• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Narażenie zawodowe strażaków: biomarkery jako element oceny zagrożenia dla zdrowia

16 Sierpnia 2022

Walka z pożarem to zajęcie wyczerpujące zarówno fizycznie, jak i fizycznie. Strażacy podczas działań gaśniczych narażeni są na kontakt z toksycznymi gazami pożarowymi. Badania związane z biomonitoringiem, które prowadzone były w ciągu ostatnich 5 lat, znacząco przyczyniły się do precyzyjnego scharakteryzowania skutków zdrowotnych pracy w tej grupie zawodowej i pozwoliły dokładniej ocenić związane z nią ryzyko.

Autorzy niniejszego artykułu dokonali przeglądu badań i odnieśli się do najczęściej i najdokładniej scharakteryzowanych biomarkerów. Wśród nich znalazły się: stres oksydacyjny, DNA, uszkodzenia białek, hormon stresu, stany zapalne oraz uszkodzenia narządów takich jak płuca czy wątroba. Wskazane biomarkery są również najbardziej obiecujące w kontekście przyszłych badań i ich związku ze stanem zdrowia strażaków.

Wiele z opisanych analiz pokazało bezpośrednią zależność między narażeniem na bliskość płomieni lub związaną z tym wysoką temperaturę a zmianami w biomarkerach charakteryzujących stan zapalny: liczbą leukocytów, czynnikami nowotworowymi, uszkodzeniami naczyń i tkanek, czynnikami wzrostu śródnabłonka naczyniowego czy troponiną sercową T. Dodatkowo uzyskano wstępne dane dotyczące uszkodzeń DNA we krwi oraz mutagenności układu moczowego, a także kondensatu wydychanego powietrza, co sugeruje, że biomarkery stresu oksydacyjnego powinny być wciąż badane w celu uzyskania dokładniejszych wyników.

Analizowane w artykule badania mają też często charakter przekrojowy, co - jak zaznaczyli autorzy - w pewien sposób ogranicza pełną identyfikację i charakterystykę omawianych biomarkerów oraz ich związek z rozwojem chorób zawodowych. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia tzw. projektów podłużnych, popartych analizą kilku rodzajów biomarkerów, aby uzyskać lepszy wgląd w pracę zawodową strażaków w kontekście zdrowia i możliwości wdrożenia nowych, ulepszonych programów profilaktycznych.

 

Firefighters’ occupational exposure: Contribution from biomarkers of effect to assess health risks, Bela Barros, Marta Oliveira, Simone Morais, Environment International 2021, 156

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry