• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Ekspozycja na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne na podstawie biomonitoringu strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych

28 Marca 2023

Niemieccy autorzy postanowili zbadać ekspozycję strażaków na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Pod uwagę w testach wzięte zostały pożary wewnętrzne, pożary pojazdów w komunikacji kołowej oraz pożary zewnętrzne. W badaniu określano stężenie 1-hydroksypirenu (1-OHP), który jest ludzkim metabolitem i można go znaleźć w moczu osób narażonych na zanieczyszczenie powietrza.
Przeanalizowano próbki moczu 77 strażaków. Okazało się, że poziom 1-OHP w moczu po działaniach gaśniczych podnosił się dwukrotnie w stosunku do pomiaru wykonanego przed służbą i wzrost ten był obserwowany już w pierwszym badaniu, czyli pomiędzy drugą a czwartą godziną po zdarzeniu. Co istotne, w przypadku pożarów wewnętrznych (budynków mieszkalnych) wzrost stężenia 1-OHP był nawet trzykrotny. W przypadku pożarów pojazdów i innych pożarów zewnętrznych nie zaobserwowano wzrostu badanego wskaźnika w moczu.
Jeśli chodzi o pożary, podczas których prowadzono działania gaśnicze w natarciu wewnątrz budynku, wyników nie zmieniało nawet stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego. Niemniej jednak autorzy podkreślają, że używanie tego sprzętu pozostaje bardzo ważne dla zdrowia.

Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons assessed by biomonitoring of firefighters during fire operations in Germany, Dirk Taeger, Stephan Koslitz, Heiko U. Kafferlein, Tim Pelzl, Birgit Heinrich, Dietmar Breuer, Tobias Weiss, Volker Harth, Thomas Behrens, Thomas Brüning, International Journal of Hygiene and Environmental Health 2023, 248

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry