• Tłumacz języka migowego
Wydało się Emilia Klim

Innowacje w zarządzaniu kryzysowym

29 Maja 2024

„Innovation in crisis management” autorstwa Chiary Fonio, Adama Widera i Tomasza Zwęglińskiego to zestaw narzędzi dla czytelników zainteresowanych zrozumieniem problematyki pomiaru innowacyjności. Publikacja dostarcza know-how przez dogłębną analizę przykładów i najlepszych praktyk. Stanowi cenne źródło wiedzy dla naukowców, praktyków, badaczy i studentów zajmujących się m.in. bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym oraz innowacjami. W monografii zaprezentowano wiedzę i doświadczenia zdobyte w ramach jednego z największych i najbardziej ambitnych projektów zarządzania kryzysowego w UE.

 „Innovation in crisis management” autorstwa Chiary Fonio, Adama Widera i Tomasza Zwęglińskiego Publikacja podzielona jest na cztery części. W pierwszej znajdziemy analizę metodyki testowania rozwiązań i narzędzi niezbędnych do zrozumienia samej problematyki. Kolejna część publikacji dotyczy infrastruktury technicznej i zestawu narzędzi służących łączeniu rozwiązań i symulowania środowiska testowego. W trzeciej części autorzy przedstawiają sposób, tryb i praktyczne aspekty przeprowadzonych testów, dostarczając wielu przykładów, analiz, wyników oraz rozważań na temat walidowanych rozwiązań. W ostatniej, czwartej części książki zaprezentowano odpowiedź na pytanie: w jaki sposób wyniki projektu zostały zaimplementowane w innych projektach badawczo-rozwojowych, stanowiąc propozycję zmiany paradygmatu ewaluacji innowacji na rzecz zarządzania kryzysowego.

Zachęcamy do lektury!

 

Emilia Klim Emilia Klim
wszystkie w kategorii Wydało się
 
do góry