• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Kto steruje komunikacją w czasie katastrof? Analiza struktury oraz wpływu sieci Twittera w czasie pożarów typu wildfire

28 Marca 2023

Autorka tekstu przeanalizowała łącznie 12 193 tweety, które publikowano podczas pożaru w Almeda (Oregon, USA) w 2020 r. Okazuje się bowiem, że informacje na Twitterze rozpowszechniane przez obywateli wykazują wyraźną klastrową strukturę sieciową - mają one większe znaczenie niż media tradycyjne.
Należy zwrócić uwagę, że tweety wysyłane były niejednokrotnie z błędnymi danymi. Dotyczyło to w szczególności tzw. kont nielokalnych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby podmioty zarządzania kryzysowego pracowały nad właściwymi treściami z dziennikarzami określanymi jako wpływowi, tzn. takimi, którzy generują w mediach społecznościowych duże zasięgi.
Okazuje się, że największa sieć klastrowa skupia się wokół lokalnego dziennikarza - mieszkańca regionu. Bardzo ważna rolę w przekazywaniu komunikatów odgrywają także dziennikarze nielokalni, jednak ich tweety charakteryzują się często błędnymi informacjami i ten aspekt należy poprawić, aby przekazywać społeczeństwu rzetelne i potwierdzone wiadomości.

Who drives disaster communication? An analysis of Twitter network structure and influence during a wildfire crisis, Kristin Page Hocevar, Western Journal of Communication 2023, 87

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry