• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wnioski z pożarów i wybuchów odpadów magnezowych i aluminiowych: studium przypadku na podstawie branży recyklingowej

17 Lutego 2023

Przemysł recyklingowy pokazuje ścieżki i propozycje ponownego wykorzystywania zasobów, a w związku z tym ograniczania ilości odpadów. Stopy aluminium i magnezu są szczególnie ważne, ponieważ można je efektywnie odzyskiwać i przekazywać do ponownego użycia. Niestety wykorzystywanie stopów tych metali w procesie recyklingu niesie ryzyko powstania pożaru lub wybuchu. Wynika to z ich właściwości chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania z wodą oraz palności. Skutki ich zapalenia się mogą być bardzo poważne, dlatego autorzy niniejszego artykułu postanowili przeprowadzić badanie - jego celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa w zakładach pracy, w których prowadzi się recykling stopów wspomnianych metali. Badanie zostało wykonane na podstawie czterech przypadków pożarów i wybuchów w zakładach recyklingu w Korei Południowej.
Autorzy na podstawie uzyskanych wyników sformułowali następujące wnioski: należy opracować i ustanowić stosowne przepisy lub wytyczne, które będą zawierały listę materiałów stwarzających zagrożenie podczas procesu ich recyklingu oraz reakcji chemicznych mogących zachodzić podczas tego procesu; należy przeprowadzać analizę i ocenę ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych związanych z czynnikami zewnętrznymi; zakład recyklingowy powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia zapobiegające powstaniu pożaru, z uwzględnieniem specyfiki procesów technologicznych zachodzących w konkretnym zakładzie; należy zaplanować oraz uwzględnić w planie niezbędne siły i środki konieczne do ugaszenia pożaru. Ostatnim wnioskiem było właściwe rozpoznanie mechanizmu rozprzestrzeniania się i właściwości palenia magnezu i aluminium znajdujących się w danym zakładzie w większych ilościach.

Lessons from aluminum and magnesium scraps fires and explosions: Case studies of metal recycling industry, Hyejeong Park, Kihun Nam, Junsik Lee, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2022, 80

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry