• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Szkolenie kandydatów na strażaków-nurków a stres fizyczny i psychiczny

13 Lipca 2022

W artykule omówiono zagadnienia związane ze szkoleniem i pracą strażaków-nurków. Szczególną uwagę poświęcono badaniom kandydatów do tego zawodu w odniesieniu do poziomu ekspozycji na stres psychiczny i fizyczny. Autorzy zbadali parametry psychofizyczne siedmiu osób, które podczas cykli szkoleniowych wzięły udział w łącznie 272 nurkowaniach w różnych akwenach. Przeanalizowano funkcjonowanie płuc, pomiar tętna podczas wykonywania zadań nurkowych, zużycie powietrza, zmienne indywidualne związane z lękiem, stresem i ogólnym obciążeniem w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Badanie wykazało, że parametry fizjologiczne utrzymywały się na jednakowym poziomie przez cały czas. Pozwoliło to wysunąć wniosek, że obciążenie było optymalnie dobrane do zwiększającej się w miarę postępów szkolenia trudności zadań. Ponadto stres psychiczny badanych był określany jako umiarkowany, co autorzy uznali za przejaw właściwego doboru wytypowanych do wyszkolenia kandydatów i ich wysokich kwalifikacji indywidualnych.

W artykule szczegółowo opisano dobór każdego z elementów szkolenia oraz narzędzia, jakimi się posługiwano w celu zyskania miarodajnych wyników. Jednym z nich był kwestionariusz subiektywnej metody badania obciążenia poznawczego NASA TLX (Task Load Index).

 

(Firefighters during training as divers: physiologic and psychomental stresses), Thomas Muth, Ingo Hansen, Clark Pepper & Jochen D Schipke, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry