• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Zapobiec katastrofie w lasach

14 Czerwca 2023

Paweł Gromek (red. nauk.), Redukcja ryzyka pożarów lasu w Polsce. Zarys problematyki, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2023„Raporty dotyczące redukcji ryzyka katastrof oraz wyniki badań naukowych potwierdzają, że strategiczne ujęcie tego zagadnienia dotyczy również pożarów lasu. Koncepcja zaprezentowana w dokumencie pn. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 zdaje się więc być naturalną ramą projektowania działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu. (…)
„Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 jest aktualnie głównym dokumentem strategicznym wypracowanym z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i wytyczającym przyjęte na arenie międzynarodowej kierunki działań strategicznych służących zapewnianiu bezpieczeństwa, natomiast Polska aktywnie partycypuje w jego wdrażaniu. Stanowi to zasadniczą motywację podjęcia badań naukowych, których rezultatem jest niniejsza monografia.”

[ze Wstępu]

do góry