• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Potrzebna ewaluacja

28 Maja 2024

Ćwiczenie czyni mistrza – to naturalna kolej rzeczy. Jednak aby prawda ta się potwierdziła, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim potrzebujemy mieć możliwość oceny swoich postępów.

Ćwiczenie jest istotne w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności w każdej dziedzinie. Staje się jednak newralgiczną kwestią, kiedy mowa o tak ważnym obszarze, jak ochrona ludności.

Tomasz Zwęgliński, Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności, Akademia Pożarnicza, Warszawa 2023

Czy zatem ćwiczenia, które przeprowadzają przedstawiciele służb zajmujących się ochroną ludności, m.in. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pozwalają im kontrolować efekty swoich działań, monitorować rozwój systemu? Wiele się mówi o organizacji i przebiegu ćwiczeń, niestety zbyt mało o ich ewaluacji.

Traktowany dotychczas po macoszemu temat wziął na badawczy warsztat Tomasz Zwęgliński. Przyjrzał się podstawom formalnoprawnym organizacji ćwiczeń w obszarze ochrony ludności, ich znaczeniu dla procesu planowania cywilnego w opinii uczestników systemu zarządzania kryzysowego, zbadał wątki odnoszące się do ćwiczeń w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Gruntowna analiza wykazała, że przeprowadzanym przedsięwzięciom brakuje podstawy metodycznej ewaluacji, co skutkuje niewykorzystaniem pełni ich potencjału.

W odpowiedzi na ten stan rzeczy Tomasz Zwęgliński zaproponował własną koncepcję ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności, a także przedstawił jej praktyczne zastosowania na przykładzie ćwiczeń przeprowadzonych z zastosowaniem testowanej teorii.

Choć tematyka przedstawiona w publikacji wydaje się skomplikowana, trzeba podkreślić, że także czytelnik nieznający bliżej zagadnienia może sięgnąć po nią bez obaw – jej język jest jasny i przystępny. Za to bogactwo treści i nowatorskich rozwiązań z pewnością będzie cenne dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony ludności.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry