• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wskaźniki zagrożenia pożarowego: szwedzkie studium przypadku

19 Kwietnia 2023

Wskaźniki zagrożenia pożarowego lub systemy jego oceny to narzędzia szacowania ryzyka pożarowego. Badania naukowe dają różne wyniki w zależności od rejonu świata, którego dotyczą. Jednak parametry te nie zostały jeszcze przeanalizowane w kontekście Szwecji. W związku z tym autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się czterem wskaźnikom zagrożenia pożarowego, opierając się na szwedzkich warunkach pogodowych.
Kraj podzielono na siedem regionów geograficznych, biorąc pod uwagę 2018 r., jako ten o wysokiej aktywności pożarowej. Prowadząc badania, autorzy porównywali wskaźniki dzienne, tj. liczbę godzin działań ratowniczo-gaśniczych, powierzchnię, jaką objął pożar oraz liczbę pożarów. Dla każdego z wymienionych indeksów obliczano współczynnik korelacji Tauba Kendalla w odniesieniu do każdego z siedmiu regionów kraju.
Na podstawie wyników badań stwierdzono, że najlepiej sprawdza się wskaźnik, który pozwala w sposób zharmonizowany ocenić ryzyko pożarowe, a także uwzględnia takie parametry, jak wilgotność materiału palnego oraz warunki pogodowe. Stosuje się go obecnie w Szwecji, ale został opracowany w Kanadzie. W artykule podkreślono, że w celu poprawnego szacowania ryzyka pożarowego pod uwagę należy wziąć rodzaj materiału palnego występującego na danym obszarze oraz topografię terenu.

The performance of wildfire danger indices: A Swedish case study, Claude Pagnon Eriksson, Nils Johansson, Margaret McNamee, Safety Science 2023, 159

 

 

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry