• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

20 Maja 2022

Pożary pojazdów elektrycznych wynikające z niestabilności termicznej wysokoenergetycznych akumulatorów litowo-jonowych mogą stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Skuteczne i szybkie metody ich gaszenia są zatem niezbędne.

Chińscy naukowcy z uniwersytetów w Szanghaju przedstawili mającą zabezpieczać pożarowo metodę opartą na produkcie EVFE (osłona przeciwpożarowa pojazdu elektrycznego - ang. electric vehicle fire enclosure). Przeprowadzone na dużą skalę eksperymenty z omawianą osłoną przyniosły, jak dowodzą autorzy tekstu, bardzo dobre rezultaty: dzięki EVFE może skutecznie opanować rozprzestrzenianie się pożaru.

Na zabezpieczenie składa się 10 mobilnych stalowych płyt, po zmontowaniu tworzą one zaporę dookoła palącego się pojazdu. Płyty łączy się za pomocą śrub i nakrętek. Szczeliny między płytami a podłożem należy zasłonić niewielkimi workami z piaskiem - zabezpieczy to podany w środek osłony odpowiedni środek gaśniczy przed rozlewaniem się i zmniejszeniem skuteczności procesu gaszenia.

Podczas eksperymentu do gaszenia pożaru pojazdu elektrycznego użyto piany sprężonej CAFS oraz wody. Po opanowaniu płomieni osłonę można zdemontować. Badanie dowiodło, że aby skutecznie ugasić pożar pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem osłony EVFE, należy zużyć około 0,683 m3 wody na kWh energii akumulatora. W przypadku zastosowania piany sprężonej CAFS zużycie to wynosi co najmniej 7,5 m3. Badanie wykazało także, że piana nie obniżała temperatury ogniw poniżej 50°C.

Autorzy dowodzą, że należy prowadzić dalsze badania nad wykorzystaniem osłony EVFE, z zastosowaniem innych pian, oraz pracować nad poprawą parametrów gaśniczych tych środków, aby działania gaśnicze były bardziej efektywne.

 

Full-scale experimental study on suppressing lithium-ion battery pack fires from electric vehicles, Yan Cui, Jianghong Liu, Shaohua Sun, Beihua Cong, Fire Safety Journal 2022, 129

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry