• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wpływ różnych krojów rękawic na efektywność i sprawność wykonywania zadań manualnych

28 Marca 2023

Autorzy artykułu przeanalizowali zręczność dłoni i palców w różnych modelach rękawic strażackich. Różniły się one grubością, liczbą warstw i rodzajem materiału oraz jego elastycznością. Wykonany został test zbierania gwoździ, test zręczności Pegboard (stosowany między innymi do pomiaru zręczności palców i motoryki dłoni) oraz test dyskryminacji dwupunktowej, dotyczący zdolności do rozróżniania działających w tym samym czasie bodźców dotykowych.
W badaniu uczestniczyło siedemnastu uczniów - mężczyzn pomiędzy 19. a 22. rokiem życia, których średnia długość dłoni wynosiła 19,1 cm. Grupa kontrolna wykonywała zadania gołymi rękami, a pozostali w jednym z czterech typów rękawic. Wyniki badań jasno wskazały, że założone na dłonie rękawice pogarszają sprawność dłoni i palców oraz zmysł czucia średnio aż o 73%, a sprawność spada wraz ze wzrostem grubości rękawic i liczbą warstw. Im większej precyzji dłoni i palców wymagało zadanie, tym mniej zauważalne stawały się różnice między poszczególnymi rodzajami rękawic, bez względu na ich krój, grubość, elastyczność czy liczby warstw, z których zostały wykonane. Badanie wykazało także, które elementy w budowie rękawic mają największy wpływ na sprawność i czas wykonywania poszczególnych czynności w analizowanych testach.

Effects of firefighting gloves styles on manual performance, Jiaming Ni, Ping Xiao, Boyi Li, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2023, 29

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry