• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Metodologia dochodzeń pożarowych dla budynków

18 Maja 2023

Dochodzenia pożarowe mają na celu określenie okoliczności, które doprowadziły do pożaru i wywarły wpływ na jego specyficzny w danej sytuacji przebieg. Jako czynność wymagająca wiedzy naukowej i znajomości odpowiednich technik muszą zostać zaplanowane i poprowadzone zgodnie z przyjętym protokołem postępowania. Istnieją jednak procedury wybiórcze, które odnoszą się głównie do oceny miejsca pożaru, co sprawia, że nie można przy ich pomocy przeprowadzić dochodzenia kompleksowo, uwzględniając kontekst całości. Opieranie pracy dochodzeniowej na tych protokołach może prowadzić do uzyskania nieprawdziwych i stronniczych wyników, a efekty mogą być fatalne - np. obarczenie winą strony uczestniczącej w pożarze.
Autorzy tekstu podkreślają, jak ważne jest prowadzenie dochodzenia za pomocą metod ujmujących zdarzenie globalnie i integralnie, biorąc pod uwagę, na ile to możliwe, wszystkie istotne fakty, okoliczności oraz czynniki wpływające na powstanie i rozwój pożaru, a także zaniechania oraz działania związane z pojawieniem się ognia. W artykule przedstawiono również zespół dochodzeniowy jako podmiot dążący do dostarczania rzetelnych informacji, wspierający naukę o bezpieczeństwie, promujący badanie pożarów i rozwijający metodologie badawcze w skali globalnej.

A fire investigation methodology for buildings, Rodrigo Almeida Freitas, Joao Paulo C. Rodrigues, Architecture, Structures and Construction 2022, 2

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry