• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Analiza drzewa błędów pożarów występujących na dachach budynków wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

17 Lutego 2023

W artykule przeprowadzono analizę drzewa błędów (FTA - ang. Fault Tree Analysis), uwzględniając w szczególności wskaźnik awaryjności elementów elektrycznych wchodzących w skład instalacji PV. Wskaźniki te obliczane były na podstawie danych uzyskanych z raportów, badań naukowych oraz statystyk pożarowych z czterech krajów - Australii, Niemiec, Włoch i USA. Zaprezentowane wyniki wyjaśniają istotne przyczyny powstawania pożarów w kontekście komponentów używanych do budowy systemu fotowoltaicznego. Autorzy wskazali również na konkretne wzorce awarii skutkujących pożarami fotowoltaiki.
Po przeprowadzonej analizie jakościowej zidentyfikowano siedem głównych przyczyn prowadzących do powstania pożaru. Jako nadrzędną przyczynę wskazano łuk elektryczny. Zjawisko to jest ściśle powiązane z nieprawidłowym i niedokładnym montażem systemów fotowoltaicznych oraz niską świadomością zagrożenia pożarowego instalatorów. Wyniki ilościowe wskazują natomiast, że 33% pożarów dachów budynków z instalacją PV ma nieznaną przyczynę bądź nie jest powiązane z instalacją fotowoltaiczną. Jak zaznaczają autorzy artykułu, należy skoncentrować się również na minimalizowaniu skutków pożaru.
Moduły fotowoltaiczne, izolatory, falownik czy złącza są elementami stanowiącymi źródło zagrożenia pożarowego, złącza poszczególnych modułów odpowiadają za 17% przyczyn powstania pożaru. Statystycznie na 1 MW mocy systemów fotowoltaicznych przypada 0,0289 pożaru. Autorzy materiału proponują również, jakie konkretne informacje dotyczące pożaru systemu fotowoltaicznego ich zdaniem powinny znaleźć się w raportach powypadkowych oraz w informacjach ze zdarzeń służb ratowniczych.

Fault tree analisys of fires on rooftops with photovoltaic systems, Nur Aliah Fatin Mohd Nizam Ong, Muhammad Adnan Sadiq, Mohamad Syazarudin Md Said, Grunde Jomaas, Mohd, Ahisrasri Mohd Tohir, Jens Steemann Kristensen, Journal of Building Engineering 2022, 46

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry