• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Ramy kompetencyjne w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

15 Czerwca 2022

Czym charakteryzuje się profesja inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, wymagająca wiedzy z wielu dziedzin nauki oraz szczególnych kompetencji? W artykule przeanalizowano ją m.in. w odniesieniu do rzemieślniczej praktyki. Wskazano atrybuty, którymi osoba uznająca się za profesjonalistę w tej dziedzinie powinna się wyróżniać. Wymieniono m.in. usystematyzowany zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętności w jej praktycznym zastosowaniu, autorytet zawodowy, stosowanie standardów tzw. kodeksu etycznego czy kulturę pracy.

Profesja inżyniera bezpieczeństwa pożarowego wiąże się z właściwym, opartym na teoretycznych, wynikających z przepisów rygorach przeniesieniem wiedzy na grunt praktyczny. Daje to rezultat w postaci udanych i spełniających wszelkie normy prawne budynkach, odpowiednio dopasowanych do potrzeb użytkowników końcowych. Ważne jest opracowanie właściwej strategii utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Strategia z kolei to zbiór, na który składają się elementy konstrukcyjne oraz środki kontrolne, takie jak system wykrywania, alarmowania, ewakuacji, stałych urządzeń gaśniczych, ochrony biernej czy kontrolowanie zadymienia. Wszystkie te elementy pełnią swoją rolę w ujęciu holistycznym, czyli współistniejąc, aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo użytkowników podczas pożaru.

 

A competency framework for safety engineering, David Lange, Jose L. Torero, Graham Spinardi, Angus Law, Peter Johnson, Ashley Brinson, Cristian Maluk, Juan P. Hidalgo, Michael Woodrow, Fire Safety Journal, 127, 2022

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry