• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Rady na pożar

27 Maja 2024

Oto wizja nowoczesnej przyszłości: ciche pojazdy o opływowych kształtach mkną ulicami miast, nie wytwarzając szkodliwych spalin. Wizja ta może się ziścić, aczkolwiek do jej realizacji jeszcze długa droga. Mamy jednak coraz więcej samochodów elektrycznych na drogach, czas więc też przyjrzeć się zagrożeniom z nimi związanym, bo piękna wizja przyszłości to jedno, a realia i co za tym idzie – ciemna strona elektromobilności to drugie.

Wiedzą o tym strażacy, którym coraz częściej przychodzi zmagać się z pożarami pojazdów z napędem elektrycznym. Dla nich zwłaszcza powstał poradnik czerpiący z literatury przedmiotu, obserwacji i doświadczeń autorów, ale przede wszystkim z wyników badań i doświadczeń przeprowadzonych w CNBOP-PIB.

Jakie treści znajdziemy w poradniku? Poznamy rodzaje i charakterystykę elektrycznych napędów pojazdów samochodowych oraz zagadnienia dotyczące stacji i punktów ładowania tych pojazdów. Nie zabraknie tego, co najbardziej interesuje strażaków, czyli zagrożeń podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym, prowadzenia działań ratowniczych i zasad bezpiecznego postępowania ratowników podczas akcji. A że podstawowa, niezbędna wiedza z tych obszarów jest w publikacji przekazana przystępnie, poradnik będzie z pewnością przydatny odbiorcom, do których jest kierowany.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry