• Tłumacz języka migowego

Wydało się

znaleziono wiadomości: 13

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej - wydarzenie znane w szeregach PSP, wręcz epokowe dla pokolenia funkcjonariuszy, którzy w latach 80. studiowali w WOSP czy w SGSP. Czy jednak wiedza o tym, czym on był, jest rozpowszechniona szerzej? Czy osoby spoza środowiska znają fakty związane z jedynym w Układzie Warszawskim buntem w uczelni mundurowej, tuż przed wybuchem stanu wojennego?

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Większość małych chłopców (a zapewne i małych dziewczynek) z zafascynowaniem patrzy na pędzące do pożaru czy wypadku czerwone samochody. Czasem to zainteresowanie dorasta razem z nimi i przekłada się na działanie w dorosłym życiu. Tak było z Jackiem Skorupskim, miłośnikiem motoryzacji pożarniczej, mieszkańcem Warszawy - owocem jego pasji i pracy twórczej jest obszerny, barwny,  bogato ilustrowany album poświęcony pojazdom

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Problem badawczy analizowany w publikacji dotyczy efektu kaskadowego jako wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego. Rozumiany jest on przez autorów jako „wywołany zdarzeniem inicjującym, np. katastrofą, łańcuch powiązanych ze sobą sekwencyjnych zdarzeń niekorzystnych, materializujących w sposób równoległy i następczy różnorodne zagrożenia o trudno przewidywalnej dynamice i zasięgu, których skutki destrukcyjnie

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Miłośnicy historii pożarnictwa znają doskonale tę placówkę. Turyści trafiają do niej spragnieni lokalnych ciekawostek. Żadna grupa odbiorców nie wychodzi z tego pięknego gmachu niezadowolona. W tym roku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach obchodzi swoje 45-lecie.

Gasić bezpiecznie i skutecznie

Gasić bezpiecznie i skutecznie

Gasić bezpiecznie i skutecznie

„Gaszenie pożarów wewnętrznych” to polski przekład niemieckiej książki „Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung” wydawnictwa Ecomed-Storck GmBH.

Dochodzenia popożarowe

Dochodzenia popożarowe

Dochodzenia popożarowe

W 2019 r. nakładem Biura Ekspertyz Pożarniczych Łukasz Patera ukazała się książka pt. „Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa” autorstwa Tomasza Sawickiego.

Bezpieczny dach nad głową

Bezpieczny dach nad głową

Bezpieczny dach nad głową

Wielość źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenie DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. opracowało praktyczne wytyczne określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki

Zawsze pod ręką

Zawsze pod ręką

Zawsze pod ręką

„Handbook taktyczny strażaka-ratownika” stanowi pozycję obowiązkową dla każdego strażaka - zarówno zawodowego, jak i ochotnika. To pierwsze polskie, w pełni autorskie wydawnictwo znanego z publikacji w naszym miesięczniku st. kpt. Rafała Podlasińskiego.

Say it in English!

Say it in English!

Say it in English!

Po blisko 20 latach od czasu ukazania się na polskim rynku wydawniczym pierwszego Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika pożarniczego autorstwa Krzysztofa Biskupa została wydana jego ulepszona i znacznie rozszerzona wersja: Angielsko-polski, polsko-angielski słownik ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Tym razem opracowany przez duet autorski: Krzysztofa Biskupa i Roberta Klonowskiego.

Niezbędnik ratownika medycznego

Niezbędnik ratownika medycznego

Niezbędnik ratownika medycznego

Rola ratownika medycznego w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Obecne zmiany prawne regulujące obszar pracy ratowników medycznych jeszcze bardziej podnoszą rangę tego zawodu. Kierunek ten jest zgodny z funkcjonującym w wielu krajach modelem ratownictwa przedszpitalnego.

do góry