• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Podążając w kierunku systemowego zarządzania ryzykiem pożarowym

11 Kwietnia 2022

Jak twierdzą autorzy omawianego artykułu, zarządzanie ryzykiem pożarowym znajduje się obecnie na rozdrożu. W ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy do czynienia z wieloma pożarami o bardziej ekstremalnym charakterze niż dotychczas. Pojawiła się potrzeba zmiany podejścia na bardziej nowatorskie i zintegrowane pod względem zarządzania ryzykiem, a jednocześnie  elastyczne, ukierunkowane na zmieniające się warunki środowiskowe i społeczne.

Autorzy dokonali przeglądu kilku proponowanych rozwiązań, określających różne perspektywy zarządzania pożarami - od systemów społeczno-ekologicznych do koncepcji odporności ogniowej. Zaproponowali ramową strukturę systemowego zarządzania pożarami. Integruje ona wiele perspektyw: wielopoziomową, wielopodmiotową, międzysektorową i wielozadaniową.

Koncepcja opiera się także na czterech zasadniczych filarach, tj. ograniczeniu ryzyka związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych i przystosowaniu się do zmian klimatu, wspieraniu zaangażowania społecznego, zdywersyfikowanej i elastycznej strategii zarzadzania w kierunku odporności systemu oraz lokalnemu adaptacyjnemu administrowaniu zasobami. Takie podejście ma służyć wycofaniu się krótkoterminowego i sektorowego zarządzania oraz ukierunkowaniu na zrównoważoną i długoterminową perspektywę, uwzględniającą wiele aspektów i procesy zrównoważonego rozwoju.

 

Towards a systemic approach to fore risk management, Valentina Bacciu, Constantino Sirca, Donatella Spano, Environmental Science and Policy 2022, 129

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry