość pobrań: 295
Cz. 5 - Ewakuacja z przedszkola - Rysunki 531,39KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 6 - Co to jest gaśnica? - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 362
Cz. 6 - Co to jest gaśnica? - Konspekt dydaktyczny 481,75KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 6 - Co to jest gaśnica? - Rysunki
ilość pobrań: 292
Cz. 6 - Co to jest gaśnica? - Rysunki 1,94MB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 7 - Czujka dymu/tlenku węgla (czadu) - Konspekt dydaktyczny
ilość pobrań: 271
Cz. 7 - Czujka dymu/tlenku węgla (czadu) - Konspekt dydaktyczny 527,56KB zobacz
pdf 2021-12-02 Cz. 7 - Czujka dymu/tlenku węgla (czadu) - Rysunki
ilość pobrań: 231
Cz. 7 - Czujka dymu/tlenku węgla (czadu) - Rysunki 411,69KB zobacz
do góry