• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Kierunek działania prewencji pożarowej na przykładzie straży pożarnej w hrabstwie Merseyside (Anglia)

15 Września 2022

Autorzy artykułu postawili sobie za cel zbadanie modelu prewencji pożarowej w hrabstwie Merseyside w Anglii. Przeanalizowali pracę służb ze społecznością, lokalne rozwiązania przestrzenne, styl życia oraz przyjęte metody zapobiegania pożarom. Zbadali również, jak prowadzone są kontrole związane z bezpieczeństwem pożarowym w domach i jakie jest zaangażowanie lokalnej społeczności w edukację przeciwpożarową. Analizie poddano także formy edukacji, wydarzenia związane z propagowaniem bezpieczeństwa, wiedzę przekazywaną na stronach internetowych czy działalność w mediach społecznościowych. Zbadano metody działania straży pożarnej oraz sposoby identyfikacji osób najbardziej narażonych na wybuch przypadkowych pożarów.

Ciekawym opisanym elementem były narzędzia programowe do samooceny bezpieczeństwa pożarowego w domu. Polecano je zwłaszcza społecznościom najbardziej narażonym na przypadkowe incydenty pożarowe. Najwięcej związanych z nimi obrażeń - jak wynika z badań służb ochrony przeciwpożarowej - przydarzało się osobom spożywającym alkohol lub przyjmującym narkotyki. Jest to istotne w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Zdobyta wiedza tego rodzaju pozwala na realizację przedsięwzięć prewencyjnych w korelacji z profilaktyką uzależnień oraz uświadamianiem konsekwencji przyjmowania alkoholu i środków psychoaktywnych.

 

Fire prevention targeting by merseyside fire and rescue service in UK, M. Taylor, G. Oakford, D. Appleton, J. Fielding, Fire Technology 2022, 58

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry