• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wpływ snu na wydajność zawodową i zdrowie strażaka: przegląd systematyczny oraz wezwanie do działania

11 Kwietnia 2022

Strażak to zawód wymagający pod względem psychicznym i fizycznym. Tryb pracy funkcjonariuszy nie wpływa korzystnie na równowagę biologiczną organizmu. W czasie służby narażeni są na urazy szkieletowo-mięśniowe, choroby układu krążenia czy obciążenia psychiczne związane ze stresem zawodowym. Jednym z poważnych problemów jest też słaba jakość snu - często przerywa go dźwięk sygnału alarmowego wzywający do akcji.

Badanie, które opisano w artykule, miało na celu szczegółową analizę snu strażaków oraz jego wpływu na ich wydajność zawodową i zdrowie. Autorzy przyjrzeli się najpierw przeprowadzonym dotychczas badaniom dotyczącym tego zagadnienia. Wyodrębniono niezbędne dane i oceniono je za pomocą skali Newcastle-Ottawa, stanowiącej metodę oceny jakości badań nierandomizowanych. Autorzy znaleźli 15 badań, które spełniały kryteria. Okazało się że uzyskana próba badawcza wynosiła 1591 osób, wśród nich 1539 mężczyzn i 52 kobiety.

Nie stanowił zaskoczenia fakt, że słaba jakość snu strażaków przekładała się na niższą sprawność kognitywną (poznawczą), gorszy ogólny stan zdrowia i sprawność fizyczną. Znacznie zaburzona jakość snu nie miała negatywnego wpływu wyłącznie na niektóre jednostki objęte badaniem, jednak przewlekłość takiego stanu z pewnością odcisnęłaby piętno na ich sprawności fizycznej z uwagi na ścisłą korelację jakości snu z innymi miernikami poziomu zdrowia człowieka.

Autorzy artykułu podkreślają, że należy jak najszybciej włączyć edukację z zakresu snu do harmonogramów szkoleń strażaków. Warto także korzystać z dostępnych monitorów snu, co może wspomóc regenerację organizmu oraz ukierunkować ją na elementy mające znaczenie dla jakości nocnego odpoczynku.  

The effects of sleep on firefighter occupational performance and health: A systematic review and call for action, Chris Frost, Mike Toczko, Justin J. Merrigan, Joel R. Martin, Sleep Epidemiology 2021, 1

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry