• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Ocena bezpieczeństwa podczas szkoleń strażaków w kontekście minimalnych wymogów stawianych odzieży specjalnej

13 Lipca 2022

Wypadki z udziałem strażaków znacznie częściej notuje się podczas interwencji związanych z pożarami niż pozostałymi zagrożeniami. Obrażenia u funkcjonariuszy powoduje głównie kontakt wysoką temperaturą, dymem oraz gazowymi produktami spalania.

Autorzy przeanalizowali, jak w latach 2014-2018 zmieniał się wskaźnik wypadków wśród strażaków. Zwrócili uwagę, że wypadki związane z oparzeniami podczas działań gaśniczych wynikają z błędów popełnianych przez ratowników. Zalicza się do nich np. zbyt bliskie podejście do źródła ognia czy materiałów palnych.

Zbadany został także wpływ odzieży używanej przez funkcjonariuszy na ich bezpieczeństwo oraz czas ewakuacji strażaka. Autorzy podkreślają, że parametr ten powinien być brany pod uwagę podczas projektowania budynku. W analizie należy uwzględnić wartości współczynnika „minimalnej wydajności termicznej odzieży ochronnej”.

W artykule określono maksymalny strumień ciepła, na jaki może być narażony strażak podczas realizacji działań operacyjnych. Zestawiając parametry dla odzieży strażackiej, można dokładniej określić bezpieczny dostępny czas ewakuacji strażaka.

W artykule poruszono także problematykę warstwowości odzieży strażackiej oraz zaprezentowano metody obliczania wydajności ochrony termicznej indywidualnej odzieży ochronnej.

 

(Assessing the safety of training firefighters with the minimum requirements for firefighter garments), Thomas B.B. Clarke, Mark Walker, Frank Mendham, Fire Technology, 57, 2021

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry