• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Gaszenie pożarów a nowotwory: metaanaliza badań kohortowych w kontekście identyfikacji zagrożeń nowotworowych

18 Maja 2023

Artykuł został poświęcony badaniu związku zachorowalności na nowotwory i pracy strażaka. Stanowiło ono element szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC - International Agency for Research on Cancer). Modele metaanalizy efektów losowych zostały wykorzystane do szacowania zależności między zatrudnieniem strażaka a ryzykiem jego zachorowania na jeden z dwunastu wybranych nowotworów. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono związek między wykonywaniem wspomnianego zawodu a zachorowalnością na międzybłoniaka i raka pęcherza moczowego. Korelacje stwierdzono również w przypadku nowotworów prostaty, jąder i okrężnicy, czerniaka i chłoniaka nieziarnicznego.
Autorzy zaznaczają, że kluczowym elementem w profilaktyce nowotworowej strażaków powinna być ciągła praca nad redukcją narażenia na substancje wydzielające się podczas pożaru. W kilku krajach na świecie osoby wykonujące ten zawód korzystają już z polityki odszkodowań pracowniczych z tytułu zachorowania na nowotwór, badań przesiewowych czy programów profilaktycznych budujących świadomość zwiększonego ryzyka zapadalności na tę chorobę w związku z pełnieniem służby. Analiza tego zagrożenia w powiązaniu z zawodem strażaka powinna być bez wątpienia nadrzędnym celem przyszłych badań, aby funkcjonariusze mogli jak najbezpieczniej i w zdrowiu realizować zadania ochrony życia i mienia.

Firefighting and cancer: a meta-analysis of cohort studies in the context of cancer hazard identification, Nathan L. DeBono, Robert D. Daniels, Laura E. Beane Freeman, Judith M. Graber, Johnni Hansen, Lauren R. Teras, Tim Driscoll, Kristina Kjaerheim, Paul A. Demers, Deborah C. Glass, David Kriebel, Tracy L. Kirkham, Roland Wedekind, Adalberto M. Filho, Leslie Stayner, Mary K. Schubauer-Berigan, Safety and Health at Work, wydanie online 7.03.2023

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry