• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Czy służby ratownicze są przygotowane do gaszenia pojazdów elektrycznych? Ogólnokrajowa ankieta

17 Lutego 2023

Aby dokonać próby odpowiedzi na pytanie, jak dobrze służby ratownicze przygotowane są do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych, w USA przeprowadzono ogólnokrajową ankietę badającą wiedzę ratowników na ten temat. Odnoszono się w niej do procedur działania podczas incydentów pożarowych z udziałem pojazdów EV oraz doświadczeń przedstawicieli służb ratowniczych, także szkoleniowych. W ankiecie zapytano ratowników również o ich obawy i opinię na temat pojazdów elektrycznych.
W badaniu udział wzięło ponad 1000 osób, reprezentujących każdy z 50 stanów Ameryki Północnej. Ponad 40% ankietowanych odpowiedziało, że nigdy nie brali udziału w szkoleniu związanym z pojazdami elektrycznymi. Przedstawiciele służb innych niż strażacy deklarowali, że ich wiedza na temat aut elektrycznych oraz działania w ich obrębie jest żadna bądź znikoma. Ratownicy wskazali też w ankiecie, że są bardzo zaniepokojeni zagrożeniami ze strony pojazdów EV, zarówno dla nich, jak i dla społeczeństwa. Wszyscy badani uznali, że należy jak najszybciej podejmować działania, aby zmienić ten stan rzeczy. Artykuł opisuje szczegółowo wyniki ankiety i stanowi źródło informacji na temat stanu wyszkolenia, wiedzy oraz obaw służb ratowniczych w kontekście pojazdów elektrycznych.

Are first responders prepared for electric vehicle fires? A national survey, Jun Liu, Ningzhe Xu, Yangming Shi, Timothy Barnett, Steven Jones, Accident Analysis and Prevention 2023, 179

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry