• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 98

Ekonomicznie uzasadniona ochrona przeciwpożarowa przemysłowych zakładów chemicznych w kontekście efektu domina

Ekonomicznie uzasadniona ochrona przeciwpożarowa przemysłowych zakładów chemicznych w kontekście efektu domina

Cost-effective Fire Protection of Chemical Plants against Domino Effects, Nima Khakzad, Gabriele Landucci, Valerio Cozzani, Genserik Reniers, Hans Pasman, Reliability Engineering and System Safety 169 (2018), s. 412-421.

Ocena wpływu środków gaśniczych na dobra kultury

Ocena wpływu środków gaśniczych na dobra kultury

Assessing the Impact of Fire Extinguisher Agents on Cultural Resource Materials, Matthew Benfer, Emily Williams, Fire Technology 54 (2018), s. 289-311.

Otwarty system informacji geoprzestrzennej na potrzeby zarządzania pożarnictwem zgodny z INSPIRE

Otwarty system informacji geoprzestrzennej na potrzeby zarządzania pożarnictwem zgodny z INSPIRE

An INSPIRE-compliant open-source GIS for fire-fighting management, N. Gasso, Ch.A.M. Lingua, M.A. Musci, F. Noardo, M. Piras, Natural Hazards 90 (2018), s. 623-637.

Projekt symulacyjnego modułu treningowego pożaru budynku

Projekt symulacyjnego modułu treningowego pożaru budynku

Simulation training module design of building fire, Hao XIE, Wei Hu, Long-zhe JIN, Proceedia Engineering 211 (2018), s. 1131-1140.

Dwutlenek węgla niewłaściwy do gaszenia pożarów tlewnych w silosach: możliwość zapłonu przez wyładowanie elektrostatyczne

Dwutlenek węgla niewłaściwy do gaszenia pożarów tlewnych w silosach: możliwość zapłonu przez wyładowanie elektrostatyczne

Carbon dioxide not suitable for extinguishment of smouldering silo fires: Static electricity may cause silo explosion, Frank Huess Hedlund, Biomass and Bioenergy 108 (2018), s. 113-119.

Dowodzenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w Szwecji

Dowodzenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w Szwecji

Command control of fire and rescue operations in Sweden), Stefan Svensson, w: Fire and Rescue Services. Leadership and Management Perspectives, pod red. Peter Murphy, Kirsten Greenhalgh, Springer International Publishing AG, 2018, s. 207-225.

Wykorzystanie wentylacji nadciśnieniowej podczas działań ratowniczych poniżej poziomu terenu: studium przypadku

Wykorzystanie wentylacji nadciśnieniowej podczas działań ratowniczych poniżej poziomu terenu: studium przypadku

The use of positive pressure ventilation fans during firefighting operations in underground stations: An experimental study, K. Lambert, S. Welch, B. Merci, Fire Technology (2018), s. 1-23.

Studium przypadku eksplorujące przygotowanie strażaków i władz miejskich do pojazdów elektrycznych

Studium przypadku eksplorujące przygotowanie strażaków i władz miejskich do pojazdów elektrycznych

A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles, Ch. Stave, A. Carlson, European Transport Research Review 9 (2017), pp. 1-10.

Przegląd wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych

Przegląd wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych

(A review of fire resistance expectations for high-rise UK apartment buildings), Danny Hopkin, Fire Technology 53 (2017), s. 87-106.

Podejmowanie decyzji w obliczu katastrof naturalnych: przegląd

Podejmowanie decyzji w obliczu katastrof naturalnych: przegląd

(Emergency decision making for natural disasters: An overview), Lei Zhou, Xianhua Wu, Zeshui Xu, Hamido Fujita, International Journal of Disaster Risk Reduction (2017), s. 1-10.

do góry