• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Uczenie się pożarów bez pożarów w organizacjach samorządowych? Analiza ryzyka jako podstawa rozwoju zarządzania zdarzeniami kryzysowymi

14 Czerwca 2023

Jak samorządy przygotowują się na zdarzenia kryzysowe? Postanowiła to zbadać autorka tekstu, biorąc na warsztat sytuację w Szwecji. W tym kraju urzędnicy różnych szczebli mają obowiązek analizować ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym i przygotowywać społeczność lokalną na zagrożenie.
Do badań wybranych zostało sześć regionów z całego kraju. W każdym z nich wytypowano po trzy gminy różnej wielkości - w sumie osiemnaście. Badanie miało pomóc określić, w jaki sposób analiza ryzyka i podatności na zagrożenie może stać się stałym elementem procesu organizacyjnego w samorządach. Okazało się, że w żadnej z badanych gmin analiza ryzyka nie jest podstawą do rozwijania uczenia się i przygotowania się na zdarzenia kryzysowe w kontekście organizacyjnym tych podmiotów. Poza tym w gminach na poziomie urzędów nie istnieje zaplanowany proces dystrybucji wiedzy na temat ryzyka oraz standardu raportowania podatności na zagrożenia, co mogłoby stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej.
Nie znaczy to, że gminy nie dysponują stosowną wiedzą na ten temat, jednak nie jest ona we właściwy sposób przekazywana na inne poziomy zarządzania oraz kierowana do mieszkańców danego rejonu. Wreszcie nie ma odpowiedniej korelacji między analizą ryzyka a innymi procesami, które są przewidziane, by budować bezpieczeństwo i przygotować się do zdarzeń kryzysowych. Dlatego, jak uważa autorka tekstu, najważniejsze jest, aby projektowanie ryzyka i podatności na zagrożenie było elementem organizacyjnego procesu zdobywania wiedzy i umiejętności na poziomie samorządów lokalnych.

Organisational learning without fire? Risk analyses as a basis for developing crisis management capabilities, Kerstin Eriksson, Safety Science, 163, 2023

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry