• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Przegląd dobrych praktyk stosowanych przez strażaków podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (PV)

18 Maja 2023

W artykule przedstawiono znajdujące się w różnych dokumentach i publikacjach rekomendowane praktyki gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych. Autorzy dotarli w sumie do 264 dokumentów - wiele z nich poruszało różne zagadnienia dotyczące systemów fotowoltaicznych, takie jak mechanizmy detekcji błędów, projekty instalacyjne, techniki montażu czy dochodzenia pożarowe. Niewiele publikacji (11%) zawierało informacje dotyczące bezpośrednio działań strażaków i zasad, jakimi się kierują lub jakich powinni przestrzegać, aby likwidacja pożaru była jak najmniej niebezpieczna.
Z opracowań, które odpowiadały na pytania autorów tekstu, a było ich siedem, wyodrębniono praktyki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie działań ratowniczych. Należały do nich m.in.: używanie certyfikowanych rękawic oraz obuwia specjalnego, które nie przewodzą prądu elektrycznego, stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego i kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej, wykorzystywanie wyłączników alarmowych użytkowanych przy instalacjach PV, zwracanie szczególnej uwagi na tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, uwzględnianie właściwości wody jako środka gaśniczego w zależności od rodzaju strumienia. Każda z praktyk została szczegółowo omówiona.

A review on safety practices for firefighters during photovoltaic (PV) fires, Mohd Rashid Ramali, Nur Aliah Fatin Mohd Nizam Ong, Mohamad Syazarudin Md Said, Hamdan Mohamed Yusoff, Mohd Rafee Baharudin, Ahmad Faiz Tharima, Farid Wajdi Akashah & Mohd Zahirasri Mohd Tohir, Fire Technology 2023, 59

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry