• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Zakres i analiza bibliometryczna metod prowadzenia ćwiczeń z ewakuacji pożarowej w budynkach: przegląd

19 Kwietnia 2023

W artykule dokonano przeglądu metod szkolenia z zakresu ewakuacji pożarowej w budynkach. Posłużono się metodologią PRISMA, uwzględniającą minimalny zestaw elementów niezbędnych do prawidłowego raportowania przeglądów systematycznych i metaanaliz, co pozwoliło stworzyć przejrzysty i kompletny raport z badań.
Zidentyfikowano 73 źródła z literatury naukowej opublikowanej w latach 1997-2022. Okazało się, że dominują w niej badania nad nowoczesnymi technologiami: rozszerzonej rzeczywistości (ang. AR - augumented reality), wirtualnej rzeczywistości (ang. VR - virtual reality) oraz tzw. grami poważnymi (odtwarzającymi zdarzenie z dużą liczbą szczegółów i mającymi walor edukacyjny). Autorzy zaznaczyli jednocześnie, że zwiększona immersja, zaangażowanie i realizm korzystnie wpływają na efekty uczenia się.
Technologie obniżają koszty szkoleń oraz ich uciążliwość, choćby pod względem organizacji. Niemniej jednak brak pewnej spójności i racjonalności w tych rozwiązaniach utrudnia formułowanie daleko posuniętych wniosków. Poprawa wskazywanych wad dałaby korzyści w postaci właściwej metodologii oceny prowadzonej ewakuacji, efektów szkolenia oraz podejścia transdyscyplinarnego, tak aby szkolenie przynosiło zamierzony pierwotnie cel edukacyjny.

A scoping review and bibliometric analysis of methods for fire evacuation training in buildings, Leo Willem Menzemer, Enrico Ronchi, Mette Marie Vad Karsten, Steve Gwynne, Janne Frederiksen, Fire Safety Journal 2023, 123

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry