• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Podążając w kierunku systemowego zarządzania ryzykiem pożarowym

11 Kwietnia 2022

Jak twierdzą autorzy omawianego artykułu, zarządzanie ryzykiem pożarowym znajduje się obecnie na rozdrożu. W ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy do czynienia z wieloma pożarami o bardziej ekstremalnym charakterze niż dotychczas. Pojawiła się potrzeba zmiany podejścia na bardziej nowatorskie i zintegrowane pod względem zarządzania ryzykiem, a jednocześnie  elastyczne, ukierunkowane na zmieniające się warunki środowiskowe i społeczne.

Autorzy dokonali przeglądu kilku proponowanych rozwiązań, określających różne perspektywy zarządzania pożarami - od systemów społeczno-ekologicznych do koncepcji odporności ogniowej. Zaproponowali ramową strukturę systemowego zarządzania pożarami. Integruje ona wiele perspektyw: wielopoziomową, wielopodmiotową, międzysektorową i wielozadaniową.

Koncepcja opiera się także na czterech zasadniczych filarach, tj. ograniczeniu ryzyka związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych i przystosowaniu się do zmian klimatu, wspieraniu zaangażowania społecznego, zdywersyfikowanej i elastycznej strategii zarzadzania w kierunku odporności systemu oraz lokalnemu adaptacyjnemu administrowaniu zasobami. Takie podejście ma służyć wycofaniu się krótkoterminowego i sektorowego zarządzania oraz ukierunkowaniu na zrównoważoną i długoterminową perspektywę, uwzględniającą wiele aspektów i procesy zrównoważonego rozwoju.

 

Towards a systemic approach to fore risk management, Valentina Bacciu, Constantino Sirca, Donatella Spano, Environmental Science and Policy 2022, 129

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry