• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Architektura systemu ochrony przeciwpożarowej dla bezpieczeństwa budynków w czasie rzeczywistym

21 Lipca 2023

Analizując bezpieczeństwo pożarowe budynku, pod uwagę należy wziąć trzy kluczowe elementy decydujące o skuteczności zapobiegania zagrożeniom, ewakuacji oraz prowadzenia akcji ratowniczych. Zaliczamy do nich bezpieczeństwo osobiste użytkowników, zabezpieczenie mienia i przypisanie zakresów odpowiedzialności w sytuacji, kiedy budynek, którego dotyczy zdarzenie niebezpieczne, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników.
Jeśli mamy do czynienia z zagrożeniem, najważniejszym czynnikiem staje się natychmiastowa ewakuacja poza strefę zagrożenia. Dlatego czas ewakuacji oraz możliwość uzyskania wskazówek związanych z jej kierunkiem determinują końcowe powodzenie działań ratowniczych.
Omawiany artykuł jest próbą przedstawienia obecnie stosowanych systemów ochrony przeciwpożarowej i prezentuje aktualne podejście do zapobiegania zagrożeniom, działania z wyprzedzeniem oraz transformacji przestrzennej realizowanej przez współpracę człowieka i sztucznej inteligencji w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Autorzy proponują wersję pilotażową systemu przeciwpożarowego działającego w czasie rzeczywistym, zaprojektowanego do zapobiegania katastrofom, ewakuacji i akcji ratowniczych w budynkach. Pozwala ona sprawdzić możliwości wdrożenia systemu oraz ich efekt.

Real-time fire protection system architecture for building safety, Chung-Jung Hsiao, Shang-Hsien Hsieh, Journal of Building Engineering 2023, 67

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry