• Tłumacz języka migowego

Wydało się

znaleziono wiadomości: 16

Biegły i pożary - praktyka

Biegły i pożary - praktyka

Biegły i pożary - praktyka

Nakładem Specjalistycznego Biura Badań Pożarów we wrześniu 2021 r. ukazała się książka Tomasza Sawickiego pt. „Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”.

Zdolny i wierny

Zdolny i wierny

Zdolny i wierny

Żaden funkcjonariusz służb mundurowych nie wzbudza tylu pozytywnych emocji, co… ten czworonożny. Przyjacielski, oddany, a przy tym skuteczny. Dzięki swojemu fenomenalnemu węchowi psy są w stanie znajdować ludzi (zaginionych lub przestępców), a także przedmioty czy substancje (przemycaną broń, narkotyki itp.). 200 mln do miliarda receptorów zapachowych u psów (w porównaniu do 6 mln u człowieka) daje czworonożnemu

Siła i rozwój OSP

Siła i rozwój OSP

Siła i rozwój OSP

Wyjątkowy moment uchwalenia przez Sejm ustawy o ochotniczych strażach pożarnych sprzyja refleksji o fenomenie tych stowarzyszeń, rozpowszechnionych w Polsce i niezwykle cennych dla bezpieczeństwa kraju. Spojrzenie na ich możliwości, różnorodność prowadzonych działań, relacje z innymi podmiotami daje publikacja zbiorowa Uniwersytetu Wrocławskiego z serii PRAWO - „Ochotnicze straże pożarne. Tradycja — samorząd —

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Szlachetny bunt podchorążych

Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej - wydarzenie znane w szeregach PSP, wręcz epokowe dla pokolenia funkcjonariuszy, którzy w latach 80. studiowali w WOSP czy w SGSP. Czy jednak wiedza o tym, czym on był, jest rozpowszechniona szerzej? Czy osoby spoza środowiska znają fakty związane z jedynym w Układzie Warszawskim buntem w uczelni mundurowej, tuż przed wybuchem stanu wojennego?

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Warszawskie „rumaki”

Większość małych chłopców (a zapewne i małych dziewczynek) z zafascynowaniem patrzy na pędzące do pożaru czy wypadku czerwone samochody. Czasem to zainteresowanie dorasta razem z nimi i przekłada się na działanie w dorosłym życiu. Tak było z Jackiem Skorupskim, miłośnikiem motoryzacji pożarniczej, mieszkańcem Warszawy - owocem jego pasji i pracy twórczej jest obszerny, barwny,  bogato ilustrowany album poświęcony pojazdom

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Problem badawczy analizowany w publikacji dotyczy efektu kaskadowego jako wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego. Rozumiany jest on przez autorów jako „wywołany zdarzeniem inicjującym, np. katastrofą, łańcuch powiązanych ze sobą sekwencyjnych zdarzeń niekorzystnych, materializujących w sposób równoległy i następczy różnorodne zagrożenia o trudno przewidywalnej dynamice i zasięgu, których skutki destrukcyjnie

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

Miłośnicy historii pożarnictwa znają doskonale tę placówkę. Turyści trafiają do niej spragnieni lokalnych ciekawostek. Żadna grupa odbiorców nie wychodzi z tego pięknego gmachu niezadowolona. W tym roku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach obchodzi swoje 45-lecie.

Gasić bezpiecznie i skutecznie

Gasić bezpiecznie i skutecznie

Gasić bezpiecznie i skutecznie

„Gaszenie pożarów wewnętrznych” to polski przekład niemieckiej książki „Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung” wydawnictwa Ecomed-Storck GmBH.

Dochodzenia popożarowe

Dochodzenia popożarowe

Dochodzenia popożarowe

W 2019 r. nakładem Biura Ekspertyz Pożarniczych Łukasz Patera ukazała się książka pt. „Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa” autorstwa Tomasza Sawickiego.

Bezpieczny dach nad głową

Bezpieczny dach nad głową

Bezpieczny dach nad głową

Wielość źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenie DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. opracowało praktyczne wytyczne określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki

do góry