• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Metodyka prowadzenia dochodzeń pożarowych budynków

15 Września 2022

Dochodzenie pożarowe ma na celu określenie okoliczności pożaru i jego przebiegu. Konieczna jest tu odpowiednia wiedza naukowa oraz właściwe techniki działania. Ponadto dochodzenie powinno być prowadzone zgodnie z właściwymi, sprawdzonymi procedurami działania. Niestety często te ograniczają się one do miejsca wystąpienia pożaru i brakuje im podejścia holistycznego. Może to prowadzić do wyciągnięcia mylnych wniosków lub zebrania niewystarczających danych. Dlatego też autorzy przekonują, jak ważne jest korzystanie z metodologii atestowanych, zapewniających globalizację i integrację danych jako całości. Dzięki temu można uzyskać dokładne wyniki, umożliwiające ujawnienie okoliczności oraz czynników, które miały wpływ na powstanie i rozprzestrzenianie się badanego pożaru.

Rodrigo Almeida Freitas i Joao Paulo C. Rodrigues proponują w artykule opracowany przez siebie protokół prowadzenia dochodzenia pożarowego, oparty na odpowiednio powiązanych metodologiach i podejściu globalnym w kontekście promowania bezpieczeństwa pożarowego. Ważne jest, by zespoły dochodzeniowe identyfikowały i rejestrowały fakty, opierając się na jak największym zasobie informacji uprawdopodobniających stawiane hipotezy. Jak podkreślono w tekście, zaprezentowany protokół działania i każdy inny tego rodzaju dokument ulega dezaktualizacji w obliczu zmian konstrukcyjnych budynków i zabezpieczeń przeciwpożarowych, dlatego też konieczny jest nieustający rozwój i aktualizacja sposobów prowadzenia badań pożarowych. 

 

A fire investigation methodology for buildings, R.A. Freitas, J.P.C. Rodrigues, Architecture, Structures and Construction 2022, 2: 269-290

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry