• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Groźba eksplozji

21 Lipca 2023

Norbert Tuśnio, Zagrożenia wynikające z inicjacji materiałów wybuchowych podczas działań ratowniczych, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2023Celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń wybuchowych podczas działań interwencyjnych służb ratowniczych i policji w zdarzeniach związanych z obecnością materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Wbrew powszechnej opinii na temat hierarchii i struktury dowodzenia w zdarzeniach związanych z opisywanymi zagrożeniami wybuchowymi to policja, a nie straż, ma rolę wiodącą. Opracowanie obejmuje obszar zarówno katastrof przemysłowych wynikających z awarii czy wypadków, jak i celowego działania człowieka. (...)
Niniejsza monografia skierowana jest nie tylko do osób, które bezpośrednio angażują się w działania operacyjne, czyli do dowódców czy kierujących akcją ratowniczą. Ma ona służyć również pomocą planistom, analitykom i prewentystom - zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i osobom, które pełnią zbliżone funkcje jako pracownicy cywilni w zakładach produkcyjnych lub firmach transportowych.

[z rozdziału 1 publikacji]

Norbert Tuśnio, Zagrożenia wynikające z inicjacji materiałów wybuchowych podczas działań ratowniczych, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2023

do góry