• Tłumacz języka migowego

Wydało się

znaleziono wiadomości: 31

Groźba eksplozji

Groźba eksplozji

Groźba eksplozji

Celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń wybuchowych podczas działań interwencyjnych służb ratowniczych i policji w zdarzeniach związanych z obecnością materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

Zapobiec katastrofie w lasach

Zapobiec katastrofie w lasach

Zapobiec katastrofie w lasach

„Raporty dotyczące redukcji ryzyka katastrof oraz wyniki badań naukowych potwierdzają, że strategiczne ujęcie tego zagadnienia dotyczy również pożarów lasu. Koncepcja zaprezentowana w dokumencie pn. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 zdaje się więc być naturalną ramą projektowania działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu. (…)

Dramaty przedwojnia

Dramaty przedwojnia

Dramaty przedwojnia

Na rynku ukazała się książka Tomasza Specyała Katastrofy II Rzeczpospolitej. Tragedie, wypadki i klęski żywiołowe, które wstrząsnęły przedwojenną Polską. Jak pisze sam autor - wybrał zdarzenia, które uznał za najciekawsze i najbardziej spektakularne.

Ochrona przeciwpożarowa: wykroczenia

Ochrona przeciwpożarowa: wykroczenia

Ochrona przeciwpożarowa: wykroczenia

Kolejna publikacja Specjalistycznego Biura Badań Pożarów składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 k.w. spoczywających na właścicielu budynku.

Strażacki humor

Strażacki humor

Strażacki humor

Profesja strażaka nieraz konfrontuje tych, którzy ją wybrali, z ludzkimi dramatami. Jednak na co dzień nie brak również sytuacji humorystycznych, zabawnych wydarzeń, wspominanych po latach z rozrzewnieniem i nutą nostalgii. Chciałoby się mieć je czasem zebrane, by móc wracać do dawnych dni i wywołać lekturą natychmiastową poprawę nastroju.

Ochrona ludności w starciu z wirusem

Ochrona ludności w starciu z wirusem

Ochrona ludności w starciu z wirusem

Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Polsce. Spowodowała konieczność ewaluacji jego funkcjonowania, aby w duchu strategii adaptacyjnej lepiej, szybciej, sprawniej i efektywniej ratować zagrożone ludzkie zdrowie i życie, a także mienie i środowisko w zakresie niezbędnym do przeżycia ludzi w wymiarze biologicznym i bytowo-kulturowym.

Rady dla seniorów

Rady dla seniorów

Rady dla seniorów

Hasłem przewodnim styczniowego numeru PP jest „Lepiej zapobiegać”. Piszemy w nim przede wszystkim o kontrolno-rozpoznawczej sferze działalności PSP, lecz nie mniej ważnym obszarem aktywności strażaków jest również prewencja społeczna. „Lepiej zapobiegać” działaniom ludzkim, które mogą przyczynić się do zaistnienia rozmaitych zagrożeń w przestrzeni domowej.

Za kulisami służby

Za kulisami służby

Za kulisami służby

Niektórzy przez długie lata szukają swojego miejsca w życiu zawodowym, inni poprzestają na zdroworozsądkowym stabilnym zatrudnieniu. Najwięksi szczęśliwcy bardzo szybko dowiadują się, kim chcieliby być, dążą wytrwale do celu, a ich praca staje się pasją.

Gdy otworzyło się piekło

Gdy otworzyło się piekło

Gdy otworzyło się piekło

O tragicznym pożarze lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej z 1992 r. napisano już tysiące stron publikacji z różnych dziedzin. Tym razem jednak pojawia się okazja, by zobaczyć tamte sierpniowe dni z nieco innej perspektywy - jako frapującą i poruszającą opowieść, na którą składa się wielogłos uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej i innych osób, które odegrały rolę w wypadkach z 1992 r. lub obserwowały je z bliska.

Walka z epidemią

Walka z epidemią

Walka z epidemią

Nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor&Francis Group) ukazała się książka pt. „Epidemic risk reduction. A civil protection approach”. Jej autorem jest nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni.

do góry