• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Doświadczenie płynące z 15 lat planowania ochrony przeciwpożarowej dla nordyckich drewnianych miast Norwegii

11 Kwietnia 2022

Wiele norweskich miast słynie z wyboru drewna jako materiału konstrukcyjnego budynków. Takie obiekty uważane są za dziedzictwo narodowe, a ich wznoszenie - za istotny element lokalnej tożsamości. Ochrona przeciwpożarowa w tym przypadku polega na ścisłej współpracy między właścicielem prywatnym - utrzymującym prawidłowy stan zabezpieczeń budynku, a władzami lokalnymi - opracowującymi przepisy ograniczające pozostałe ryzyko wystąpienia pożaru.

Autorzy artykułu usystematyzowali krajowe inicjatywy przeciwpożarowe, przedstawili sukcesy osiągnięte na tym polu oraz wyzwania stawiane bezpieczeństwu pożarowemu. Dokonali również przeglądu literatury naukowej, ram prawnych i planów zabezpieczenia pożarowego drewnianych miast znajdujących się w kraju wikingów. Ponadto w ramach analizy przeprowadzono wywiady z urzędnikami w gminach, strażakami oraz pracownikami urzędów poziomu krajowego.

Analizując historię związaną z bezpieczeństwem pożarowym Norwegii, można zauważyć, że państwo to przebyło długą drogę w opracowaniu i wdrożeniu środków minimalizujących ryzyko wystąpienia pożarów w drewnianych miastach. W 2000 r. powstały pierwsze plany przeciwpożarowe dla tych miejscowości. Swoje plany przeciwpożarowe oraz wsparcie finansowe z dyrektoriatu ds. dziedzictwa kulturowego miało 2 lata temu już 60% z nich. Zaangażowanie tej instytucji zaowocowało znaczącym sukcesem Norwegii w utrzymaniu bezpieczeństwa pożarowego na właściwym poziomie.

Nadal istnieje wiele obszarów, które można by ulepszyć, np. wymiana wiedzy między poszczególnymi gminami usprawniłaby proces wdrażania przepisów przeciwpożarowych w tych jednostkach samorządowych, które jeszcze ich nie mają. Należy jednak podkreślić, że praca realizowana od kilkunastu lat przynosi drewnianym miastom Norwegii wymierne korzyści.

 

Experience gained from 15 years of fire protection plans for Nordic wooden towns in Norway, Martin Kristoffersen, Torogrim Log, Safety Science, 146, 2022

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry