• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Obrażenia domowników podejmujących próby gaszenia pożarów budynków mieszkalnych

15 Czerwca 2022

Przedstawiany materiał to analiza statystyczna dotycząca osób, które odniosły obrażenia w pożarach własnych mieszkań, podjąwszy próbę gaszenia pożaru na własną rękę, jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Badanie dotyczyło obszaru północno-zachodniej Anglii w hrabstwie Merseyside i obejmowało lata 2006-2016. Składowe badania wyróżniały osoby z obrażeniami według: wieku, płci i poziomu deprywacji relatywnej (zjawiska prowadzącego do podjęcia czynności mających na celu eliminację czynnika stresującego, w tym przypadku pożaru własnego domu), a także rodzaju mieszkania, w którym doszło do powstania obrażeń związanych z próbą gaszenia pożaru, i rodzaju obrażeń.

Urazy doznane podczas prowadzenia akcji gaśniczej przez domowników stanowiły 19,5% wszystkich urazów odniesionych przez mieszkańców w wyniku wystąpienia pożaru. Jak pokazały badania, w sytuacji pożarowej mężczyźni byli dwukrotnie częściej narażeni na obrażenia niż kobiety. Należy zwrócić jednak uwagę, że współczynnik ten różnił się w zależności od wieku badanych. Okazało się również, że mieszkańcy domów jednorodzinnych najczęściej doznawali urazów podczas pożaru. Jak wskazują autorzy analizy, charakteryzowali się oni największym poziomem deprywacji relatywnej a co za tym idzie determinacją do działania.

Opisane w artykule badania stanowią rzetelny materiał, przydatny dla służb ratowniczych nie tylko w Anglii, ale na całym świecie. Pomaga on zrozumieć okoliczności, w których mieszkańcy doznają obrażeń w wyniku podejmowania prób gaszenia pożarów we własnych domach czy mieszkaniach. Może to pomóc nakreślić kierunki działań związanych z prewencją społeczną i ułatwić wdrażanie zasady „wyjdź, zostań na zewnątrz, wezwij pomoc” rozwijanej i popularyzowanej w Wielkiej Brytanii.

 

An exploration of housholder injuries sustained fighting dwelling fires, M. Taylor, J. Fielding, G. Oakford, Fire Safety Journal, 127, 2022

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry