• Tłumacz języka migowego

Wydało się

znaleziono wiadomości: 21

Strażacy w obiektywie

Strażacy w obiektywie

Strażacy w obiektywie

Fotografia mówi czasem więcej niż słowa. Wiele stron napisano już na temat działań Państwowej Straży Pożarnej, zatem przyszedł czas, by w centrum postawić zatrzymaną w kadrze służbę strażaków. Ta myśl przyświecała twórcom albumu wydanego z okazji 30-lecia naszej formacji i w efekcie do naszych rąk trafia piękne wizualnie podsumowanie wielości zadań, których podejmują się funkcjonariusze PSP.

Eko-logicznie i eko-logistycznie

Eko-logicznie i eko-logistycznie

Eko-logicznie i eko-logistycznie

Niniejsze opracowanie jest wynikiem prac ekspertów skupionych wokół zagadnień z obszaru zarządzania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zagrożeń bezpośrednio lub potencjalnie związanych z długotrwałym ich składowaniem oraz ekologii.

Zderzenie z systemem

Zderzenie z systemem

Zderzenie z systemem

„Huk. Potężny. Gigantyczny. Przeraźliwy. To pierwsze wspomnienie pasażerów obu pociągów”. Od tego kluczowego momentu - tragicznego zderzenia InterRegio „Jan Matejko” jadącego z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego i TLK „Brzechwa” z Przemyśla do Warszawy Wschodniej - sięgają w przeszłość i przyszłość nici wydarzeń, przyczyn i skutków, doświadczeń i przeżyć setek osób. Jak doszło do katastrofy(...)?

Czuwanie sowy

Czuwanie sowy

Czuwanie sowy

Publikacja Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii adresowana jest zarówno do studentów uczelni wyższych, jak i wszystkich tych, których interesują problemy związane z pracą wykonywaną w różnych systemach pracy zmianowej i w porze nocnej. Książka powstała na bazie zagranicznych i polskich doniesień naukowych z zakresu chronofizjologii człowieka i pracy zmianowej.

Ewakuować, ale jak?

Ewakuować, ale jak?

Ewakuować, ale jak?

Budynki to nasz bezpieczny świat. Niestety istnieją zagrożenia, które mogą przemienić schronienie w pułapkę. W razie pożaru, zagrożenia bombowego, terrorystycznego, chemicznego, biologicznego czy radioaktywnego, aby się uratować, konieczna jest ewakuacja. Niełatwe zagadnienie jej organizacji i ulepszenia opisał w swojej monografii Paweł Wolny.

Biegły i pożary - praktyka

Biegły i pożary - praktyka

Biegły i pożary - praktyka

Nakładem Specjalistycznego Biura Badań Pożarów we wrześniu 2021 r. ukazała się książka Tomasza Sawickiego pt. „Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”.

Zdolny i wierny

Zdolny i wierny

Zdolny i wierny

Żaden funkcjonariusz służb mundurowych nie wzbudza tylu pozytywnych emocji, co… ten czworonożny. Przyjacielski, oddany, a przy tym skuteczny. Dzięki swojemu fenomenalnemu węchowi psy są w stanie znajdować ludzi (zaginionych lub przestępców), a także przedmioty czy substancje (przemycaną broń, narkotyki itp.). 200 mln do miliarda receptorów zapachowych u psów (w porównaniu do 6 mln u człowieka) daje czworonożnemu

Siła i rozwój OSP

Siła i rozwój OSP

Siła i rozwój OSP

Wyjątkowy moment uchwalenia przez Sejm ustawy o ochotniczych strażach pożarnych sprzyja refleksji o fenomenie tych stowarzyszeń, rozpowszechnionych w Polsce i niezwykle cennych dla bezpieczeństwa kraju. Spojrzenie na ich możliwości, różnorodność prowadzonych działań, relacje z innymi podmiotami daje publikacja zbiorowa Uniwersytetu Wrocławskiego z serii PRAWO - „Ochotnicze straże pożarne. Tradycja — samorząd —

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej - wydarzenie znane w szeregach PSP, wręcz epokowe dla pokolenia funkcjonariuszy, którzy w latach 80. studiowali w WOSP czy w SGSP. Czy jednak wiedza o tym, czym on był, jest rozpowszechniona szerzej? Czy osoby spoza środowiska znają fakty związane z jedynym w Układzie Warszawskim buntem w uczelni mundurowej, tuż przed wybuchem stanu wojennego?

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Większość małych chłopców (a zapewne i małych dziewczynek) z zafascynowaniem patrzy na pędzące do pożaru czy wypadku czerwone samochody. Czasem to zainteresowanie dorasta razem z nimi i przekłada się na działanie w dorosłym życiu. Tak było z Jackiem Skorupskim, miłośnikiem motoryzacji pożarniczej, mieszkańcem Warszawy - owocem jego pasji i pracy twórczej jest obszerny, barwny,  bogato ilustrowany album poświęcony pojazdom

do góry