• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Przegląd dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych

13 Lipca 2022

Instalacje fotowoltaiczne stwarzają zagrożenie pożarowe i elektryczne, podobnie jak inne występujące w budynkach lub ich obrębie systemy elektryczne. Z uwagi na charakter montażu oraz rozległą powierzchnię zajmowaną przez instalację PV (photovoltaic) podczas pożaru lub innej awarii, np. miejscowego zagrożenia związanego z uszkodzeniem instalacji wskutek wiatrołomów, stanowi ona dodatkowe zagrożenie dla służb ratowniczych.

Autorzy artykułu przyjrzeli się praktykom wypracowanym w środowisku służb ratowniczych, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wypadku podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Ich zamysłem było również zebranie zaleceń i stworzenie dokumentu, który byłby fundamentem dla działań ratowniczo-gaśniczych w obrębie instalacji PV. Aby tego dokonać, przeanalizowali 264 różne publikacje, spośród których wyodrębnili te ściśle powiązane z bezpieczeństwem w trakcie usuwania skutków pożarów.

Jak się okazało, obecnie nie poświęca się jeszcze temu problemowi wystarczająco dużo uwagi, aby można było określić wprost krytyczne czynniki wpływające na bezpieczeństwo strażaków podczas interwencji przeprowadzanych w obrębie instalacji PV. Niemniej jednak autorom udało się sformułować na podstawie przeanalizowanych dokumentów praktyki mogące zwiększyć bezpieczeństwo służb ratowniczych. Zaliczyli do nich: używanie obuwia i rękawic nieprzewodzących prądu, każdorazowe zakładanie aparatu powietrznego, stosowanie kompletnego wyposażenia indywidualnej odzieży ochronnej, wyłączanie wyłącznika głównego prądu, współpracę z wykwalifikowaną kadrą elektryków, zwracanie uwagi na oznaczenia informujące o występowaniu urządzeń elektrycznych, znalezienie bezpiecznej drogi na dach budynku, niezbliżanie się do krawędzi dachu, znajomość właściwości wody jako środka gaśniczego, zachowanie bezpiecznej odległości przy używaniu wody do celów gaśniczych oraz znajomość właściwości pian gaśniczych.

 

(A review on safety practices for firefighters during photovoltaic (PV) fire), Mohd Rashid Ramali, Mohd Rafee Baharudin, Ahmad Faiz Tharima, Farid Wajdi Akashah, Mohd, Zahirasri Mohd tohir, Fire Technology, 2022

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry