• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 109

Piany: od natury po przemysł

Piany: od natury po przemysł

(Foams: From nature to industry), Ch. Hill, J. Eastone, „Advances in Colloid and Interface Science” (2017), s. 1-18.

Analiza przypadków zgonów na skutek pożarów w Polsce oraz wpływu toksyczności dymu

Analiza przypadków zgonów na skutek pożarów w Polsce oraz wpływu toksyczności dymu

Analysis of fire deaths in Poland and influence of smoke toxicity, Joanna Giebułtowicz, Monika Rużycka, Piotr Wroczyński, David A. Purser, Anna A. Stec, „Forensic Science International” 277 (2017), s. 77-87.

Teoretyczne ramy projektowania bezpieczeństwa pożarowego: refleksje i alternatywy

Teoretyczne ramy projektowania bezpieczeństwa pożarowego: refleksje i alternatywy

The theoretical framework of fire safety design: Reflections and alternatives), J. Gehandler, „Fire Safety Journal” 2017, s. 1-9.

Toksyczność pożaru – temat tabu?

Toksyczność pożaru – temat tabu?

Fire toxicity – The elephant in the room?), Anna A. Stec, „Fire Safety Journal” 2017.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementation of best practices for emergency response and recovery at a large hospital: A fire emergency case study, I. Bongiovanni, E. Leo, M. Ritrovato, A. Santoro, P. Derrico, „Safety Science” 96 (2017), s. 121-131.

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Risk analysis of maintenance activities in a LPG supply chain with a Multi-Agent approach, M. Gallab, H. Bouloiz, E. Garbolino, M. Tkiouat, M. A. ElKilani, N. Bureau, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 47 (2017), s. 41-56.

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adoption of fire prevention measures – predictors in a representative German sample, K. Stumpf, D. Knuth, D. Kietzmann, S. Schmidt, „Safety Science” 94 (2017), s. 94-102.

System oceny bezpieczeństwa pożarowego domów studenckich

System oceny bezpieczeństwa pożarowego domów studenckich

A ranking system for fire safety performance of student housing facilities, M.A. Hassanain, M.A. Hafeez, M.O. Sanni-Anibire, „Safety Science” 92 (2017), s. 116-127.

Kontrola budynków użyteczności publicznej w oparciu o ocenę ryzyka

Kontrola budynków użyteczności publicznej w oparciu o ocenę ryzyka

Inspection of public buildings based on risk assessment, P. Drukis, L. Gaile, L. Pakrastins, „Proceedia Engineering” 172 (2017), s. 247-255.

Implementacja systemu zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia liczby wypadków w amerykańskiej straży pożarnej

Implementacja systemu zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia liczby wypadków w amerykańskiej straży pożarnej

Implementing risk management to reduce injuries in the U.S. Fire Service, K.M. Pollack, G.S. Poplin, S. Griffin, W. Peate, V. Nash, E. Nied, J. Gulotta, J.L. Burgess, „Journal of Safety Research” 60 (2017), s. 21-27.

do góry