• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 109

Podejmowanie decyzji w obliczu katastrof naturalnych: przegląd

Podejmowanie decyzji w obliczu katastrof naturalnych: przegląd

(Emergency decision making for natural disasters: An overview), Lei Zhou, Xianhua Wu, Zeshui Xu, Hamido Fujita, International Journal of Disaster Risk Reduction (2017), s. 1-10.

Uproszczona ocena ryzyka zagrożenia pożarowego stacji napełniania LPG

Uproszczona ocena ryzyka zagrożenia pożarowego stacji napełniania LPG

(Simplified risk assessment on fire hazard of LPG filling station), Kyoshik Park, Korean Journal of Chemical Engineering 34 (2017), s. 642-650.

Motywacja, operatory i bariery środowiska testowego bazującego na wiedzy w strukturalnej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Motywacja, operatory i bariery środowiska testowego bazującego na wiedzy w strukturalnej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Motivation, drivers and barriers for a knowledge-based test environment in structural fire safety engineering science, C. Maluk, „Fire Safety Journal” 91 (2017), s. 103-111.

Perspektywy. Pożary i wybuchy

Perspektywy. Pożary i wybuchy

Perspectives. Fires and explosions), T. Skjold, C. Souprayen, S. Dorofeev, Progress in Energy and Combustion Science (2017), s. 1-2

Bezpieczeństwo pożarowe grup szczególnie zagrożonych: wyzwania dla wielopłaszczyznowej współpracy w norweskich obszarach miejskich

Bezpieczeństwo pożarowe grup szczególnie zagrożonych: wyzwania dla wielopłaszczyznowej współpracy w norweskich obszarach miejskich

Fire safety for vulnerable groups: The challenges of cross-sector collaboration in Norwegian municipalities, K. Halvorsen, P.G. Almklov, G. Gjøsund, „Fire Safety Journal” 92 (2017), s. 1-8.

Organizacja prewencji społecznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego

Organizacja prewencji społecznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego

An organizational process for promoting home fire safety in two community settings, Carlee Lehna, Stephanie Twyman, Erin Fahey, Mary-Beth Coty, Joe Williams, Drane Scrivener, Gracie Wishnia, John Myers, burns 43 (2017), s. 162-168.

Skutki awarii przenośnych zbiorników ciśnieniowych w warunkach pożaru

Skutki awarii przenośnych zbiorników ciśnieniowych w warunkach pożaru

Mobile gas cylinders in fire: Consequences in case of failure, Rico Tschirschwitz, Daniel Krentel, Martin Kluge, Enis Askar, Karim Habib, Harald Kohlhoff, Patrick P. Neumann, Sven-Uwe Storm, Michael Rudolph, André Schoppa, Mariusz Szczepaniak, Fire Safety Journal 91 (2017), s. 989-996.

Metody ewakuacji podczas pożaru z perspektywy osób z niepełnosprawnością ruchową

Metody ewakuacji podczas pożaru z perspektywy osób z niepełnosprawnością ruchową

Perspectives of occupants with mobility impairments on evacuation methods for use during fire emergencies, Kathryn Butler, Erica Kuligowski, Susanne Furman, Richard Peacock, Fire Safety Journal 91 (2017), s. 955-963.

Wpływ środków ochrony indywidualnej strażaków na poruszanie się

Wpływ środków ochrony indywidualnej strażaków na poruszanie się

 (Effect of firefighters' personal protective equipment on gait), Huiju Park, Seonyoung Kim, K. Morris, M. Moukperian, „Applied Ergonomics” 48 (2015), s. 42-48.

Inżynieria pożarowa w budynkach drewnianych

Inżynieria pożarowa w budynkach drewnianych

(Fire safety engineering in timber buildings), B. Östman, D. Brandon, H. Frantzich, „Fire Safety Journal” (2017), przyjęty do druku.

do góry